Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 7. töönädal

 

Esmaspäev, 28. mai

Kell 15 – Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine, vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 30. – 31. mail toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu; Eesti seisukohad 1. – 3. juunil toimuval mitteametlikul keskkonnanõukogu kohtumisel. Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE), keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu ning Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu;

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32¹ muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kultuurikomisjoni esindaja nimetamine SA UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukogusse;

Maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013 meetmed;

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse (1000 UA) arutelu;

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga (kohtumine strateegilise kauba komisjoni esindajatega), Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), ülevaade k.a 21. – 22. maini Riias toimunud Balti riikide parlamentide riigikaitsekomisjonide ühisistungist;

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE);

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga: kohtumine strateegilise kauba komisjoni esindajatega; seisukoha andmine EL Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks;

Õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE); Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (8 SE); Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse uuesti arutamine;

Riigieelarve kontrolli komisjonis jaotatakse tegevusvaldkonnad ning arutatakse Riigikontrollist laekunud aruandeid.

Teisipäev, 29. mai

Kell 10 algaval istungil tulevad esimesele lugemisele hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse eelnõu (40 OE), politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE) ning politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE).

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Tartus, külastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit ja  Eesti Maaülikooli;

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis;

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung kaitsejõudude peastaabis, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE);

Õiguskomisjonis – kohtumine siseminister Jüri Pihliga.

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Austria suursaadikuga Eestis Angelika Saupe-Berchtoldiga.

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Teadusuuringute Nõukogu (ERC) arendustegevuse alasel seminaril Teaduste Akadeemias.

Kell 17 – Ene Ergma osaleb üleriigilise integratsiooniprojekti „Minu Riik” lõpuaktusel (Tornimäe 2).

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma korraldab vastuvõtu Kaitseliidu Toompea malevkonnale.

Kolmapäev, 30. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (1 SE), esimesele lugemisele tuleb kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE).

Kohtumine:

Kell 12 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub „Estonia” kaevanduse juhtkonnaga.

Üritused:

Kell 16 Ene Ergma osaleb rahvusvahelisel julgeolekualasel seminaril Kaitseuuringute Keskuses.

Neljapäev, 31. mai

Kell 10 algaval istungil annab ülevaate kohtukorraldusest, õigusemõistmisest ja seaduste ühetaolisest kohaldamisest Riigikohtu esimees Märt Rask.

Uuesti arutusel on Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud keelatud rajatise kõrvaldamise seadus (1000 UA).

Komisjonides:

Majanduskomisjonis tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (28 SE);

Rahanduskomisjonis – stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu, arvamuse andmine ühele Euroopa nõukogu direktiivile;

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseliidu peastaapi, kohtumine Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumistega;

Väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee tegevusest. Kutsutud BA Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste, Eesti ja Euroopa Liidu energiajulgeolek; valitsuse esitatud “Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seaduse” eelnõu; valitsuse esitatud “Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja – territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seaduse” eelnõu; Riigikogu osalemine Parlamentidevahelise Liidu (IPU) töös; Riigikogu osalemine Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarses Assamblee (EMPA) töös.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab laste joonistusvõistluse „Oleks minu olemine” Toompea lossi lõunatiiva III korrusel.

Reede, 1. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis väljasõiduistung välisministeeriumis.

*        *        *

Välislähetused:

27. – 29. maini

Keskkonnakomisjoni aseesimees Mart Jüssi, majanduskomisjoni liige Hannes Astok ning väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad Varssavis Poola Senati korraldataval Läänemere keskkonnaohte käsitleval rahvusvahelisel konverentsil. Arutatakse Läänemerre gaasijuhtme paigaldamisega seotud ohte, samuti Läänemerre uputatud keemiarelvade ohtlikkust.

27. – 30. maini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Permis Vene Riigiduuma korraldataval Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ning Vene Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu Euroopa Liidu – Venemaa partnerlus- ja koostööleppe ümarlaual. Räägitakse strateegilisest partnerlusest sise- ja välisjulgeoleku, aga ka majanduse ühises ruumis.

30. maist – 2. juunini

Sotsiaalkomisjoni liige Mai Treial osaleb Budapestis konverentsil „Tervishoiu reformid Euroopas”. Tutvutakse Ungari tervishoiu reformiga, käsitletakse viimase kümnendi tervishoiureforme Euroopa Liidus, puudutatakse ka patsiendi probleeme, vaimse tervise ja diabeediga seonduvat.

31. maist – 4. juunini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Igor Gräzin osaleb Albaanias Tiranas kohtumistel Albaania parlamendi liikmetega. Toimuvad konsultatsioonid põhiseaduslike küsimuste ja energeetikapoliitika valdkonnas.

1. – 3. juunini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Austrias Wachau Euroopa aastafoorumil, mis käesoleval aastal toimub 12. korda. Seekordse foorumi peateemad on „Kodaniku Euroopa – inimeselt inimesele” ning „Euroopa lisaväärtus”. Töögruppides arutatakse julgeoleku kui ühinenud Euroopa ühise ülesandega, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arenguga, kultuuri kui tsivilisatsioone ühendava valdkonnaga ning Doonau piirkonna identiteediga seotud küsimusi. Foorum on kokkusaamise paigaks Euroopa Liidu liikmesriikide, aga teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide poliitikutele, ärimeestele, teadlastele ja meedia esindajatele.

Riigikogu pressitalitus 

 

 

 

 

 

Tagasiside