Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 3. töönädal
26. – 29. september 2005

Esmaspäev, 26. september

Kell 15 algaval istungil vastab välisminister Urmas Paet arupärimisele Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise kohta (nr 160). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed võivad esineda kõnedega vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010 kinnitamine” eelnõu (652 OE), keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE), REACH (kemikaalide) määruse eelnõu mõjuanalüüs.

Kultuurikomisjonis – valla- ja linnaeelarveseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE), kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (672 SE), kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE).

Maaelukomisjonis – maaelu arengukava aastateks 2007-2013, EL suhkrureformist.

Majanduskomisjonis – teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE), mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (691 SE), Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), informatsioon Euroopa Liidu Põhiseaduse lepingu edasisest menetlemisest Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, informatsioon dokumendist “Ausa e-hääletamise põhimõtted”.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE); Riigikontrolli auditi "Kaitseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete valitsemisel" kontrolliaruande arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muumise seaduse eelnõu (679 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti õhuseire ja õhuturbe teostamise võimest.
Kutsutud välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna peadirektor Sander Soone, kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Lauri Lindström, staabiülem õhuväe ülema kohustes kolonel Valeri Saar.

Õiguskomisjonis – konventsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (716 SE), vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (715 SE), äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (553 SE).

Teisipäev, 27. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 7 eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 5 esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – valla- ja linnaeelarveseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel EL-i maaelu arengu suunised.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE), kodanikuühiskonna sihtkapitali seaduse eelnõu (697 SE).

Rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE), riigi 2005. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (736 S), tulumaksuseaduse § 49 täiendamise seaduse eelnõu (653 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti rahvusliku sisejulgeoleku ressursside juhtimismonitooringusüsteemi eelvisiooni tutvustamine.

Sotsiaalkomisjonis – Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muumise seaduse eelnõu (679 SE).

Väliskomisjonis – Balti parlamentaarne koostöö. Balti Assamblee tulevikustrateegia.

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Slovaki suursaadiku Ivan Špilda`ga.

Kell 14.15 on Ene Ergma kohtumine Hollandi uue suursaadiku Balthasar O.J.R.Glaubitz`iga.

Kolmapäev, 28. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, sotsiaalminister Jaak Aab ja regionaalminister Jaan Õunapuu. .

Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 16 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 11 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse eelnõu (611 SE).

Üritused:

Kell 11 on Ene Ergma kohtumine uue Taani suursaadiku Kirsten Geelaniga.

Kell 16 osaleb Ene Ergma Eesti NATO Ühingu kutsel NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Peaassamblee avatseremoonial (Estonia kontserdisaalis).

Neljapäev, 29. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) kolmandat lugemist. Esimeseks päevakorrapunktiks on planeeritud õiguskantsler Allar Jõksi ettekanne “Ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega ning põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisest”.

Üritused:

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Venemaa demokraatliku partei "Meie Valik" esinaise Irina Hakamadaga (L253).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek kohtub Eesti Teaduste Akadeemia ruumes Moldova presidendi Vladimir Voroniniga.

Reede, 30. september

Komisjonides:

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu 3. oktoobril toimuval istungil. EL-Vene tippkohtumine 4. oktoobril. Kutsutud: välisministeeriumi poliitikadirektoriosakonna 1.A büroo direktor Arti Hilpus.

***

Välislähetused:

24. – 29. september
NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Kanadas, Halifaxi`s NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantilise julgeoleku- ja kaitsealase koostöö allkomitee töös.

25. – 27. september
ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Katrin Saks osaleb Liechtensteinis ENPA monitooringu komitee erakorralise komisjoni koosseisu väljasõiduistungi töös.

29. – 30. september
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla, juhi asetäitja Trivimi Velliste, liikmed Helir-Valdor Seeder ning Vladimir Velman osalevad Riias BA presiidiumi ja parlamentidevahelise töörühma töös.

29. september – 1. oktoober
Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul on ametlikul visiidil Ukraina Vabariigis, Kiievis.

30. september – 7. oktoober
NATO PA Riigikogu delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Ukrainas NATO PA Ukraina Ühingu seminaril ja töörühmas Ukraina-NATO integratsiooni teemadel.

Tagasiside