Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 10. töönädal 3. – 6. detsembrini

Esmaspäev, 3. detsember

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 10. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele riigikontrolör Mihkel Oviir, peaminister Andrus Ansip ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Arupärimised käsitlevad vastavalt ASi Eesti Energia uute põlevkivienergiaplokkidega seonduvat (nr 201), valitsuse tegevust meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks (nr 207), hilist keelekümblust (nr 204), pedagoogide ametijärkude kaotamist (nr 221), õpetajate palgatõusu (nr 222) ning Eesti Maaülikooli loomaarstiõppe tulevikku (nr 223) ning haridusliku erivajadusega laste õppimisvõimalusi (nr 242).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 6. – 7. detsembrini toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 6. – 7. detsembrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher; Eesti seisukohad 26. novembrist – 7. detsembrini Dohas toimuval kliimakonverentsil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus;

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); arvamus Euroopa Komisjoni määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid; looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE);

kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);  

maaelukomisjonis – toidukvaliteedikavad ja nende toetamisvõimalused; komisjonide valdkondade muutmise ettepanek;

majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE);  

põhiseaduskomisjoniskell 11.15 õiguskantsleri ettepanek nr 21 „Kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata“, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (276 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE);  

rahanduskomisjonis – 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); otsuse „Hasartmängumaksu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (327 OE); maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE); ülevaade Kreeka finantsabi programmist ja Hispaania finantsabi programmi üleviimisest ESM-i;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE);

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul veebruaris 2013; välisvisiitide kavandamine 2013; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamiste töökava;

õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja,  kohtutäiturite ametikogu ning Oksjoni korralduse OÜ esindajad; politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 kohtumine riigi peaprokuröri Norman Aasaga, päevakorras on ülevaade prokuratuuri tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel 2012. aastal (Riigiprokuratuuris);

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Maamaksu arvestamisega seotud probleemid“, kutsutud rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Maa-ameti, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, siseministeeriumi, Tallinna Linnavaraameti ja Riigikontrolli esindajad, samuti osalevad Riigikogu rahanduskomisjoni liikmed, istung on avalik (ruum L 333);

Kohtumised ja üritused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tähekese Lasteaia lastega (Riigikogus).

Kell 11.30Ene Ergma kohtub Leedu suursaadiku Neilas Tankevičiusega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Mustamäe sotsiaalkeskuse liikmetega.

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Armeenia suursaadiku Ara Aivazianiga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis XII Võrumaa omavalitsuste käsitöömeistrite näituse.

Kell 16Jüri Ratas osaleb Tallinna Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkiriku advendiüritusel.

Kell 18Laine Randjärv osaleb konkursside “Raimond Valgre laulud” ja “Vene romanss” galakontserdil (Mustpeade maja).

Teisipäev, 4. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE), täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 ühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on saastetasud ja kompleksload loomakasvatuses ning tööstusheite seaduse eelnõu (ruum L 262);

majanduskomisjonis – kell 14 arutelu elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) teemal, kohtutakse eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid esitanud asutuste ja organisatsioonide esindajatega (Riigikogu konverentsisaalis);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;      

sotsiaalkomisjonis – kell 13 töölepingu seaduse § 177 muutmise seaduse eelnõu (320 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE);

väliskomisjonis – kell 14 väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: pehmed julgeolekuohud, kutsutud Diplomaatia peatoimetaja Iivi Anna Masso, välisministeeriumi Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk ja siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika spetsialist Ruth Annus;

Üritused:

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Armeenia suursaadiku Ara Aivazianiga.

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Rahumäe Põhikooli 102. aastapäeva aktusel.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi L-tiiva III korrusel Viljandi erivajadustega inimeste kunstinäituse „Rõõm värvidest“.

Kell 14Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Lasnamäe sotsiaalkeskuse liikmetega.

Kell 15 – Riigikogu juhatuse liikmed kohtuvad kõrgemate riigikaitsekursuste korraldajate Madis Mikko ja Jonatan Vsevioviga.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed nõukogu koosolekul.

Kell 15 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) esitletakse demokraatia töötoa raames Põhiseaduse kommentaaride kolmandat, täiendatud väljaannet, mis valmis seoses Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduse kahekümnenda aastapäevaga. Väljaannet tutvustab peatoimetaja, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise. Kommentaaride veebiväljaandest teeb ülevaate Tartu Ülikooli õigusteaduskonna programmijuht Peep Pruks, sõnavõtuga esineb Tallinna Tehnikaülikooli professor Wolfgang Drechsler. Vestlusringis osalevad Riigikogu esimees Ene Ergma, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige, Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov.

Kolmapäev, 5. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 10 eelnõu: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE), advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (273 SE), abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE), vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE), loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE), avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE), 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) ning kaitseväe korralduse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE).

Teine lugemine - 4 eelnõu: maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE).

Esimene lugemine – 7 eelnõu: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (312 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (313 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (314 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (315 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta koosseisus” eelnõu (316 OE) ning otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (317 OE).

Üritused ja kohtumised

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad XI Eesti palvushommikusöögil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni istung, päevakorras on Reformierakonna rahastamisega seonduv, Riigikontrolli pöördumine, ülevaade Vabariigi Presidendi ümarlauast; komisjoni veebipõhise infosüsteemi arendus; Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu taastumine;

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu koosolekul (Teaduste Akadeemia maja).

Kell 11Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 12 – Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga Eesti-Ameerika innovatsiooniauhinna kätteandmise tseremoonial (Tallinna AHHAA keskus).

Kell 12.45Laine Randjärv kohtub Narva korteriühistute esindajatega (Valge saal).

Kell 17.15Ene Ergma kohtub Tallinna Teadlaste Maja liikmetega (Kohvik “Strixs”).

Neljapäev, 6. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine 2 eelnõu: riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE) ja töölepingu seaduse § 177 muutmise seaduse eelnõu (320 SE).

Esimene lugemine: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni määruse kohta, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid;

rahanduskomisjonis – kell 14 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (292 SE) ja (297 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (290 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);  

väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 10. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 25. oktoobril toimunud ümarlaua “Koolieelsetes lasteasutustes riigikeele omandamise võimaluste otstarbekus Narva lasteaed „Päikene“ näitel” arutelu tulemused;

Üritused ja kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Lastesõime Päkapikk 50. aastapäeva puhul.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome suursaadiku Aleksi Härköneniga (Soome saatkond).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Aadu Luukase Missioonipreemia 2012 üleandmise pidulikul tseremoonial (US Art Gallery, Rotermanni kvartal).

Reede, 7. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 10. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu ja 11. detsembril toimuval üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 10. – 11. detsembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; seisukoha andmine Komisjoni määruse eelnõule, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013 – 2020 enampakkumiste koguste määramist;

Üritused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Lasteaeda Kikas 45. aastapäeva puhul.

Kell 12Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Kristiine sotsiaalkeskuse liikmetega.

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb meediapoliitika konverentsil (Sokos Hotell Viru konverentsikeskus).

Kell 13Laine Randjärv osaleb Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogistipendiumi pidulik üleandmisel (Estonia kontserdisaal).

Kell 15Jüri Ratas võtab osa eakate õnnitlemisest Nõmme Kultuurikeskuses.

Laupäev, 8. detsember

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste ühenduste klubide jõuluüritusel (Riigikogu konverentsisaal).

*

Välislähetused

3. – 4. detsembrini

Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei fraktsioonide kohtumisel.

3. – 7. detsembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Rassismi ja Sallimatuse Vastane Euroopa Komisjon) 59. plenaaristungil.

4. – 7. detsembrini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof osaleb Belgias Brüsselis vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase konventsiooni teemalisel konverentsil, kus on arutusel sotsiaalse kaitse ja sotsiaalsete investeeringutega seotud küsimused.

6. – 7. detsembrini  

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi põhiõiguste konverentsil 2012 „Õigusemõistmine kasinuses: õigusemõistmisele juurdepääsu väljakutsed ja võimalused“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside