Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 3. töönädal 26. – 29. jaanuarini 

Esmaspäev, 26. jaanuar
 

Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete esitatud 9 arupärimisele peaminister Andrus Ansip. Muuhulgas päritakse aru Euroopa Liidu tõukefondide kohta (nr 103), ministeeriumide palgatõusude kohta (nr 109) ja maksude laekumise kohta (nr 110). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Vt. töönädala päevakorda: 

Komisjonide istungid algavad kell 11:
 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskonverentsisaalis kell 13: Eesti esindatus Euroopa Liidus. Kutsutud riigisekretär Heiki Loot, Riigikantselei EL sekretariaadi Euroopa Liidu asjade direktor Juhan Lepassaar, ministeeriumite kantslerid ja EL temaatika eest vastutavad ametnikud, Eesti Panga esindaja, Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm, Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor Vahur Made.

keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu.
 

kultuurikomisjonis – arutelu gümnaasiumi sisseastumiskatsete korraldamise õiguslikust alusest; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

maaelukomisjonis – põllumajandusministeeriumi 2009. aasta tööplaanid. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamised keskkonnaministeeriumilt Keila vallale ja siseministeeriumilt Keila vallale, Riigikohtu kirja arutelu seoses riigihankeseadusega.

põhiseaduskomisjonis – riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE).

rahanduskomisjonis – ülevaade stabiliseerimisreservi varade väärtuse ja koosseisu kohta seisuga ja ülevaade välisvahendite kasutamisest seisuga 31. detsember 2008.

riigikaitsekomisjonis – kaitsetööstuse arengud.
 

sotsiaalkomisjonis – olukorrast tööturul, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (399 SE).

väliskomisjonis – Euroopa Liidu arengukoostöö ministrite 29. ja 30. jaanuari mitteametlik kohtumine. Kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo direktor Marje Luup.

õiguskomisjonis – mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE); politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14: komisjoni 2009. aasta esimese poole tegevuskava projekti arutamine; ülevaade Marshalli Keskuse 13. ja 14. jaanuaril korraldatud korruptsiooni vastu võitlemise teemalisest konverentsist.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30: Riigikontrolli auditi „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevus Ühtekuuluvusfondi projektide juhtimisel” jätkuarutelu. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Eero Pärgmäe. 

Üritused:
 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega omavalitsuste haldussuutlikkuse ja järelevalve seminaril, kuhu on kutsutud omavalitsustegelased, riigitegelased, avaliku halduse teadlased ja haldusjuristid. Seminar toimub Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonnas (Sütiste tee 21-202). 

Teisipäev, 27. jaanuar
 

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE) ja esimesele lugemisele veeseaduse § 26² muutmise seaduse eelnõu (405 SE). 

Komisjonides:
 

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Lääne-Virumaale, Vihula valda tutvumaks jäätmehoolduse korraldusega vallas.

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
 

maaelukomisjoniskell 14: Eesti Rahvastikutaaste Regionaalprogrammi ERARE seminar Riigikogu konverentsisaalis. Kutsutud programmi ERARE autorid Jaak Uibu ja Valter Aasmäe, Vanalinna Hariduskolleegiumi professor Ülo Vooglaid, põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Aret Vooremäe, keskkonnaministeeriumi esindaja, rahvastikuminister Urve Palo, regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

põhiseaduskomisjonis – riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (368 SE).

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistungil vahipataljoni külastamine.
 

sotsiaalkomisjonis – olukorrast tööturul; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seadus (396 SE).

õiguskomisjonisperekonnaseaduse eelnõu (55 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE). 

Kohtumine:
 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Leedu peaministri Andrius Kubiliusega. 

Kolmapäev, 28. jaanuar
 

Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele justiitsminister Rein Lang, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja rahvastikuminister Urve Palo. Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele neli eelnõu: investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE); mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE); säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE). Teisel lugemisel on kaks ja esimesel lugemisel kolm eelnõu.             

Neljapäev, 29. jaanuar
 

Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud kaks eelnõu: mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE) ja           kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE). Esimesel lugemisel on riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE).           

Komisjonides:
 

majanduskomisjoniskell 13: väljasõiduistung Arengufondis. 

riigikaitsekomisjonis – kell 14: Riigikogu otsuse “Eesti Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (414 OE).

Kohtumine:
 

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku R. Scott Heatheringtoniga. 

Reede, 30. jaanuar
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti esindatus Euroopa Liidus. Arutelu jätkamine. Riigikogu roll.
 
Üritused:
 

Riigikogu esimees Ene Ergma annab Kiviõli I Keskkoolis astrofüüsika tunni, Lüganuse Keskkoolis ühiskonnaõpetuse tunni ja Aseri Keskkoolis ühiskonnaõpetuse tunni.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Lääne-Virumaal. 

*
Välislähetused:
 
25. – 30. jaanuarini
 

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Kristiina Ojuland (25.01.-30.01.) ja Mailis Reps ning asendusliikmed Indrek Saar (24.01.-30.01.)  ja Aleksei Lotman (26.01.-30.01.) osalevad Strasbourgis ENPA 2009. aasta istungjärgu 1. osaistungi töös. Valitakse assamblee president ja asepresidendid, samuti Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud. Assambleel arutatakse Armeenia delegatsiooni volituste küsimust, Venemaa ja Georgia sõja tagajärgi ja inimõiguste olukorda piirkonnas pärast sõda. Assamblee ees esineb ka Hispaania peaminister Jose Luis Rodriguez Zapatero. 

25. – 31. jaanuarini
 

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb USAs, Washingtonis, Colorados ja Californias NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. 

25. – 31. jaanuarini
 

Riigikogu liikmed Kadri Simson ja Urmas Reinsalu osalevad Jaapanis sealse välisministeeriumi korraldatud seminaril „Jaapan ja Balti riigid“. 

25. – 30. jaanuarini
 

Riigikogu liige Hannes Astok esineb ettekandega Washingtonis toimuval Maailmapanga konverentsil „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu toetuseks“. 

26. – 29. jaanuarini
 

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Prantsusmaal Lyonis Eesti Toidu Nõukogu liikmena Eesti delegatsiooni koosseisus kokkade maailmameistrivõistlustel Bocuse d`Or. 

28. – 29. jaanuarini
 

Riigikogu liige Jaan Kundla osaleb Brüsselis Euroopa Liidu demokraatide kohtumisel. 

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside