Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 16. töönädal
29. maist – 1. juunini 
 

Esmaspäev, 29. mai

 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille projektis on 27 teemat. Pärast töönädala päevakorra kinnitamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni. 

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 1.-2. juunil toimuval Eli justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel; kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet. Seisukoha andmine ELi Nõukogu määruse eelnõule võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses; kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad. 

Keskkonnakomisjonis Eesti seisukohad võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamist veeviljeluses käsitleva nõukogu määruse kohta. Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE). 

Kultuurikomisjonis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (906 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (907 SE). 

Maaelukomisjonis arutusel probleemid seoses ühtse pindalatoetuse maksmisega rannakarjamaadel. Faktum&Ariko uuringu „Eesti elanikkonna hoiakud maaelu probleemide suhtes” tutvustus. 

Põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (904 OE). 

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE). Arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega luuakse programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007-2013 ja eelnõule, millega luuakse elukestva õppe tegevusprogramm aastateks 2007-2013.

Riigieelarve kontrolli komisjonisRiigikontrolli auditi „Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel” ja keskkonnareostuse (sealhulgas jääkreostuse) temaatika arutelu jätkamine. Kutsutud siseminister Kalle Laanet ja keskkonnaminister Villu Reiljan. Komisjoni istung algab kell 13.

Riigikaitsekomisjonis väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas. 

Sotsiaalkomisjonis narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE); töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE).

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE); halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (857 SE).

Üritused:

Pühapäeval saabub Eestisse kolmepäevasel visiidile Euroopa parlamendi esimees Josep Borrell. Esimesele visiidipäeval kohtub Borrell peaminister Andrus Ansipiga.  

Esmaspäeval kell 11.30 võtab Borrelli parlamendis vastu Riigikogu esimees Toomas Varek. Kell 12.30 kohtub ta Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kristiina Ojulandiga. Aset leiab ka kohtumine välisminister Urmas Paeti ja president Arnold Rüütliga

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Taani parlamendi esimehe Frans W. Weisglasiga. Kell 13.30 kohtub Weisglasiga väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ning kell 19 Riigikogu aseesimees Ene Ergma.

Teisipäev, 30. mai 

Kell 10 algaval istungil pöördub Riigikogu pooleEuroopa Parlamendi president Josep Borrell. Järgnevalt on istungi päevakorras seitse eelnõu, millest kolm tuleb teisele ja neli esimesele lugemisele.  

Komisjonides: 

Kultuurikomisjonis arvamuse andmine ELAKile valitsuse poolt esitatud Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega luuakse programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007-2013 ja eelnõu kohta, millega luuakse elukestva õppe tegevusprogramm aastateks 2007-2013. Balti Assamblee ettepaneku arutelu võimaluste kohta õppida Eesti, Leedu ja Läti koolides kõigi kolme maa keelt, ajalugu ja kultuuri. 

Maaelukomisjonis ülevaade LEADER-meetme rakendamisest. 

Majanduskomisjonis väljasõiduistung AS-i Silbet. 

Põhiseaduskomisjonis Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE). Poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu. Kaitseministeeriumi seisukohtade kuulamine NATO saladuse kaitse õigusliku reguleerimise teemal. Halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (885 SE). 

Sotsiaalkomisjonis väljasõiduistung erivajadustega noorte väikekülla Haraka kodu.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE). 

Üritused: 

Tallinnas toimub kahepäevane  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) parlamentide esimeeste konverents. ENPA ühendab endas 46 Euroopa riigi parlamenti ning kokku on Tallinna oodata üle 300 väliskülalise. Konverents algab kell 15 Kumu Kunstimuuseumis. Konverentsi päevadel kohtub Riigikogu esimees Toomas Varek teiste hulgas Põhjamaade Nõukogu presidendi Ole Stavadiga, Moldova parlamendi esimehe Marian Lupuga, ENPA presidendi Rene van der Lindeniga,  Uus Meremaa spiikri Margaret Wilsoni ning Leedu spiikri Victoras Muntianasega, samuti Albaania spiikri Jozefina Topalliga.

Kell 10.30 – Euroopa Parlamendi president Josep Borrell ja Riigikogu esimees Toomas Varek annavad ühise pressikonverentsi (ruumis L240). 
Kell 12.30 – Euroopa Liidus asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Georgia parlamendi esimehe Nino Burjanadzega. Tähelepanu ajakirjanikud!
Kell 13 annavad Ojuland ja Burjanadze pressikonverentsi (ruumis L240). 
Kell 15 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee parlamentide esimeeste konverentsi. Esimese päeva arutlusteemaks on parlamentaarne diplomaatia kui sildade rajaja. 
Kell 20 – Estonia kontserdisaalis toimub Euroopa riikide parlamentide juhtide pidulik vastuvõtt. 

Kolmapäev, 31. mai 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Raivo Palmaru ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Kell 14 algaval istungil esineb õiguskantsler Allar Jõks ettekandega erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Järgnevalt on kavas läbi vaadata 11 eelnõu, millest neli tuleb kolmandale, neli teisele ja kolm esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb teiste hulgas valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE).

Üritused:

Eesti-Gruusia arengukoostöö raames saabub siia üheksapäevasele õppevisiidile Georgia parlamendi kuueliikmeline delegatsioon. Aset leiavad kohtumised Riigikogu liikmete ja ametnikega, õiguskantsler Allar Jõksiga, Avatud Eesti Fondi, Riigikontrolli, Euroopa Liidu sekretariaadi esindajate ja teistega.  

Kell 10.30 – Kumus algab Euroopa riikide parlamendijuhtide teine konverentsipäev, millel arutletakse parlamentide rolli üle demokraatia edendamisel. 
Kell 11 – maaelukomisjoni liikmed kohtuvad Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu esindajatega. 
Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Malta Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Jason Azzopardi ja liikmete Leo Brincat’i, Jose Herrera ja Clyde Puli’ga (ELAKi ruumides).
Kell 18
– põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu kohtub Georgia parlamendi delegatsiooniga.  

Neljapäev, 1. juuni

 

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda seitse eelnõu, millest kaks tuleb kolmandale, neli teisele ja üks esimesele lugemisele.

Komisjonides: 

Majanduskomisjonis riigihangete seaduse¹ eelnõu (816 SE). 

Põhiseaduskomisjonis Riigikogu otsuse “Priit Pikamäe Riigikohtu liikme ametisse nimetamine” (901 OE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE). 

Sotsiaalkomisjonis töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE). 

Väliskomisjonis – arutusel presidendi välissuhtlemisseaduse (365 SE) väljakuulutamata jätmine. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 6. juunil 2006 – väliskomisjoni ettekande teesid.

Üritused:

Kell 10.45 – Riigikogu Eesti-Gruusia parlamendirühma liikmed kohtuvad Georgia parlamendi delegatsiooniga. Külalised kohtuvad ka Mart Laari ja õiguskomisjoni ning põhiseaduskomisjoni liikmetega.
 

Reede, 2. juuni 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, millega luuakse programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007-2013 ja eelnõule, millega luuakse elukestva õppe tegevusprogramm aastateks 2007-2013. Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja. Kohtumine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetega. Arutusel ELi suunaliste poliitikate kujundamine mõjude uurimise alusel. 

Väliskomisjonis – komisjoni liikmed kohtuvad Malta parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmetega. 

***

Välislähetused: 

28.-30. maini 
Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen osaleb Viinis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esimeeste maksundusteemalisel konverentsil. 

29.-31. maini  
Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ning väliskomisjoni liikmed Janno Reiljan ja Ela Tomson osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide välis-ja kaitsekomisjonide ühisistungil.

1. – 2. juunini

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Pariisis poliitikakomitee ja Tšetšeenia ümarlaua töös.

1. -2. juunini 
Riigikogu esimees Toomas Varek ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Helsingis Soome parlamendi 100. aastapäeva tähistamisel.

1. – 2. juunini

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial osaleb Riias arutelul „Struktuurifondide kasutamise võimalused tervishoius”.

1. – 2. juunini

Riigikogu uurimiskomisjoni 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude selgitamiseks aseesimees Evelyn Sepp ja liikmed Trivimi Velliste ning Ken- Marti Vaher kohtuvad Stockholmis Rootsi Riksdagi parvlaev Estonia parlamendigrupiga.

1.- 4. juunini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja liikmed Jüri Tamm ning Küllo Arjakas (1.- 4.6) ja liikmed Olav Aarna, Ants Pauls, Helir – Valdor Seeder ja Sven Sester  (1. – 3.6) osalevad Palangas Balti Assamblee temaatilisel konverentsil „Balti riikide valmisolek looduskatastroofideks. Looduskatastroofide ennetamine ja haldamine”.

  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside