Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pühapäev, 24. veebruar

Eesti Vabariigi 95. aastapäev

Kell 7.33 – Riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni (Toompea lossi hoovis). Kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, õnnistussõnad ütleb EELK peapiiskop Andres Põder. Andrus Siimoni, Peeter Perensi ja Arvi Miido dirigeerimisel tulevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ning Politsei- ja Piirivalveorkestri esituses ettekandele Enn Võrgu „Eesti Lipp“ ning Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“.

Kell 9 osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile Vabaduse väljakul ning kell 10 jumalateenistusel Toomkirikus. Kell 10.55 tervitab ta Toompeal akadeemiliste organisatsioonide rongkäiku, misjärel kell 12 jälgib ta Kaitseväe paraadi Vabaduse väljakul. Kell 13.30 osaleb Ergma riigi teaduspreemiate, F. J. Wiedemanni keelauhinna, spordi- ja kultuuripreemiate kätteandmisel. Kell 18 osaleb ta Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidulikul kontserdil ning Vabariigi Presidendi ja pr Evelin Ilvese vastuvõtul.

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb ka kõnega vabariigi aastapäevale pühendatud tseremoonial Jüriöö pargis. Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb veel EKNK Toompea koguduse Eesti Vabariigi 95. aastapäeva jumalateenistusel, Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti vastuvõtul ja aastapäeva tähistamisel Jüriöö pargis

Riigikogu V istungjärgu 6. töönädal 25. – 28. veebruarini

Esmaspäev, 25. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 6. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimisele Eesti kirjanduse tuleviku kohta (nr 265) kultuuriminister Rein Lang. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil; Eesti seisukohad 25. – 26. veebruarini toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (keskkonnaministeeriumi vastutusalas olevates küsimustes), kutsutud keskkonnaminister Keit-Pentus Rosimannus; Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Nõukogu korruptsioonivastases riikide ühenduses (GRECO);

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE);

kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse eelnõu (334 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (352 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas“ osas; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb ettevõtete kaitsmist eksitavate turundusvõtete vastu; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Toimiv energiaturg“ osas;  

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE); korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (380 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (370 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE);  

riigikaitsekomisjonis – ülevaade õiguskantsleri tegevusest kaitseministeeriumi valitsemisala järelevalvel, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Tunne Kelamiga; ülevaade 18. veebruaril toimunud Armeenia presidendivalimistest;

õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE); kriminaalpoliitika arengusuunad, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; komisjonile majanduslike huvide deklaratsioone esitavate ametiisikute koosseisus toimunud muudatustest;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik ja seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.  

Kohtumised ja üritused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb ekspertseminari “Integratsiooni ja multikultuursuse põhimõtete, väärtuste ja ideede tulevikust Läänemere regioonis” avamisel (Klubi Shahmatt).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste üleandmise pidulikul tseremoonial (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 17.30Laine Randjärv avab Toompea lossi III korrusel lasteaialaste kunstitööde näituse “Minu Eesti. Minu Riigikogu“.

Teisipäev, 26. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu (377 OE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (344 OE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE).

Justiitsminister Hanno Pevkur esineb ettekandega kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2018 2012. aasta täitmisest.    

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 (ruum L 333) tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE);

kultuurikomisjonis – kell 14 muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); arutelu Võrumaa OVL pöördumisest teemal rahvaraamatukogude rahastamine; Riigikontrolli kultuuri rahastamise eriaruande arutelu, kutsutud kultuuriminister Rein Lang; otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (381 SE);

maaelukomisjonis – kell 14 nõuandesüsteemi korraldamine ja jätkusuutlikkus (ruum L 332);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 14 õiguskantsleri ettepanek nr 18 toetusstreigist etteteatamise kohta; ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE); telemeditsiin saarte elanikele;

väliskomisjonis – kell 14 väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: arengutest Arktika regioonis, Arktika Nõukogu, kutsutud Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk, välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna 2. büroo (Põhja- ja Kesk-Euroopa, energeetika ja kliimaküsimuste büroo) lauaülem Paul Elberg, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Margus Rava ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Riina Kaljurand;

Kohtumised ja üritused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Pirita lasteaeda seoses lasteaia 25. sünnipäevaga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iirimaa suursaadiku Peter McIvori kutsel Eestis resideerivate Euroopa Liidu riikide suursaadikutega.

Eestis on visiidil Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy. Kell 14.20 võtavad külalise vastu Riigikogu esimees Ene Ergma ja ELAKi esimees Arto Aas. Kell 14.30 esineb Van Rompuy ettekandega Riigikogu konverentsisaalis. Otseülekannet külalise esinemisest saab jälgida aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kolmapäev, 27. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE) ning elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Esimene lugemine – 7 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE), kaubandusliku meresõidu seaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE), Võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (372 SE), Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE), kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE), kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE) ning väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Samsung Baltikumi kontori esindajatega (ruum L 332).

Kell 12.30Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis graafikute Tõnis Kenkmaa ja Mariliis Oksaare ühisnäituse „Olematuse ettekuulutus/Prophecy of Nothingness“.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb raamatu “Sõda enne sõda: Nõukogude eriteenistuse tegevusest Eestis kuni 1940. aastani” esitlusel (Apollo raamatupood, Solarise keskus):

Neljapäev, 28. veebruar

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE) ning erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE).

Teine lugemine: otsus “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” (370 OE).

Esimene lugemine: otsuse “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (371 OE).

Siseminister Ken-Marti Vaher esineb ettekandega Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015 2012. aasta täitmisest. 

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 13 ühisistung koos väliskomisjoniga (ruum L 333), arutusel ülevaade Aasia-teemaliste haridus- ja teadusprogrammide arendamisest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs ja ministeeriumi nõunik Karin Jaanson, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonna juhataja Martti Kalda, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete instituudi direktor Peeter Müürsepp ning Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse instituudi rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli juhataja Urmas Varblane (osaleb Skype’i teel); kultuurikomisjonis jätkub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) arutelu;

põhiseaduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (368 OE); Riigikohtule arvamuste andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 251 põhiseaduspärasuse kohta ning maksukorralduse seaduse § 1361 lg 4 põhiseaduspärasusekohta; Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu algatamine;

rahanduskomisjonis – kell 14 rahandusministeeriumi ülevaade kassareservist, stabiliseerimisreservist ja riigi rahavoo prognoosist;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE); ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE);

õiguskomisjonis – kell 13 politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE);  

Üritused

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste nõukoja koosolekul (Riigikogu konverentsisaal).

Reede, 1. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 4. märtsil toimuval eurogrupi kohtumisel ja 5. märtsil toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 4. – 5. märtsini toimuval mitteametlikul EL tervishoiuministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Toimiv energiaturg”; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas“.

Kohtumised ja üritused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 9. Lasteaia lastega Riigikogus.

Kell 12Jüri Ratas kohtub „Neljapäevaklubi“ seenioritega Riigikogus.

Kell 18 – Riigikogu korvpallimeeskond osaleb XII Eestimaa talimängudel Võrus.

*

Välislähetused

25. – 26. veebruarini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Belgias Brüsselis NATO PA poliitika-, kaitse- ja majanduskomisjonide ühisistungil.

25. – 26. veebruarini

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb Iirimaal Dublinis Euroopa Liidu liikmesriikide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on integratsiooni tulevikustrateegiate, majanduskasvu ja eelarvekontrolli, aga ka parlamentide rolliga seotud teemad.

1. – 10. märtsini

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning liikmed Tõnu Juul, Tarmo Leinatamm, Marianne Mikko ja Ülo Tulik on riigikaitsekomisjoni töövisiidil Ameerika Ühendriikides. Visiidi käigus toimuvad kohtumised Kongressis ja Pentagonis, tutvutakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) tööga, julgeolekusektori reformiga, külastatakse ÜRO rahuvalveosakonda, desarmeerimisosakonda ning humanitaartegevuse koordineerimise osakonda.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside