Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelinformatsioon Riigikogu IX istungjärgu 3. töönädala päevakorrast, komisjonide tegevusest, välislähetustest ja üritustest.

Riigikogu IX istungjärgu 3. töönädal

27. – 30. jaanuar 2003

Esmaspäeval, 27. jaanuaril kell 15.00 algaval istungil vastab õiguskantsler Allar Jõks Riigikogu liikme Toivo Jürgensoni poolt esitatud arupärimisele Tallinna Linnavolikogus vastu võetud üüri piirmäära kehtestava määruse vastavusest põhiseadusele ja elamuseadusele. Arupärimisele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt kolmandale lugemisele Vabariigi Valitsuse, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Riigikogu liikme Lauri Vahtre algatatud Eesti Vabariigi seaduse ”Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta” muutmise seaduse eelnõu (1184 SE, 1193 SE, 1207 SE ja 1216 SE). Teisele lugemisele on kavandatud 3 eelnõu ning esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu.

Kolmapäeval, 29. jaanuaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Siim Kallas, keskkonnaminister Heiki Kranich ning sotsiaalminister Siiri Oviir. Kell 14.00 algaval istungil jätkatakse muuhulgas Vabariigi Valitsuse algatatud halduskoostöö seaduse eelnõu (474 SE), kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu (594 SE) ning kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1242 SE) teist lugemist. Teisel lugemisel on kokku 28 eelnõu, esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu.

Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil tuleb arutusele 4 eelnõu. Kokku on päevakorra projekti kohaselt kavas käsitleda 45 päevakorrapunkti.

Vt. lisa. päevakorra projekt – https://www.riigikogu.ee/ems/index.html

* * *

Komisjonides:

Esmaspäev, 27. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – 1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1300 SE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1255 SE)

Kultuurikomisjonis – Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (1258 SE, 1150 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (736 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1254 SE), välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (1270 SE), ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1037 SE, 1225 SE)

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (1187 SE)

Majanduskomisjonis – rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (1259 SE), väikeettevõtluse arendamise seaduse eelnõu (938 SE), raamatupidamise seaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1295 SE), raudteeseaduse eelnõu (1257 SE), elektrituru seaduse eelnõu (1157 SE), maagaasi seaduse eelnõu (1158 SE), kaugkütte seaduse eelnõu (1202 SE), patendiõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1116 SE)

Põhiseaduskomisjonis – korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (1221 SE), väikesaarte seaduse eelnõu (1234 SE), Riigikogu kodukorra seaduse eelnõu (1222 SE), Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, õiguskantsleri seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1276 SE), Eesti Panga seaduse, Riigikontrolli seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (1277 SE)

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse § 48 lõike 7 muutmise seaduse eelnõu (1287 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1260 SE)

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse eelnõu (1275 SE)

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1286 SE), töö- ja puhkeaja seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (1239 SE)

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu (594 SE), notariaadiseaduse, notari tasu seaduse, tõestamisseaduse, vandetõlgi seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1243 SE)

Teisipäev, 28. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1271 SE), 1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1300 SE)

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1037 SE, 1225 SE)

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Aravusele

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1190 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 30 ja 35 muutmise seaduse eelnõu (1219 SE), õiguskantsleri seaduse muutmise ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (1265 SE), isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1196 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (1148 SE)

Rahanduskomisjonis – raskeveokimaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1164 SE)

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe (25.06.1993) muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1250 SE), nakkushaiguste tõrje seaduse eelnõu (658 SE)

Õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse, täitemenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1269 SE), vangistusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1244 SE), arvutikuritegevusvastase konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (1176 SE)

Neljapäev, 30. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1271 SE), jäätmeseaduse eelnõu (1299 SE), 1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1300 SE)

Maaelukomisjonis – Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastase rahastuslepingu 2001 ratifitseerimise ning Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1301 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (1292 SE)

Õiguskomisjonis – karistusõiguse reformiga seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (1289 SE), eradetektiivinduse seaduse eelnõu (1136 SE)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Esmaspäev, 27. jaanuar

Kell 10.00 – Riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühma ja Juudi kogukonna esindajate ühine väljasõit Kloogale holokausti ohvrite mälestusmärgile, toimub pärja asetamine.

Kell 12.30 avab Riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Aimar Altosaar Riigikogu hoone vestibüülis näituse ”Saage tuttavaks – Iisrael”. Näituse kuraatoriks on Eesti Juudi kogukond eesotsas selle esimehe Cilja Laudiga, väljapaneku koostas Touri Saks. Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini.

Kell 13.00 algab Toompea lossi Valges saalis seminar ”Eesti ja Iisrael läbi aegade”, mille eesmärgiks on tutvustada Iisraeli, anda ajalooline ülevaade selle riigi arengust ning Eesti ja Iisraeli suhetest. Päevakohaselt mälestatakse holokausti ohvreid. Ettekannetega esinevad David Vseviov, Elhonen Saks, Enn Tarto ja Vahur Glaase.

Kell 16.00 – Balti Assamblee Eesti delegatsioon kohtub president Arnold Rüütliga Kadriorus. Riigikogu IX koosseisu volituste lõppemise eel räägitakse President Arnold Rüütli kui Balti Assamblee asutajaliikme ja delegatsiooni endise liikmega Balti koostööst täna ja tulevikus arvestades Balti riikide peatset liitumist Euroopa Liiduga. Balti Assamblee Eesti delegatsioon annab Arnold Rüütlile üle Balti Assamblee medali Balti koostöö arendamise ees.

Kell 16.00 – Riigikogu hoones ruumis L 241 toimub Väikelinnade ja Külade Liikumise KODUKANT esindajate ja Riigikogu kohaliku algatuse toetusrühma nõupidamine. Päevakorras on Kodukandi E-village ehk projekti Eesti külad tutvustus, külavanema rolli seadustamine kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, toetusrühma ja Kodukandi esindajate edasine koostöö ja toetusrühma saatus pärast Riigikogu valimisi.

* * *

27. – 28. JAANUAR

Riigikogu aseesimees Tunne Kelam (27. jaan.) ja Riigikogu liige Liia Hänni osalevad Brüsselis COSAC-i erakorralisel konverentsil. Liia Hänni osaleb ka COSAC-i töörühma istungil (28. jaan.).

27. – 28. JAANUAR

Riigikogu väliskomisjoni esimees Anti Liiv ning liikmed Toomas Hendrik Ilves, Vladimir Velman ning Valentina Võssotskaja osalevad Vilniuses toimuval Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Toimuvad kohtumised Leedu Seimi esimehe Arturas Paulauskase, peaminister Algirdas Brazauskase, välisminister Antanas Valionise ning kaitseminister Linas LinkeviÄ?iusega, samuti Leedu valitsuse Euroopa asjade komitee ja Kriisi Juhtimise Keskuse esindajatega. Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 16.00 annavad väliskomisjonide esimehed Seimi hoones ühise pressikonverentsi.

27. – 31 JAANUAR

Prantsusmaal Strasbourgis toimub Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2003. aasta istungjärgu I istung, millest võtavad Eesti delegatsiooni koosseisus osa Riigikogu liikmed Lauri Vahtre (25. – 31. jaan.), Liis Kaar ja Elmar Truu (26. – 31. jaan.). Arutusel on Kagu-Euroopa (South-Eastern Europe) stabiilsuse pakt ja sealse elanikkonna olukord, sõnavabadus meedias, Euroopa ja Vahemeremaade kultuurialane koostöö, Euroopa Nõukogu panus Euroopa Liidu konstitutsiooni eelnõu ettevalmistamisse, sotsiaalpoliitika väljakutsed vananevas ühiskonnas, Tšetšeenia konflikt, migratsiooni- ja asüülipoliitika, uus põllumajanduspoliitika, globaliseerumine ja säästev areng, keskkond ja inimõigused jpm. Külalistena esinevad istungil Mehhiko Senati esimees Enrique Jackson, Malta peaminister Fenech Adami ja Austria president Thomas Klestil.

28. – 29. JAANUAR

Riigikogu väliskomisjoni liige Andres Tarand osaleb Helsingis Tuglase Seltsi korraldataval valimisteemalisel keskustelul ”Eesti 2003”.

30. JAANUAR – 2. VEEBRUAR

Riigikogu väliskomisjoni liige Mart Laar osaleb Ungaris Budapestis konverentsil ”Uue Ida-Lääne lõhe ületamine: Venemaa ja laienev euroatlantiline piirkond”. Käsitletakse avalikkuse suhtumist Euro-Atlantilisse laienemisse, üleminekuprobleeme, Euro-Atlantilise laienemise piiriülest mõju.

Tagasiside