Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Presidendivalimised Riigikogus

Esmaspäeval, 28. augustil kell 12 toimub Riigikogu erakorraline istungjärk, mille päevakorras on Vabariigi Presidendi valimine. President valitakse salajasel hääletusel ja igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus ehk vähemalt 68 Riigikogu liiget.

Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse teisipäeval, 29. augustil teine hääletusvoor, mille eel toimub kandidaatide uus ülesseadmine. Kui teises voorus ei saa ükski kandidaat nõutavat 2/3 häälteenamust, korraldatakse samal päeval kahe teises voorus enim hääli saanud kandidaadi vahel kolmas hääletusvoor.

Koostöös Eesti Televisiooniga toimub presidendivalimiste otseülekanne ka internetis, seda on võimalik jälgida Windows Media formaadis aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

* * *

Komisjonides:

Esmaspäev, 28. august
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 algaval istungil on päevakorras Eesti seisukohad 1.-2. septembril toimuval mitteametlikul ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel (Gymnich). Kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade Venemaa-WTO läbirääkimistest ning ELi seisukohad selles küsimuses. Kutsutud: välisministeeriumi asekantsler välismajanduse ja arengukoostöö küsimustes Mart Laanemäe; Eesti Schengeni õigusruumiga liitumise ajakava. Kutsutud siseminister Kalle Laanet; Valge saali foorumi „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015” (jätkufoorum 22. aprillil 2005 toimunud foorumile „Eesti ülikool avatud Euroopas”) avaliku istungi korraldamise aeg; subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järelevalve: Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega.

Teisipäev, 29. august

Väliskomisjonis – kell 10 algaval istungil on päevakorras Eesti seisukohad 1.-2. septembril toimuval mitteametlikul ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel (Gymnich). Samuti ülevaade 25. augustil toimunud erakorralisest ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu istungist (GAERC), kus oli arutusel vägede saatmine ÜRO rahuoperatsiooni koosseisu Liibanonis. Kutsutud välisminister Urmas Paet. Kuulatakse ära Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Soome Vabariigis Merle Pajula ning Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Montenegro Vabariigis, asukohaga Tallinnas Karin Jaani. Muudest küsimustest arutatakse väliskomisjoni liikmete lähetamist ÜRO Peaassambleele ning visiidile Horvaatiasse, Montenegrosse ja Serbiasse.

Kolmapäev, 30. august

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Kanada suursaadiku Claire Poulin’ga.

* * *

Välislähetused:

1.-3. septembrini

Riigikogu liige Tiit Matsulevitš osaleb Saksamaal Baden-Württembergis Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa Liitvabariigi diplomaatiliste suhete taastamise 15. aastapäeva üritustel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside