Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 10. töönädal 3. – 6. detsembrini

Esmaspäev, 3. detsember

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, seejärel vastab peaminister Andrus Ansip Riigikogu liikme Evelyn Sepa arupärimisele aprillirahutuste analüüsi ja tagajärgede kohta. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra leiab siit:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 4. detsembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel (kutsutud rahandusminister Ivari Padar), Eesti seisukohad 6. – 7. detsembrini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel (kutsutud justiitsminister Rein Lang , siseminister Jüri Pihl), Eesti seisukohad 5. – 6. detsembrini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel;

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE), kohtumine Eesti Jäätmekäitlejate Liidu esindajatega;

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE);

maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE), veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (147 SE), Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb EL uut loomatervishoiustrateegiat aastateks 2007–2013;

majanduskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Katrin Saksaga, kes tutvustab EP liikme tööd; kindlustustegevuse seaduse, finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); Riigikohtu valitsemisel oleva riigivara avalikul enampakkumisel võõrandamise otsustamine, riigivara tasuta võõrandmine MKM-lt Saku vallale, riigivara tasuta võõrandmine HTM-lt Halliste vallale;

põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), teenetemärkide seaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE), riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE) kohta;

rahanduskomisjonis – riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE), 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu ( 137 SE), maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 161 SE), riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 154 SE);

riigikaitsekomisjonis – 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. detsembri 2005 (III) lisaprotokolli täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (129 SE), Kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (92 SE) ;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (146 SE); kohtumine arstide ja patsientide esindajatega;

õiguskomisjonis – päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE), kutsutud siseminister Jüri Pihl, relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE), karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 ja 106 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolli auditite ”Linna- ja vallavalitsuse haldamis- ning valitsemiseelarve kasutamine” ja „Pedagoogide jt haridustöötajate töötasudeks eraldatud raha kasutamine kohaliku omavalitsuse üksustes” arutelu, Kutsutud on Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp;

Üritused:

Eesti Vabariigi juubeliaastal tahab Riigikogu pöörata rohkem tähelepanu maapiirkondadele ja sellega seoses saab alguse ürituste sari „Maakonnapäevad Riigikogus”.

Kell 13 – avab Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland parlamendis Võrumaa kuu. Võrumaa poolt osalevad avamisüritusel Võru maavanem Ülo Tulik, Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Tiit Tõnts ning Rõuge vallavanem Tiit Toots. Samas avatakse ka Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa valdade ning Võru linna käsitöömeistrite ja laste tööde näitus. Näituse väljapanekus on erinevad kudumid, puidust käsitöötooted, siidi- ja klaasimaal, kaltsuvaibad, villased ja lapitekid, padjad, linased tooted, laastukorvid, heegelpits, masintikand, keraamika, pehmed mänguasjad, hoidised ja palju muud. Ülevõrumaaline käsitöönäitus Toompeal saab Rõuge Vallavalitsuse eestvedamisel teoks juba seitsmendat korda.

Kell 14Kristiina Ojuland esineb kodanikupäeva raames Täiskasvanute Gümnaasiumis (Katleri 2a).

Kell 19Kristiina Ojuland kohtub Armeenia välisministri Vardan Oskanian’iga.

Teisipäev, 4. detsember

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE).

Teisele lugemisele on kavandatud 4 eelnõu ning esimesele lugemisele 5 eelnõu, teiste hulgas valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (159 SE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

keskkonnakomisjonis – riigikontrolli aruanne „Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal”;

kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE), kohtumine Eesti Antikvaaride Liidu esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 13 algab väljasõiduistung Muuga sadama administratsiooni hoones (Maardu 57), toimub kohtumine ASi Tallinna Sadam juhtkonnaga, Tallinna Sadama arenguplaane ja ärikeskkonda tutvustav presentatsioon, diskussioon Eesti transiidi tulevikust, tutvumine Muuga sadama laevaliikluse juhtimise keskusega;

põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse voliniku aastaülevaate 2005/2006 arutelu, võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), sihtasutuse Kodanikuühiskond Sihtkapital nõukogusse Riigikogu liikmetest kahe kandidaadi nimetamine;

riigikaitsekomisjonis – ühine väljasõiduistung väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

sotsiaalkomisjonis – uuringu „Isad ja lapsehoolduspuhkus Eestis“ tutvustus, riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE);

väliskomisjonisühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

õiguskomisjonis – pärimisseaduse eelnõu (56 SE);

Kohtumised:

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub töölõuna käigus Eestis visiidil viibiva Armeenia välisministri Vardan Oskanian’iga.

Kell 11.30 – Riigikogu Eesti-Armeenia parlamendirühma liikmed kohtuvad Armeenia välisministri Vardan Oskanian’iga ( ruum L 240).

Kell 16.30Sven Mikser kohtub Eestis visiidil viibivate Bosnia ja Hertsegoviina õigusekspertidega.

 

Üritused:

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Sinine Nädala ja Noorteaasta lõpetamise tänuüritusel Mustpeade Majas.

Kolmapäev, 5. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel valitsuse algatatud 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE) ning põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE).

Teisele lugemisele tuleb 5 eelnõu ning esimesele lugemisele 2 eelnõu, nende hulgas valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (135 SE).

Kohtumised:

Kell 11 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad organisatsiooni „Rahvusvaheline kampaania Tiibeti eest” (International Campaign for Tibet (ICT)) esindaja Stewart Watters’iga (väliskomisjonis).

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Võrumaa omavalitsusjuhtide ja volikogude esimeestega, kohtumisest võtab osa ka Riigikogu Kagu-Eesti saadikurühm.

Neljapäev, 6. detsember

Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel valitsuse algatatud karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE ja 74 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), kindlustustegevuse seaduse Finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) ning majanduskomisjoni algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE). Teisele lugemisele tuleb koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE).

Komisjonides:

riigikaitsekomisjonis – kell 13.00 põhiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (47 SE) seondutavate seadusmuudatuste analüüsimiseks moodustatud töörühma koosolek, arutelu võimalikest muudatustest kaitseväe teenistuse seaduses;

väliskomisjonis – ülevaade 2. detsembri 2007 Vene Riigiduuma valimistest (kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Simmu Tiik), välispoliitika arutelu ettevalmistamine olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus;

Reede, 7. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonisühisistung väliskomisjoniga kell 11 Eesti seisukohad 10. – 11. detsembrini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel ühisistung väliskomisjoniga (kutsutud välisminister Urmas Paet), sisukoha andmine Komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele Euroopa Liidu uue loomatervishoiustrateegia kohta aastateks 2007 – 2013: “Haiguste ennetamine on parem kui ravi”;

väliskomisjonis – kell 11 ühisistung ELAKiga (vt ELAKi päevakorda);

Kohtumised:

Kell 9 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad organisatsiooni „Ühendkuningriigi kampaania Birma eest” (Burma Campaign UK) esindajate Myo Thein ja Mark Farmaner’iga (väliskomisjonis).

Kell 10 – väliskomisjon kohtub Euroopa Parlamendi liikme Toomas Saviga.

Üritused:

*Riigikogu teabepäev Võrus

Teabepäevast võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu liikmed Ester Tuiksoo, Inara Luigas, Kalvi Kõva, Marek Strandberg, Ivi Eenmaa ja Erki Nool. Teabepäeval osalevad Võrumaa organisatsioonide ja mittetulundusühingute esindajad, teemaks on Võrumaa tuleviku ideed.

*Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland on ringsõidul Jõgevamaal. Kell 10 algab kohtumine Jõgeva linnavalitsuses, kell 13 külastatakse Jõgeva Ühisgümnaasiumit, kus kodanikuõpetuse tunni raames kohtutakse kooli saalis kohalike õpilastega. Kell 15 algab Mustvees kohtumine linnavalitsuse ja volikogu esindajate ning Vene Gümnaasiumi õpetajatega, külastatakse ka lasteaeda.

*       *       *

Välislähetused:

2. – 4. detsembrini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb Belgias Brüsselis Euroopa tulevikku käsitleval Euroopa Parlamendi IV parlamentidevahelisel kohtumisel. Räägitakse rahvusparlamentide vastutuse laiendamisest, Lissaboni lepingust Euroopa Liidu efektiivsemaks ja demokraatlikumaks muutmise kontekstis.

2. – 7. detsembrini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (2. – 4. dets.) ja liikmed Imre Sooäär (2. – 4. dets.) ning Kalev Kallo osalevad WEU Assamblee 53. istungjärgu 2. osaistungil. Muuhulgas on arutusel Euroopa merepiiriga seonduv, rahutagamismissioonid Lähis-Idas, Euroopa Liidu reformilepingu Euroopa julgeolekut ja kaitset puudutav osa.

3. detsembril

Riigikogu esimees Ene Ergma, väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma külastavad Ameerika Ühendriikide suursaadiku Stanley Davis Phillipsi kutsel Kreekas Vahemeres positsioneeruvat lennukikandjat USS Enterprise. Visiidi käigus jälgitakse Kreeta saarel lennuoperatsioone, tutvutakse lennukikandja meeskonna elamistingimuste ja vaba-aja veetmise võimalustega. Sõjalise Informatsiooni Keskuses ja Õhuliikluse Kontrollikeskuses demonstreeritakse külalistele laeva kaitsevõimet.

3. – 4. detsembrini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liikmed Peep Aru, Tatjana Muravjova, Jaak Salumets ja Margus Lepik osalevad Norras Oslos Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee tippkohtumisel. Muuhulgas on arutusel küberkuritegevuse ja IT- alase turvalisusega seotud probleemid.

4. – 9. detsembrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis konverentsil „Euroopa poliitikad Venemaa suunal”, mille korraldab Ameerika Ühendriikide Atlandi Nõukogu (The Atlantic Council of the U.S.).

4. – 10. detsembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus Gruusias Thbilisis Gruusia presidendi valimise eelvalimiste missioonil. Gruusiast suundub Andres Herkel Aserbaidžaani Bakuusse 9. detsembril toimuvale konverentsile „Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu inimõiguste poliitika: Aserbaidžaani väljavaated”. Herkel esineb konverentsil ettekandega Aserbaidžaani liikmekohustustest Euroopa Nõukogus.

5. – 6. detsembrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Evelyn Sepp osaleb Belgias Brüsselis ümarlauaseminaril „Globaliseerumine, risk ja ebavõrdsus: dünaamiline lähenemine jätkusuutlikule arengule”. Seminari toetab Alfred Herrhausen’i Ühing ja see on osa sarjast „Homse ühiskonna strateegiad”. Teemad käsitlevad globaalse majanduse juhtimist, sotsiaalse õigluse edendamist ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite turvamist.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside