Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 27. aprill

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung. Arutusel on Eesti seisukohad 29. – 30. aprillini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu mitteametlikul kohtumisel; Eesti seisukohad 3. – 5. maini toimuval konkurentsivõime ja kasvu nõukogu mitteametlikul kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi; seisukoha andmine Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmist käsitletavate EL õigusaktide eelnõude suhtes; Euroopa Liidu asjade komisjoni kokkuvõte kuulamistest: „Eesti esindatus Euroopa Liidus”, arutelu jätkamine.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega rahvusvahelisel arhitektuurikonverentsil „Riik kui kodu” (Kumu suures auditooriumis, Weizenbergi 34/Valge 1).
 
Teisipäev, 28. aprill
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tõrvat.
 
Kolmapäev, 29. aprill
 
Kell 11Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia Üldkogu aastakoosolekul (Kohtu 6).
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja EL asjade komisjoni liige Evelyn Sepp külastavad Viljandimaad, kus on kavas kohtuda Abja Gümnaasiumi X ja XI klassi õpilastega ning anda loeng Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis Vana-Võidus. Samas tutvutakse ka EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamisega Eestis: külastatakse Pajumäe ja Saimre talu. 
Teavitusüritustega alustas EL asjade komisjon 2008 aasta oktoobris ning tänaseks on külastatud Põlva- ja Võrumaad, Ida-Virumaad ja Tartut. 
 
Neljapäev, 30. aprill
 
Jüri Ratas on ringsõidul Ida-Virumaal, kus külastatakse kohalikke omavalitsusi, koole ja ettevõtteid.
 
*       *       *
 
 
Välislähetused:
 
26. – 27. aprillini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Toomas Varek osaleb Saksamaal Freisingis Marshalli Keskuse korraldataval Euroopa/Euraasia 2020. aasta strateegilise julgeolekupoliitika keskkonna kujundamise alasel seminaril.
 
26. – 28. aprillini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv Suurbritannias Londonis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 12+ rühma regionaalseminaril, kus käsitletakse puuetega inimeste õiguste konventsiooniga seonduvat.
 
26. – 29. aprillini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Prantsusmaal Pariisis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee atlandiülese kaitse- ja julgeolekualase koostöö allkomitee istungil.
 
26. aprillist – 1. maini
 
Prantsusmaal Strasbourgis algab Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2009. aasta istungjärgu (ENPA) kevadistung.
Kevadistungil arutusele tulevad päevakorrapunktid käsitlevad inimõiguste kaitset kriisiolukordades, inimõiguste kaitsjate olukorda Euroopa Nõukogu liikmesriikides, avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamisega seonduvat, inimõiguste rikkumist soolise kuuluvuse põhjal, naiste olukorda vanglates, toidu- ja kütuseprobleeme ning Serbia kui liikmesriigi kohustuste täitmist.
Samuti on kavas arutada Gruusia ja Venemaa suhteid ning kahe riigi vahelise sõja humanitaartagajärgi. Assambleel esinevad pöördumisega Soome president Tarja Halonen ning Hispaania peaminister José Luis Rodríguez Zapatero.
Istungist võtab osa ENPA Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga. Delegatsiooni koosseisu kuuluvad veel Kristiina Ojuland, Mailis Reps, Aleksei Lotman ning Indrek Saar.
 
28. aprill
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants ning aseesimees Mart Jüssi osalevad Soomes Helsingis Soome Parlamendi keskkonnakomisjoni istungil, kus on arutusel Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõjude hindamise analüüs.
 
28. aprillist – 2. maini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Mark Soosaar osaleb Hollandis Amsterdamis ja Prantsusmaal Pariisis GLOBE Euroopa aastakonverentsil. Arutusele tulevad roheliste tehnoloogiate kasutuselevõttu soosivad poliitikad, energiaefektiivsuse potentsiaal Euroopas, tulevikutransport jpm.
 
1. – 3. maini
 
Riigikogu liige Aleksei Lotman osaleb Hollandis Haagis esindamata rahvaste inimõigusi käsitleval foorumil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside