Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 28. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis:

Kell 9 – Seisukohtade andmine mitmele Euroopa Liidu direktiivi eelnõule:

Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise politseikoostöö parandamist eelkõige sisepiiridel ja millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu andmete säilitamise kohta, mida on töödeldud üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel, ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ ning Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõu andmete säilitamise kohta, mida on töödeldud ja salvestatud seoses üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisega või mis asuvad üldkasutatavates sidevõrkudes, kuritegevuse ja kuritegude, sealhulgas terrorismi, tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja selle eest vastutusele võtmiseks;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta ning Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõu, millega tugevdatakse karistusõiguslikku raamistikku, et võidelda intellektuaalomandi rikkumiste vastu. Kutsutud: justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Marju Agarmaa;

Kuulatakse ära:

Eesti seisukohad 1.-2. detsembril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel (siseküsimused);

Schengeni vahendite kasutamine Eestis ja teistes uutes liikmesriikides;

Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi nr 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta ülevõtmine.

Kõikide nimetatud küsimuste arutelule on kutsutud siseminister Kalle Laanet;

Eesti seisukohad 2. detsembril toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel. Kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov;

Arutelu Riigikogu poliitikakonverentsi korraldamiseks 2006. aastal.

Üritused:

Kell 9 – Mudeli Euroopa Parlament 2. riikliku sessiooni peaassamblee toimub esmaspäeval Riigikogus. Tegemist on Euroopa Parlamendi simulatsioonisessiooniga, mida korraldatakse juba teist aastat. Osaleb ligi 90 gümnaasiumi õpilast üle Eesti. Ürituse eesmärgiks on laiendada õpilaste teadmisi Euroopa Liidust üldiselt ja eriti Euroopa Parlamendi toimimisest. Pikemaajaline eesmärk on toetada kodanikuühiskonna arengut. Üritus toimub 25.-28. novembrini. Sessiooni esimestel päevadel töötavad õpilased komisjonides. Komisjonide töö tulemuseks on resolutsioonid, mis lähevad peaassambleel arutamisele ja hääletamisele. Peaassamblee avab Riigikogu asespiiker Taavi Veskimägi. Kõne peab ka Anna van Sminia, Model European Foundation’i esinaine, kes projekti Eestisse tõi. Sessiooni korraldab MTÜ Euroopa Maja koostöös Audentese Erakooli ja Riigikoguga. Sessiooni toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, AS Kalev.

Kell 15 esineb Riigikogu esimees Ene Ergma tervitussõnavõtuga Viru Konverentsikeskuses Eesti Sotsiaaltöö III Kongressil.

Teisipäev, 29. november

Kell 11 toimub Toompea lossi Valges saalis neljas kodanikupäeva foorum, mis on pühendatud riigikaitse küsimustele. Milline on Eesti kaitseväe tulevik ja kas noor Eesti kodanik peab oma patriotismi tõestuseks tingimata ajateenistuse läbi tegema? Esinema on kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi, riigikaitse komisjoni aseesimees Trivimi Velliste ja liige Siiri Sisask, Eesti Kaitseliidu Vanematekogu aseesimees Tiit Tammsaar.

Kolmapäev, 30. november

Riigikogu esimehel Ene Ergmal on kohtumised diplomaatilise korpuse esindajatega:

Kell 11 on kohtumine uue Saksa suursaadiku Julius Bobingeriga.

Kell 13 on kohtumine Põhjamaade suursaadikutega Taani residentsis.

Kell 14.45 esineb Riigikogu esimees Otto Strandmani mälestustahvli avamisel sõnavõtuga (Roosikrants tn. 4a).

Neljapäev, 1. detsember

Kell 17.30 kohtub väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson Prantsuse parlamendi liikme André Schneider’iga. Arutatakse Euroopa Liidu finantsperspektiiviga 2007-2013 seotud küsimusi.

***

Välislähetused:

26. – 28. november

Majanduskomisjoni liikmed Liina Tõnisson ja Ants Pauls osalevad Bonnis 2. rahvusvahelisel parlamentaarsel foorumil taastuvate energiaallikate teemal.

26. – 30. november

Majanduskomisjoni esimees Mart Opmann, aseesimees Sven Sester, liikmed Helle Kalda, Mati Kepp, Tatjana Muravjova ja Henn Pärn osalevad Pariisis kohtumistel Prantsusmaa Senatis ja Rahvusassamblees.

26. – 30. november

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb Berliinis Euroopa kaitsepoliitika 4. kongressil “2005: Euroopa osatähtsus kaitsepoliitikas”.

27. november – 1. detsember

Väliskomisjoni liige Maret Maripuu ja rahanduskomisjoni liige Andres Jalak osalevad Vabariigi Presidendi ametliku delegatsiooni koosseisus riigivisiidil Portugalis.

28. – 29. november

Põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu osaleb Londonis 2. subsidiaarsusalasel konverentsil.

29. november – 3. detsember

Põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu ning liikmed Mart Nutt ja Jarno Laur osalevad Thbilisis Gruusia Parlamendi Inimõiguste ja kodanikuühiskonna komisjoni kohtumisel.

30. november – 2. detsember

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliikmed Katrin Saks ja Toomas Alatalu osalevad Pariisis ENPA kultuuri- ja hariduskomitee töös.

1. – 2. detsember

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Londonis Euroopa Komisjoni poolt korraldataval Descartes’i 2005. aasta preemiate üleandmise tseremoonial. Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Kopenhaagenis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel.

2. – 4. detsember

Rahanduskomisjoni liige Raivo Järvi osaleb Kopenhaagenis Eestit tutvustavas kultuuriprogrammis Taani 2005.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 631 6351

Tagasiside