Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 3. töönädal 

Esmaspäev, 28. jaanuar 

Kell 15 algaval istungil vastab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi 28 Riigikogu liikme esitatud arupärimisele korralageduse kohta keskkonnaministeeriumi haldusalas (nr 34). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Päevakord on siin:      

Komisjonides: 

Euroopa Liidu asjade komisjonis Eesti seisukohad 30. jaanuaril toimuval võrdõiguslikkuse ministrite konverentsil ja 31. jaanuaril kuni 1. veebruaril toimuval mitteametlikul tööhõive ja võrdõiguslikkuse ministrite nõukogu (EPSCO) kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu. 

keskkonnakomisjonis väljasõiduistung Harjumaa keskkonnateenistusse. 

kultuurikomisjonis – kokkuvõte Eesti Teaduste Akadeemia juhatusega toimunud kohtumisest. 

maaelukomisjonis ülevaade WTO läbirääkimistest. 

majanduskomisjonis transiidialase uurimustöö vahearuande arutelu koos spetsialistidega. 

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 1 „Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega”, arutelu. 

riigikaitsekomisjonis mereväe arenguplaanid, kutsutud mereväe ülem kaptenleitnant Igor Schwede. 

õiguskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE), riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE), äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 “Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE). 

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.  

riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade auditiaruande „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas” kohta. 

Kohtumised: 

28.- 30. jaanuarini on Eestis ametlikul visiidil Läti Seimi esimees Gundars Daudze ja teda saatev delegatsioon. Esmaspäeva, 28. jaanuari õhtul saabutakse Tallinna. Teisipäeval, 29. jaanuaril kell 9.45 on kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga, kell 11 peaminister Andrus Ansipi, kell 15 president Toomas Hendrik Ilvese ja kell 19 Eesti-Läti parlamendirühma esindajatega. Kolmapäeval, 30. jaanuaril kohtutakse Tartus linnapea Urmas Kruusegakell 13.45 külastatakse Tartu Ülikooli. 

Teisipäev, 29. jaanuar 

Kell 10 algaval istungil tuleb arutusele õiguskantsleri ettepanek nr 1 Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Seejärel tulevad esimesele lugemisele kuus eelnõu. 

Komisjonides: 

kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE). 

maaelukomisjonis  maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE), põllumajandusministeeriumi 2008. a tööplaanid, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder

majanduskomisjonis väljasõiduistung AS-i Elektriraudtee. 

põhiseaduskomisjonis – erakonnseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (177 SE);  ELAK’ile arvamuse andmine Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist õiguskaitse eesmärkidel; Riigikohtule arvamuse andmise tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 390 lg 1 hagi tagamise määrusele edasikaebe õiguse lubamatuse osas (tsiviilasi 2-07-44841/21), arutelu; Riigikohtule arvamuse andmise tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 390 lg 1 hagi tagamise määrusele edasikaebe õiguse lubamatuse osas (tsiviilasi 2-07-46111/21), arutelu; Riigikohtule arvamuse andmise väärteomenetluse seaduse § 16 vastavuse kohta põhiseaduse §-dega 13, 14 ja § 15 lg-ga 1 osas, arutelu. 

riigikaitsekomisjonis – komisjonile saadetud kirjade arutelu. 

sotsiaalkomisjonis – erihoolekande olukord ja areng, väljasõidu korraldamine erihooldekodudesse. 

väliskomisjonis ülevaade olukorrast Gruusias pärast presidendivalimisi. Kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 1. büroo direktor Toomas Lukk. 

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), arvamuse andmine Riigikohtule tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusele vastavusest. 

Kolmapäev, 30. jaanuar 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil tulevad teisele lugemisele neli eelnõu. Nende hulgas on kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE) ja päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE). 

Neljapäev, 31. jaanuar 

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele kolm eelnõu juhul kui nende teine lugemine töönädalal lõpetatakse. Esimesel lugemisel on üks eelnõu. 

Komisjonides:

riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung : Riigikontrolli aruanne Kaitseliidu kohta.

Kohtumine: 

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Kuristiku lasteaeda. 

Reede, 1. veebruar 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kohtumine Küprose välisministri Erato Kozakou-Marcoullis’ega. 

Kell 10.30 – 18 on Riigikogu esimees Ene Ergma Põltsamaal: Võisiku Hooldekodus, ettevõttes Puit-Profiil, annab Põltsamaa Ühisgümnaasiumis astrofüüsika tunni, külastab Põltsamaa Muusikakooli ja kohtub Põltsamaa rahvaga. 

Laupäev, 2. veebruar 

Kell 19 Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tartu rahulepingu sõlmimise 88. aastapäevale pühendatud pidulikul kontserdil Vanemuise kontserdisaalis. 

*       *       *

Välislähetus: 

26. jaanuarist – 2. veebruarini 

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Washingtonis ja Seattles NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside