Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 6. töönädal

Esmaspäev, 25. veebruar 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Välisminister Urmas Paet vastab 19 Eesti Keskerakonna fraktsiooni 18. veebruaril esitatud arupärimisele viisavabadusest Ameerika Ühendriikidega (nr 38). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Töönädala päevakord on internetis siin:  

Komisjonides: 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 28.-29. veebruaril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl; Eesti seisukohad 29. veebruaril toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatisele „Sotsiaalkaitse moderniseerimine parema sotsiaalse õigluse ja suurema majandusliku ühtekuuluvuse nimel: tööturult enim tõrjutud isikute aktiivse kaasamise edendamine”. 

keskkonnakomisjonis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames ning Vabariigi Valitsuse seisukohad määruse eelnõu suhtes; keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkovi ülevaade keskkonnainspektsiooni tegevusest keskkonnajärelevalve teostamisel. 

kultuurikomisjonis – kohtumine Europarlamendi liikme Marianne Mikkoga, kes tutvustab oma raportit „Kontsentratsioon ja pluralism Euroopa Liidu meedias”. 

maaelukomisjonis postituru avanemise regionaalsed mõjud; maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE). 

põhiseaduskomisjonis regionaalarengu suunamise seaduse eelnõu (188 OE); 

välismaalaste seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE).  

rahanduskomisjonis  Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE).  

riigikaitsekomisjonis uuringukokkuvõtte tutvustamine „Arvamused kaitseväest enne ja pärast ajateenistust“. Kutsutud Kaitseressursside Ameti peadirektor Kairi Rikko ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindaja Juhan Kivirähk. 

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Sotsiaalkaitse moderniseerimine parema sotsiaalse õigluse ja suurema majandusliku ühtekuuluvuse nimel: tööturult enim tõrjutud isikute kaasamise edendamine”; sotsiaalse ettevõtluse probleemid. 

väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi poliitika üksuse nõuniku Rein Tammsaarega; ülevaade 18. veebruaril toimunud Pakistani üldvalimistest. Kutsutud Euroopa Parlamendi liige Marianne Mikko

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.     

riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi ” Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal” jätkuarutelu. Kutsutud siseministeeriumi kantsler Märt Kraft, siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler Einike Uri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske ja keskkonnaministeeriumi kantsler Annika Uudelepp. 

Üritused: 

Kell 8.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Audentese Erakooli aktusel. 

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Albaania suursaadiku Florent Çeliku’ga. 

Kell 11 kohtub Ene Ergma Austraalia suursaadiku Howard Craig Browniguga. 

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Kopli ametikoolis EV 90. aastapäeva üritusel. 

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Eesti Rahva Muuseumi koostatud näituse  “Eesti uhkus. Tehtud Eestis.” Eesti vabariigi 90. juubeliaasta näitus tutvustab kolmeteistkümne Eesti ettevõtte tootmist, tooteid ja nende toodete tarbimist läbi kolme ajaloolise perioodi (Eesti Vabariik 1918-1940, Nõukogude Eesti 1940-1991 ja Eesti Vabariik 1991-2007).  

Teisipäev, 26. veebruar 

Kell 10 algaval istungil tuleb arutusele Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõu (198 OE) ja 2007. aasta kriminaalpoliitika arengusuundade täitmise aruanne. Teisel lugemisel on investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE). Esimesel lugemisel on turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE). 

Komisjonides: 

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile valitsuse esitatud Eesti seisukohtade suhtes Lissaboni strateegia aruande ja ühenduse Lissaboni programmi 2008–2010 kohta.  

maaelukomisjonis – ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse ümberstruktureerimisest ja nende mõjudest. Kutsutud RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. 

majanduskomisjonis – väljasõiduistung KredEx’sse. 

riigikaitsekomisjonisväljasõiduistung: külastatakse mereväebaasi. 

sotsiaalkomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu sotsiaalsete mõjude analüüsi aruanne; Eesti seisukohad Lissaboni strateegia aruande ja ühenduse Lissaboni programmi 2008-2010 suhtes. 

õiguskomisjonis – Päästeameti peadirektori kandidaadi suhtes arvamuse andmine;

korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE). Kutsutud justiitsminister Rein Lang, riigi peaprokurör Norman Aas, siseminister Jüri Pihl, kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus, Politseiameti peadirektor Raivo Aeg, õiguskantsleri vanemnõunik Saale Laos ja vastutavad ametnikud. 

väliskomisjonis – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (188 SE); NATO välisministrite kohtumine 6.-7. märtsil. Kutsutud välisministeeriumi esindajad. 

Üritused: 

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Uus-Meremaa suursaadiku Philip Wallace Griffiths’iga

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Pirita lasteaeda. 

Kolmapäev, 27. veebruar 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja siseminister Jüri Pihl. Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seaduse eelnõu (160 SE). Teisel lugemisel on alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), reklaamiseaduse eelnõu (135 SE) ja maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE). Esimesel lugemisel on pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE). 

Üritused: 

Kell 11 – väliskomisjoni kohtumine Eesti Diplomaatide Kooli õppuritega. 

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Fred Jüssi Islandi aineliste fotode näituse. Üritus saab teoks Riigikogu Eesti-Islandi parlamendirühma eestvõttel. 

Neljapäev, 28. veebruar 

Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse töönädala jooksul. Teisel lugemisel on Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE). 

Komisjonides: 

majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE); Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013” raudteevaldkonna muutmine eelnõu (163 OE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, eelnõu arutelu ja arvamuse esitamine ELAKile. 

õiguskomisjonis – vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE). 

Reede, 29. veebruar 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10, Eesti seisukohad 3. märtsil toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel. Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Üritused: 

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed tutvub Shengeni infosüsteemiga keskkriminaalpolitseis. 

*       *       *

 Välislähetused: 

25. – 27. veebruarini 

Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb Riias Läänemere regiooni säästva energiapoliitika teemalisel rahvusvahelisel seminaril. 

26. – 28. veebruarini 

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Brüsselis Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel. 

26. – 28. veebruarini 

Väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise raames toimuval Eesti e-valimiste tutvustamisel Euroopa Parlamendis. 

27. – 28. veebruarini 

Riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Must osaleb Brüsselis Euroopa Poliitikaõpingute Keskuse aastakonverentsil, kus käsitletakse Euroopa arengusuundi järgmise 25 aasta jooksul. 

28. veebruarist – 2. märtsini 

Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof (28.02.-2.03.) ning komisjoni liikmed Tõnis Kõiv ja Taavi Rõivas (28.02.-1.03.) osalevad Amsterdamis tervisekaitsealasel meediakoolitusel. 

29. veebruaril 

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Brüsselis Euroopa Liberaaldemokraatliku ja Reformipartei (ELDR) büroo istungil. 

29. veebruarist – 3. märtsini 

Riigikogu liige Mart Laar osaleb Stockholmis Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

Tagasiside