Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 27. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 2.-4. märtsil toimuval EL-i mitteametlikul transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel; kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb liikmesriikide sisejulgeoleku eest vastutavate ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja teiste raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärke; kutsutud siseministeeriumi ja keskkriminaalpolitsei esindajad. Järgnevalt arutusel riigi eelarvestrateegia (RES) 2007-2013; kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd.

Kolmapäev, 1. märts

Kell 11 – rahvusraamatukogu kuppelsaalis algab Riigikogu teabepäev teemal „Laste õiguste ja huvide kaitse“. Üritusest võtavad osa Lastekaitse Liidu vanematekogu liikmed. Arutusel lastekaitse korralduse täiustamise ja lapse osaluse tagamisega seotud küsimused, samuti lapsele abi korraldamise täpsem regulatsioon. Teabepäeva juhib Riigikogu aseesimees Toomas Varek, Riigikogu liikmetest võtavad aruteludest osa Maret Maripuu, Mai Treial, Elle Kull, Maarika Tuus, Andres Herkel ja Katrin Saks.

Reede, 3. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad geneetiliselt muundatud organismidele turustuslubade andmisel; kutsutud keskkonnaminister Villu Reiljan. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu säästva arengu strateegia läbivaatamisest. Seisukoha andmine jäätmetekke vältimise ja jäätmete ringlussevõtu strateegia ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu jäätmete direktiivi eelnõule, samuti Eesti seisukohad 9. märtsil toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel.

***

Välislähetused:

28. veebruarist – 3. märtsini

Majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson osaleb Viinis konverentsil „Taastuvad energiaallikad kütmise ja jahutamise valdkonnas”.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside