Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 3. töönädal 28. – 31. jaanuarini

Esmaspäev, 28. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 3. töönädala päevakord. Arupärimistele vastab siseminister Ken-Marti Vaher ning arupärimised käsitlevad ooteala tasusid maanteepiiripunktides (nr 253) ning korruptsioonikuritegusid (nr 258). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused, raporti arutelu (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – arvamus Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas Euroopa Liidu Nõukogu soovituse kohta võtta menetlusse noortegarantii loomise eelnõu; meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu    (336 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE);

maaelukomisjonis – jahiseaduse eelnõu (351 SE) arutelu koos Erametsaliidu, Talupidajate Keskliidu, Põllumeeste Keskliidu ja Omanike Keskliidu esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10 konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta; meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kohtumine justiitsminister Hanno Pevkuriga, osaleb ka justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand; otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (253 OE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (354 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher;

rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (341 SE); hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (358 OE); stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 31. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Kasahstaniga ja teiste Kesk-Aasia vabariikidega, kutsutud Eesti suursaadik Kasahstanis, Tadžikistanis, Kõrgõzstanis ja Türkmenistanis Jaan Hein; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Gruusiaga ja Armeenia Vabariigiga, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias ja Armeenia Vabariigis Priit Turk;  

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13 2013. aasta 1. aprillil jõustuva korruptsioonivastase seaduse rakendamisega seotud probleemid,  rakendamiseks kavandatud tegevused ning GRECO IV hindamisvooru käigus Eestile antud soovitused, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Jaanus Tehver ja tegevdirektor Asso Prii ning justiitsminister Hanno Pevkur (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 kohtumine riigikontrolöri kandidaadiga (ruumis L 333);

Teisipäev, 29. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (337 OE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (322 OE), Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE), Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE) ning Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE).

Üritused     

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb avasõnadega energeetikakonverentsil „Energeetika Trilemma – Eesti positsioon maailmas“ (hotell RadissonBlu).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine;  

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud Koolijuhtide Ühenduse, Õpetajate Liidu, Haridustöötajate Liidu, Lastevanemate Liidu, Eraüldhariduskoolide Ühenduse, EMOLi, Linnade Liidu, Õpilasesinduste Liidu, Eesti Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse esindajad (ruum L 333);

maaelukomisjonis – kell 14 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti Energia investeeringute ülevaade;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 arvamuse andmine ELAKile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta; arvamuse andmine Riigikohtule Kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis kell 14 väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, arutusel on „Riigikaitse arengukava 2013-2022“;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 arvamus Euroopa Liidu Nõukogu soovituse eelnõule noortegarantii loomise kohta;

väliskomisjonis – kell 14 Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: pehmed julgeolekuohud – informatsioonilised mõjutused avalikus meedias, kutsutud meediaekspert Raul Rebane, Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin, välisministeeriumi esindajad ning Kaitsepolitseiameti büroo juht Martin Arpo;

Kolmapäev, 30. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (276 SE) ning toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE), võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE), Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE) ning kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas võtab osa Toompea haridusseminarist „Eesti Vabariigi põhiseaduse mõte ja sätted ning süvenev rahvastikukriis“.

Kell 10erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosolek. Päevakorras on kokkuvõtted erakondade 2012. aasta liikmemaksude ja annetuste aruannetest ning 2009 – 2011 toimunud valimiste võlgade tasumisest 2012. aastal; komisjoni veebipõhise infosüsteemi arendusega seonduv ning erakondade rahastamisega seotud ettepanekud.

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hondurase suursaadiku Roberto Flores Bermúdeziga.

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Gruusia välisministri Maia Panjikidzega.

Neljapäev, 31. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riiklik küsimus: erivajadustega inimeste tööturule kaasamine. Ettekannetega esinevad Eesti Töötukassa juhatuse liige Pille Liimal, MTÜ Abikäsi juhatuse liige Indrek Ülper ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 jahiseaduse eelnõu (351 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE);

riigikaitsekomisjoniskell 13.30 väljasõiduistung teadus- ja arendusettevõttes Cybernetica AS (Mustamäe Mäealuse 2/1), millest võtab osa ka Riigikogu esimees Ene Ergma;

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade Riigikogu välisdelegatsioonide tegevusest, osalevad  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel, NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson, OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde, Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv ja Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA-UfM) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär;

Reede, 1. veebruar

väliskomisjonis – kell 10 välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul teisipäeval, 21. veebruaril, valitsuse ettekande teesid; arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11 Eesti seisukohad 4. veebruaril toimuval EL üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; seisukoha andmine noorte tööhõivepaketile; Eesti seisukohad 7. – 8. veebruarini toimuval mitteametlikul EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta;

Kohtumised ja üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kreeka välisministri Dimitrios Avramopoulosega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Kuristiku Lasteaeda seoses lasteaia 25. aastapäevaga.

Laupäev, 2. veebruar

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb pidukõnega Tartu rahulepingu sõlmimise 93. aastapäevale pühendatud pidulikul kontserdil (Estonia kontserdisaal). Kontserdist võtab osa ka Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

*

Välislähetused

27. – 28. jaanuarini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb Iirimaal Dublinis COSACi esimeeste kohtumisel. Arutusel on Iirimaa Euroopa Liidu eesistumisega seotud teemad ning Euroopa majandus-, raha- ja poliitilise liidu tulevik laiemalt.

28. – 29. jaanuarini

Riigikogu liikmed Sven Mikser ja Jevgeni Ossinovski osalevad Soomes Helsingis Põhjamaade Sotsiaaldemokraatliku Tööliikumise ühiskomitee SAMAK (põhjamaade ametiühingute liit) aastakonverentsil.

28. – 30. jaanuarini

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko ning liige Kalle Palling osalevad Belgias Brüsselis esimesel Euroopa poolaasta parlamentaarsel nädalal, mille eesmärgiks on liikmesriikide parlamentide esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmetega ühiselt arutada Euroopa komisjoni iga-aastast majanduskasvu analüüsi ning riigieelarvete suuniseid.

28. – 30. jaanuarini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Belgias Brüsselis 5. Euroopa Liidu kosmosepoliitika teemalisel konverentsil, mille korraldavad Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlament koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri ning olulisemate kosmosetööstuse ja kosmoseuuringute sektori esindajatega. Arutusel on Euroopa Liidu kosmosepoliitika panus üleilmsete eesmärkide saavutamisel, kosmosepoliitika ja tööstusvaldkond, kosmosesektori areng ja innovatsioon, aga ka kosmosesektoriga seotud julgeoleku- ja kaitseküsimused.

30. – 31. jaanuarini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja asejuht Aadu Must osalevad Belgias Brüsselis Balti Assamblee presiidiumi ja Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee (BSPC) istungitel. Presiidiumis tulevad arutusele Balti Assamblee 31. istungjärgul ja 18. Balti Nõukogu istungil vastuvõetud otsuste täitmisega seonduv, presiidiumi tegevus 2013. aastal, koostöö Beneluxi parlamendi, Põhjamaade Nõukogu ja GUAMi Parlamentaarse Assambleega, 2014. aasta eelarvega seotud peamised eesmärgid. BSPC alaline komitee käsitleb töögruppide ja raportööride tegevust, BSPC 2012. aasta finantsraportit, ettepanekuid 2013. aasta eelarveks ning lähitulevikus toimuvate ürituste ettevalmistamisega seotud küsimusi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside