Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 10. töönädal

3.- 6. aprillini

Esmaspäev, 3. aprill

Kell 15 algaval istungil vastab Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Sõrg arupärimisele defektiga rahatähtede käibelelaskmisest. Justiitsminister Rein Lang annab vastuse arupärimisele justiitsministeeriumi ülesannete kohta (nr 200). Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab arupärimisele AS Werol Tehased riigile kuuluva osaluse erastamise (nr 202) ja Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta (nr 211). Rahandusminister Aivar Sõerd vastab arupärimisele kaugkütte hinnatõusu kompenseerimise kohta (nr 205). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed saavad üles astuda vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel tasakaalustatud regionaalareng, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE); Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE); poliitilise välireklaami reguleerimise edasise menetluse arutelu; Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine" muutmise eelnõu (871 OE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „ Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel ”, sealhulgas Kopli sadamates jääkreostuskolde likvideerimise arutelu. Kutsutud siseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad .

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE); Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE).

Sotsiaalkomisjonis – lastekaitse teema arutelu. Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (860 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (WEU) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Maret Maripuu. Välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE). Arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogu istungil 6. aprillil.

Õiguskomisjonis – prokuratuuriseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek annab intervjuu Saksa avalik-õiguslikule telekanalile ZDF. Kell 13.30 kohtub Varek USA suursaadiku Aladona Wos’iga.

Teisipäev, 4. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme esimesele lugemisele tulevat eelnõu. Muu hulgas ka Isamaaliidu fraktsiooni algatatud t ulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE).

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE). Otsuse „Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Kultuurikomisjonis – arstiõpe Tartu Ülikooli Kliinikumis, arutelu koos TÜ Kliinikumi Sihtasutuse nõukoguga.

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava kohta aastateks 2006–2010” suhtes – arvamuse andmine ELAKile.

Majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE). Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Euroopa tulevik” põhiseaduskomisjoni ettekande arutelu; Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (870 OE). Arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tolli ja kaubanduse keskkonna kohta; käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (825 SE). Ülevaade Finantsinspektsiooni 2005. aasta aruandest ja tegevusest.

Riigikaitsekomisjonis – k aitseministeeriumi valitsemisala hoonete ja rajatiste riigikontrolli kontrollaruanne ning ministeeriumi kinnisvara haldamise esialgne kava; kutsutud kaitseministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – hambaarstide erialaliitude pöördumine.

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Ukrainas pärast 26. märtsil toimunud parlamendivalimisi, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Ülevaade olukorrast Gruusias. Samuti ülevaade Iisraelis pärast 28. märtsil toimunud parlamendivalimisi. Informatsioon 20.-22. märtsil toimunud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaare töövisiidist Moskvasse, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Riigikogu otsuse eelnõu ”Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise seadusandjate organisatsiooni Eesti delegatsiooni moodustamine” kehtetuks tunnistamine (869 OE).

Õiguskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Õiguspoliitika ja ärikeskkonna areng" algatamise arutelu. elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE); lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (865 SE).

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Kreeka suursaadiku Christos Karapanos’ega. Kell 11 Leiab aset kohtumine Ukraina suursaadiku Pavlo Kiriakov’iga. Kell 13 – avab Varek Riigikogu hoone II korrusel Eesti teatri ajaloo ülevaatenäituse III osa „Pilvede värvid“. Tegemist on Eesti teatri ajaloo ülevaatenäituste viimase osaga, mis hõlmab aastaid 1945 – 1990. Näitus jaguneb kaheks: traditsiooniline stendinäitus ning mänguline osa teatrikostüümide, lavamakettide ja nupumasinatega. Näituse koostasid Teatri- ja Muusikamuuseumi teadurid, peakunstnikuks oli teatrikunstnik Liina Unt.

Kolmapäev, 5. aprill

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, keskkonnaminister Villu Reiljan ja kultuuriminister Raivo Palmaru. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 2 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE).

Üritused:

Kell 12.30 – Toompea lossi kunstisaalis avatakse graafik Maie Helmi tööde näitus.

Neljapäev, 6. aprill

Kell 10 algaval istungil toimub esimese päevakorrapunktina olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Euroopa tulevik” arutelu. Ettekannetega esinevad Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, arutelu koos õppekava nõukoguga.
Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad ELi Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate Euroopa Nõukogu määruste suhtes.

Majanduskomisjonis
– eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (856 SE); Ülemaailmse Postiliidu 23. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (849 SE); elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); Riigikogu otsuse "Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu" eelnõu (688 OE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (846 SE).

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (500 SE).

Üritused:

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Leedu suursaadiku Antanas Vinkus’ega.

Reede, 7. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 10.-11. aprillil toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; kutsutud välisminister Urmas Paet. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele loomade kaitset käsitleva ühenduse tegevuskava kohta aastateks 2006-2013; kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta; kutsutud rahandusministeeriumi esindajad.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 10.-11. aprillil toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil ning arengukoostöö ministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Norra suursaadiku Stein Vegard Hagen’iga.

Laupäev, 7. aprill

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek võtab osa tervishoiu konverentsist Pärnu Raekojas.

***

Välislähetused:

2. – 4. aprill

Maaelukomisjoni liige Rein Aidma ja keskkonnakomisjoni aseesimees Aivar Õun osalevad Rootsis, Gävles Parlamentidevahelisel INSPIRE (Ruumilise informatsiooni infrastruktuur Euroopas) konverentsil.

3. – 4. aprill

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb
Riias Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu konverentsil „Heaolu kasv Põhja Euroopas – regiooni üldise konkurentsivõime alus”.

3. – 5. aprill

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb Chişinaus Genfi relvajõude haldava tsiviilkontrollikeskuse korraldatud julgeoleku teemalisel parlamentaarsel seminaril.


5. – 7. aprill

Väliskomisjoni liige Juhan Parts osaleb Brüsselis Euroopa Liidu ja Jaapani vahelisi suhteid käsitleval sümpoosionil.

6. – 8. aprill

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Väino Linde ja Küllo Arjakas osalevad Siguldas Balti Assamblee õigus- ja julgeolekukomisjoni töös.

7. – 8. aprill

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Sergei Ivanov osaleb Strasbourgis ENPA liberaaldemokraatliku poliitilise grupi seminaril „Kosovo tulevane staatus”.

8. – 10. aprill

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb Viinis Euroopa Liidu parlamentide siseasjade komisjonide esimeeste kohtumisel.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside