Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 3. töönädal 26. – 29. septembrini

Esmaspäev, 26. september
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 3. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele keskkonnaminister Keit Pentus ning siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad vastavalt kaevandamise seaduslikkust (nr 34), Politsei- ja Piirivalveameti rahulolu uuringut (nr 28), tervishoiuteenust osutajate olukorda joobeseisundi tuvastamisel (nr 29) ning võimalikku korruptsiooni omavalitsustes (nr 33).
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 29. – 30. septembrini toimuval konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandusminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse laevakütuste väävlisisaldust reguleerivat direktiivi; Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb direktiivi 1999/32 rakendamist ja teatavate vedelkütuste kasutamisest tuleneva heite vähendamist; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Rohelisele raamatule põllumajandustoodete edendamise ja teavitamise kohta „Euroopa suure lisandväärtusega strateegia Euroopa maitsete edendamiseks“;
keskkonnakomisjonis – kohtumine Eesti Jäätmekäitlejate Liidu esindajatega, arutusel on probleemid jäätmekäitluses (ruum L 332);
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühine kalanduspoliitika ja selle reformimine;
majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse energiatõhusust, eelnõu suhtes;
põhiseaduskomisjonis – arvamuse Euroopa finantsstabiilsuse fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamise otsuse eelnõu (90 OE) suhtes, kutsutud Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise ja rahandusministeeriumi esindajad; kell 11.30 ühisistung õiguskomisjoniga, kus on arutusel õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ja õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder (ruum L333); 
rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad riigikaitsealased seaduseelnõud;
sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE); Riigikontrolli tulemusauditite läbiviimise ettepanekute arutelu;
väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu välissuhtlemise 2011. aasta eelarve täitmisest ja 2012. aasta eelarve kavandamisest;
õiguskomisjonis – äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE); arvamuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, kohta; kell 11.30 ühisistung põhiseaduskomisjoniga, on arutusel õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ja õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder (ruum L333);  
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine siseminister Ken-Marti Vaheriga, arutusel on ülevaade Politsei- ja Piirivalveameti töökorraldusest korruptsioonivastases võitluses ja töö tõhustamise kavandatavatest meetmetest (ruum L 332);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Arvestus riigimetsast raiutud puidukoguste üle“, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Eesti Keele Instituudi koostatud 960-leheküljelise „Eesti-vene õpilase ÕSi“ esitlusel Toompea lossi L-tiiva III korruse fuajees.
 
Kell 12.15 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 251)
 
Teisipäev, 27. september
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Esimene lugemine – 5 eelnõu: otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE), psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE), algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (52 SE), noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (38 SE) ning riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 14 tutvumine Eesti merenduspoliitika 2011-2020 riikliku arengukavaga;
majanduskomisjonis – reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE); Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
põhiseaduskomisjonis – kell 14 Euroopa Inimõiguste kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet
rahanduskomisjoniskell 14 otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE);  
sotsiaalkomisjoniskell 13 ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (62 SE);
väliskomisjoniskell 13.30 ülevaade ÜRO 66. peaassamblee tööst, kutsutud välisminister Urmas Paet; kell 14 väljasõiduistung Tallinna Lennujaama seoses väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamistega;
 
Kolmapäev, 28. september
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Keit Pentus ning välisminister Urmas Paet.
 
Kell 14 - täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE).
                       
Teine lugemine – 2 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE), lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE).
                       
Esimene lugemine – 5 eelnõu: otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (77 OE), vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE), jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) ning kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja liige Marianne Mikko osalevad Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses toimuval kõrgetasemelisel ümarlaual. Käsitletakse NATO tuumaasetuse ja ballistilise raketikaitsega seotud küsimusi ning NATO ja Venemaa vahelist dialoogi.
 
Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Riigikogu parlamendirühmade juhtidega.
 
Kell 10 – Riigikogu kultuurikomisjon kohtub Rheinland-Pfalzi Liidumaa parlamendi haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333).
 
Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kaitseuuringute Keskuse korraldatavast kõrgetasemelisest ümarlauast osa võtvate Norra endise peaministri Kjell Magne Bondeviki, Soome endise kaitseministri Elizabeth Rehni ja Suurbritannia endise kaitseministri Lord Des Browne of Ladytoniga (Riigikogu esimehe külalistetuba).
 
Neljapäev, 29. september
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ettekandja on õiguskantsler Indrek Teder.
 
Teine lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE), äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (Harju tn 11);
väliskomisjoniskell 13 ülevaade ÜRO 66. peaassamblee tööst, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti suursaadik, alaline esindaja Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Matti Maasikas; Eesti suursaadik Afganistani Islamivabariigis, asukohaga Tallinnas, kutsutud suursaadik Väino Reinart; väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisesinduste võrgustik ja selle vastamine Eesti välispoliitika huvidele“ vahearuanne, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi analüütik Ahto Lobjakas;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Keelefoorumil 2011 (Eesti Teaduste Akadeemia saalis).
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksa suursaadiku Christian Matthias Schlaga’ga.
 
Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esitleb raamatut “A.H.Tammsaare. Naine ja Mees. Inimene ja Tahtmine. Mõtted“ (Rahvusraamatukogu kohvik).
 
Reede, 30. september
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 3. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 3. – 4. oktoobrini toimuval eurogrupi kohtumisel ja majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 6. oktoobril toimuval EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 5. – 6. oktoobrini toimuval mitteametlikul turismi teema eest vastutavate ministrite kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ;
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Maaülikooli aastapäeva pidulikul aktusel (Maaülikoolis).
 
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv külastab Sillamäe sadamat ja Narva-Jõesuu muusikakooli.
 
*
 
Välislähetused:
 
25. – 27. septembrini
 
Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb Poolas Varssavis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide põllumajandus- ja maaelukomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika 2014-2020 ning toidu ohutuse ja kvaliteedi küsimused.
 
26. – 29. septembrini
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsioon asejuht Aadu Must osaleb Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi kohtumisel BA Läti delegatsiooni ning GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) parlamendidelegatsiooniga. Arutusel on Balti Assamblee 20. aastapäeva tähistamisega seotud küsimused ning koostöö tihendamine GUAMi Parlamentaarse Assambleega.
 
27. september
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb panellistina Soomes Helsingis rahvusvahelisel  seminaril „Visioon: teadus ühiskonna hüvanguks“. Seminari raames võtab Riigikogu esimees osa 23. Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi auhinnatseremooniast ning kohtub Eduskunta esimehe Eero Heinäluomaga.
 
28. – 30. septembrini
 
Riigikogu liige Aivar Kokk osaleb Hispaanias Madridis Navarra Ülikooli Ärikooli rahvusvahelisel avaliku sektori ja eraettevõtluse koostöö teemalisel seminaril.
 
29. septembrist – 1. oktoobrini
 
Riigikogu liige Tõnis Kõiv osaleb Luksemburgis Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi parlamendi ühisel metsandus- ja kliimakonverentsil.
 
29. septembrist – 1. oktoobrini
 
Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Urve Palo osaleb Rootsis Stockholmis Taastuvenergia allikate teemalisel foorumil.
 
           
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside