Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 27. november

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 28. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel (27.11 eurogrupp). Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Euroopa Komisjoni 2007. aasta seadusloome- ja tegevuskava. Kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht Toivo Klaar; Eesti seisukohad 30. novembrist – 1. detsembrini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni roheline raamat kollisiooninormide kohta abieluvara käsitlevates asjades, sealhulgas kohtualluvuse ja vastastikuse tunnustamise küsimustes (raportöör Ülle Rajasalu). Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Kaupo Paal ja kantsleri nõunik EL küsimustes Kristi Värk; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu nende äriühingute aktsionäride hääleõiguse kasutamise kohta, mille registreeritud asukoht on liikmesriigis ja mille aktsiatega kaubeldakse reguleeritud turul, ning direktiivi 2004/109/EÜ muutmise kohta (raportöör Ülle Rajasalu). Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Külliki Puusild.

Algusega kell 11 korraldab Noorteühing Avatud Vabariik Kodanikupäeva puhul Riigikogu Valges saalis noortefoorumi, mille teemaks on Eesti välis- ja arenguabipoliitika. Arutelu eesmärgiks on anda vastus küsimusele: kas väike Eesti saab aidata teisi riike ja kuidas?

Foorumil  esinevad Riigikogu liikmed Mart Laar (Georgia  riigipea Mihhail Saakašvili nõunik),  Andres Herkel (Riigikogu ühenduse Valgevene demokraatliku arengu kaitseks esimees),  Silver Meikar, välisminister Urmas Paet. Samuti võtavad foorumil sõna Deniss Soldatenko (Valgevene ülikoolist poliitilistel põhjustel välja arvatud üliõpilane), noorteühingu “Tretij put” juhataja Pavel Morozau. Foorumil käsitletavad teemad on: arengukoostöö – kuhu lähevad riigieelarves ette nähtud vahendid arengu- ja humanitaarabi projektide elluviimiseks; olukord Georgias ja Eesti panus selle riigi arengusse; Ukraina enne ja pärast oranži revolutsiooni; olukorrast Valgevenes Lukašenka diktatuuri all; kuidas Eesti aitab Valgevene demokraatlikku arengut kaitsta.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Päeva eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust.

Teisipäev, 28. november

Kell 8.35 – Riigikogu esimees Toomas Varek ning aseesimehed Maret Maripuu ja Ene Ergma osalevad Ameerika Ühendriikide presidendi George W. Bushi vastuvõtutseremoonial Kadriorus.

Kell 12Toomas Varek, Maret Maripuu ja Ene Ergma osalevad George W. Bushi ametliku visiidi puhul pakutaval lõunasöögil Estonia teatris.

Kolmapäev, 29. november

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma peab astrofüüsika teemalise loengu Tartu Ülikoolis.

Reede, 1. detsember:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 4.-5. detsembril toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti seisukohad 4.-5. detsembril toimuval mitteametlikul haridusministrite kohtumisel. Kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti seisukohad 4.-5. detsembril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang, siseminister Kalle Laanet.

30. novembrist – 1. detsembrini – Riigikogu keskkonnakomisjon on väljasõiduistungil Lääne- ja Ida-Virumaal.

30. novembrist – 2. detsembrini

Eesti Näituste messikeskuses toimub noorte infomess TEEVIIT 2006, kus Riigikogu on taas esindatud oma näituseboksiga, et tutvustada  huvilistele meie seadusandliku kogu tegevust.

Messi jooksul näeb filmi Riigikogu ajaloost, saab uurida Riigikogu veebilehte ja esitada küsimusi parlamenditöö kohta. Boksis on lubanud viibida ka Riigikogu liikmed.

Reedel, 1. detsembril kell 14 osaleb Teeviidal 2006 Riigikogu esimees Toomas Varek.

Noorte infomess TEEVIIT toimub juba kaheteistkümnendat aastat ja see on populaarseim õppimisvõimalusi tutvustav üritus. Messi korraldab Eesti Noorsootöökeskus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

*        *        *

Välislähetused

24. – 28. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb ENPA poliitikakomitee delegatsiooni koosseisus Moskvas ja Tšetšeenias Groznõis informatsiooni kogumisega seotud missioonil. Moskvas kohtutakse Venemaa inimõiguste voliniku Vladimir Lukini, siseministri asetäitja Nikolai Ovtšinnikovi, presidendi nõuniku Aslambek Aslahhanovi, presidendi täievolilise esindaja Lõuna föderaalses ringkonnas Dmitri Kozaki, samuti Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse juhtidega.

Tšetšeenias toimuvad kohtumised president Alu Alhanovi ja peaminister Ramzan Kadõroviga, aga ka valitsusväliste organisatsioonide esindajate, parlamendi liikmete ning inimõiguste volinikuga.

ENPA poliitikakomitee delegatsioon külastab Tšetšeeniat seoses ümarlaua ettevalmistamisega, mis peaks aitama kaasa pikaajalisele konfliktile poliitiliste lahenduste leidmisele.

27. – 29. novembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu osaleb Portugalis Lissabonis Lissaboni Foorumi 2006 raames toimuval konverentsil „Põhiseaduslikkus – võti demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi juurde”. Konverentsil arutusele tulevad teemad käsitlevad parlamentaarset kontrolli täidesaatva võimu üle presidentaalsetes ja parlamentaarsetes süsteemides; põhiseaduslikku õigust; tsiviilühiskonda ja põhiseaduslikkuse kaitsmist ning meedia rolli põhiseaduslikkuse kaitsmisel.

27. novembrist – 4. detsembrini

Riigikogu Soome-ugri toetusrühma aseesimees Mart Nutt osaleb Vene Föderatsiooni Mordva Vabariigis Saranskis konverentsil „Neljanda ülemaailmse soome-ugri rahvaste kongressi otsuste elluviimine”. Arutusele tulevad etnopoliitika ja õigus; keeled ja haridus; kultuur, informatsioonisüsteemid ning tervis, demograafia ja ökoloogia.

28. november

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson on Brüsselis Euroopa energiajulgeolekut käsitleval ENPA poliitikakomitee ja majanduskomitee ühisistungil. Arutusel on Euroopa Liidu ja Venemaa energiaalane koostöö, Ukraina roll energiatarnega seotud julgeolekus ning tuumaenergia ja taastuvenergia strateegiate panus Euroopa energiajulgeolekusse.

28. novembrist – 1. detsembrini

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen (28. – 30. nov), aseesimees Vello Tafenau (28. nov. – 1. dets.) ja liikmed Jaanus Männik (28. – 30. nov.) ning Andres Jalak (28. nov. – 1. dets.) osalevad Saksamaal Berliinis kohtumistel Bundestagi rahanduskomisjoni ja eelarvekomisjoniga.

29. – novembrist – 2. detsembrini

Riigikogu väliskomisjoni liige Andres Herkel osaleb Georgias Thbilisis konverentsil „Edendades demokraatiat: suurendades parlamentaarse diplomaatia osatähtsust”. Kõne all on parlamentaarse diplomaatia uued võimalused, parlamentaarne diplomaatia konfliktide ennetamisel, rahu ja stabiilsuse tagamisel, parlamentidevaheline koostöö demokraatlike väärtuste elluviimisel.

30. novembrist – 1. detsembrini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Leedus Vilniuses Balti riikide ja Põhjamaade väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Käsitletakse Põhjadimensiooni Läänemere strateegiat, demokraatia ja stabiilsuse toetamist idanaabruses, Läänemere regiooni energiaküsimusi tuleviku seisukohalt.

30. novembrist – 3. detsembrini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresident Jaanus Männik ja liige Sven Sester osalevad Šveitsis Genfis Maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) iga-aastasel parlamentaarsel konverentsil, kus arutletakse WTO kaitse all toimunud mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste ajalooõppetundide üle, aga ka mitmepoolsete ja kahepoolsete kaubandusläbirääkimiste poliitika üle tänapäeval.

30. novembrist – 3. detsembrini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb Hollandis Haagis Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu talveistungil ja Balti Assamblee presiidiumi istungil. Muuhulgas tulevad arutusele energiapoliitika, narkootikumide ja illegaalse immigratsiooniga seotud teemad.

1. – 3. detsember

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Saksamaal Berliinis 12. Euroopa foorumil teemaga „Euroopa vastutus maailmas – ootused väljaspoolt”. Käsitletakse Saksamaa rolli Euroopa globaalse vastutuse kontekstis, Euroopa Liidu naaberregioonide ootusi, Euroopat kui globaalset majanduslikku jõudu ja partnerit energia tarnimisel. Foorumist võtavad osa tipppoliitikud, ärimehed, teadlased ja meedia esindajad. Foorumi peakorraldaja on BMW Fond Herbert Quandt.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside