Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 16. töönädal 28. – 31. maini

Esmaspäev, 28. mai

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 16. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete 9-le arupärimistele peaminister Andrus Ansip, siseminister Ken-Marti Vaher, rahandusminister Jürgen Ligi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Valitsuse rahanduspoliitilistest valikutest kevadise majandusprognoosi taustal (nr 147); 2. Lõimumispoliitika edukuse kohta (nr 149); 3. Kohalike omavalitsuste Üldkogu ettepanekutest (nr 151); 4. Eesti elanike madalast ostujõust (nr 155); 5. Korruptsioonikahtlusest seoses ehitusloata ehitistega (nr 154); 6. Euroopa Stabiilsusmehhanismist (nr 152); 7. Eelseisvatest muudatustest maksu- ja tolliametis (nr 158);  8. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodukulude poliitikast (nr 150) ja  9. Eesti Interneti Sihtasutuses toimuv (nr 163).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 30.-31. mail 2012 toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Toivo Räim, EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs ja juhtkonna nõunik Karin Jaanson ning justiitsministeeriumi kantsleri nõunik EL küsimustes Kristi Värk; Eesti seisukohad 29. mail 2012 toimuval üldasjade nõukogu istungil ja 31. mail 2012 toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 232 SE); jäätmekäitluskoht keskkonnahäiringu põhjustajana, raporti koostamise arutelu; Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu esitamine.

Kultuurikomisjonis – Riigikogule üle antava Vabariigi Valitsuse õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustamine, kutsutud: haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, HTM nõunik Sille Uusna ja HTM kõrgharidusosakonna juhataja Mart Laidmets; õppetoetuste- ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga.

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE), maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse   muutmise seaduse eelnõu (166 SE), Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu üle, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) teise lugemise arutelu, kutsutud Valgevene presidendikandidaat Pavel Marozau, Valgevene endine presidendikandidaat Ales Michalevic, Gruusia suursaadik Eestis Ruslan Abashidze, Moldova suursaadik Eestis Viktor Guzun, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi direktor, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent Leif Kalev, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi lektor, poliitikateaduste ekspert Tõnis Saarts, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi lektor, poliitikateaduste ekspert Ott Lumi, EMSLi juhataja Urmo Kübar, Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp, Arengukoostöö Ümarlaua juhataja Piret Hirv, Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert Evelin Andrespok, e-riigi Akadeemia e-demokraatia programmi direktor Liia Hänni, Avatud Eesti Fondi programmi koordinaator Maris Jõgeva, Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam ja Ühingu Korruptsioonivastane Eesti tegevjuht Asso Prii (ruum L241); erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE); Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lg 14 koostoimes lisaga 1 põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2011. aasta aruandest; ülevaade Finantsinspektsiooni 2011. aasta aruandest; väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis – kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (209 SE), perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; komisjonile laekunud avalduse läbivaatamine

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – riigi valmisolek kriitilise info infrastruktuuri toimepidevuse tagamisel arutelu. Kutsutud siseministeeriumi kantsler Tarmo Türkson, siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Hannes Unt, majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Nathan Tõnnisson, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor Jaan Priisalu, Riigi Infosüsteemide Ameti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakonna juhataja Toomas Viira, Riigi Infosüsteemide Ameti järelevalve osakonna juhataja Epp Maaten, põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik, Riigikaitsekomisjoni aseesimees Aivar Riisalu, Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo, Riigikontrolli auditijuht Jaanus Kasendi, Riigikontrolli vanemaudiitor Alo Lääne ja Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson (ruum L333).

NATO PA, üritused, kohtumised

Kell 9 toimub NATO Parlamentaarse Assamblee plenaaristung, millel avakõne peavad NATO PA president Karl Lamers ja Riigikogu esimees Ene Ergma. (Swissôtel). Kell 9.30 võtab sõna Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja seejärel NATO peasekretäri asetäitja Alexander Vershbow, kes vastab ka assamblee liikmete küsimustele. Plenaaristung lõpeb kell 13

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Loo Keskkoolis.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Kadri Visseli Setomaast inspireeritud vaibanäituse “Värviline maailm” Riigikogu hoone II korrusel.

Kell 15.30 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub järjekordne demokraatia töötuba, mille teemaks on uus avaliku teenistuse seadus. Seaduseelnõu eesmärki tutvustab Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Väino Linde, talle oponeerib ROTALi (Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit) esimees Kalle Liivamägi. Töötuba modereerib Riigikogu Kantselei personaliosakonna juhataja Marika Lepikult

Teisipäev, 29. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2011. aasta aruanne, ettekandega esineb Eesti Panga president Andres Lipstok.

Finantsinspektsiooni 2011. aasta aruanne, ettekandega esineb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Teine lugemine: kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE).

Esimene lugemine: tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (208 SE).

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) – kohtumine ERRi ja ERHLi esindajatega reklaami edastamise teemal, kutsutud: Eesti Rahvusringhäälingu Nõukogu esimees Agu Uudelepp, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa ja Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse liige Priit Leito; halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE); haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Majanduskomisjonis (kell 14) – Elektroonilise side seaduse § 90 ja telekanalite vabalevis jätkamise probleemid. Kutsutud MKMi, kultuuriministeerium, Eesti Ringhäälingute Liidu esindajad.

Maaelukomisjonis (kell 14) kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis (kell 14) – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) teise lugemise arutelu, kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Ardo Ojasalu ja justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Kristen Kanarik.; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni pöördumine seoses NATO salastatud teabele juurdepääsu sertifikaatide väljastamisega; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (217 OE).

Rahanduskomisjonis (kell 14) – vedelkütuse seaduse eelnõu (228 SE); Riigikogu otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (230 OE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (231 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad riigikaitsealased seaduseelnõud.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE).

Väliskomisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 31. mail 2012 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaubandus). Kutsutud välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ning välismajanduse ja arengukoostöö osakonna väliskaubanduse büroo direktor Kristi Karelsohn; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, eelnõu COM(2012) 124 kohta. Kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna väliskaubanduse büroo direktor Kristi Karelsohn; parlamentaarsed suhted Vene Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu väliskomisjonidega.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 14.30) – riigieelarve seadusepilt ja eelarvestamise põhimõtete arutelu. Kutsutud rahandusministeerium asekantsler Ivar Sikk, Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo ja Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson (ruum L333).

Üritused, kohtumised

TÄHELEPANU AJAKIRJANIKUD!

Kell 13 – toimub välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni pressikonverents (ruum L 333).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga, kes annab üle õiguskantsleri aastaaruande (Riigikogu esimehe töökabinetis).

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb DVD Eri Klas filmides: „Dirigendi kõla“ ja „Pidu vihmas ja päikeses“ esitlusel Solarise Apollo raamatupoes. 

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb korvpallimeeskonna sõpruskohtumisel Tormas.

Kolmapäev, 30. mai

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister (või tema asendaja peaministri ülesannetes) ja tema poolt määratud ministrid.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on 2 eelnõu: karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) ning täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE).

Teisel lugemisel on 15 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni vahelise eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (194 SE), riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 162 SE), maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE), konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE), kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE), avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE), kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE) ning kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Esimesele lugemisel on 5 eelnõu: välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE), sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ eelnõu (230 OE) ning Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (231 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Vanemate Kogu koosolekul (Riigikogu esimehe töökabinetis).

Kell 10 ­ – Riigikogu juhatuse kohtumine Eesti Arengufondi juhtide Tõnis Arro ja Raivo Varega (Riigikogu esimehe töökabinetis).

Kell 10 – Riigikogu parlamendirühmade juhtide koosolek. (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas korraldab ekskursiooni Riigikogus oma külalistele Haabersti Sotsiaalkeskusest.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Vappu Thurlow raamatu “VIVE TOLLI läbi kohtade aegade kätte” esitlusel (Kunstihoone suur saal).

Kell 18 – väliskomisjoni liikmete kohtumine Hiina Rahvavabariigi suursaadiku Qu Zhega.

Neljapäev, 31. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riiklik küsimus: väliskomisjoni raport „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“. Ettekannetega esinevad Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, välisminister Urmas Paet ning Eesti Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare.

Komisjonides

Maaelukomisjonis – kahepäevane (31.05-01.06) väljasõiduistung Võrumaal.

Põhiseaduskomisjonis (kell 9) – kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE).

Põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik ühisistung (kell 14) – arutusel on ülevaade Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamisest (jaanuar 2010 – mai 2012). Riigikogu konverentsisaalis.

Väliskomisjonis (kell 13) – kodanikuühenduste hinnang Eesti arengukoostööle aastatel 2006-2010, kutsutud Arengukoostöö Ümarlaua tegevbüroo juhataja Piret Hirv ja poliitikaekspert Evelin Andrespok ning välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Andre Pung ning 3. büroo (arengukoostöö ja humanitaarabi büroo) lauaülem Kaili Terras.

Õiguskomisjonis (kell 12) – kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Malta Vabariigi presidendi George Abela ja pr Margaret Abela riigivisiidi pidulikul saabumistseremoonial (Kadriorus).

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Malta presidendi George Abela’ga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kosmoseasjade Nõukogu koosolekul.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb lasteaeda Mesipuu õn35. aastapäeva puhul.

Kell 17 -   Ene Ergma osaleb Käbi Laretei raamatu „Okas ja Käbi” esitlusel (NoKu KLUBI).

Kell 19 – Ene Ergma kohtub Euroopa Komisjoni justiits- ning põhi- ja kodanikuõiguste voliniku Viviane Reding’iga.

Reede, 1. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 10) – Eesti seisukohad 3.-5. juunil 2012 toimuval mitteametlikul EL põllumajanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele (COM(2012) 124), kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna väliskaubanduse büroo direktor Kristi Karelsohn.

***

Välislähetused

28. mai– 1. juuni

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel.

30. – 31. mai

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil Serbia küsimuse raportöörina.

30. – 31. mai

Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb Belgias Brüsselis Vahemere Liidu PA poliitika-, julgeoleku- ja inimõiguste komitee istungil.

2.-4. juuni

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Jevgeni Ossinovski ja Vladimir Velman osalevad Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumisel Nidas (Leedus). Kõnel all oli Kaliningradi militariseerimine Venemaa poolt, Balti riikide energiajulgeolek ja NB8 koostöö.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside