Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 28. veebruar

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Praxise mõttehommikul „Kuidas valitsemine saab mõjutada rahvastiku olukorda?“ (Nordic Hotel Forum).
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kesklinna sotsiaalkeskuse inimestega Riigikogus.
 
Teisipäev, 1. märts
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb TEA kirjastuse entsüklopeedia päeval (Rahvusraamatukogu).
 
Kolmapäev, 2. märts
 
Kell 13.30 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon korraldab koostöös välisministeeriumi, ja Tallinna Ülikooliga Riigikogu konverentsisaalis Euroopa Liidu Läänemere strateegiat tutvustava konverentsi. ELAKi esimees Marko Mihkelson esineb konverentsil kõnega.
 
Konverentsi eesmärgiks on tutvustada Läänemere strateegia toimimisviisi kõigile asjast huvitatud Eesti riigiametnikele. Eriti teretulnud on kolleegid haruministeeriumide Euroopa Liidu osakondadest, kellel on oma oluline roll Eesti seisukohtade kujundamisel mitmetes Läänemere strateegiaga vähem või rohkem seotud valdkondades nagu ELi ühtekuuluvuspoliitika, EL 2020 strateegia, ELi uus mitmeaastane eelarve jt.
 
Tutvustatakse hetkeolukorda strateegia elluviimisel, selle koordineerimist, rahastamist, tulevikustsenaariume ja seoseid teiste EL poliitikatega. Lisaks ürituse korraldajatele astuvad ettekannete ja sõnavõttudega üles strateegia rakendamisega kõige otsesemalt seotud kolleegid EL Komisjonist, Interact Point Turku’st, Euroopa Investeerimispangast ja asjaomastest Eesti ministeeriumidest. 
 
Konverentsi lõpus esitlevad Tallinna Ülikooli, Polis’e ja SIDA esindajad raamatut „Euroopa Liidu Läänemere regiooni strateegia – uus väljakutse teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ja koostööks“.
 
Reede, 4. märts
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjonis –  Eesti seisukohad 10. – 11. märtsini toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatistele „Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2011-2015 IKT-lahendused aruka, jätkusuutliku ja innovaatilise valitsemise edendamiseks“ ning „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused“; Eesti seisukohad 7. märtsil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab vabariikliku kõnevõistluse Kuldsuud 2011 osalejaid (Põltsamaa Gümnaasiumis).
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside