Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 25. juuli

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30)
 
1. Eesti seisukohad 28.-29. juulil 2011 toimuval mitteametlikul EL euroministrite ja kantslerite kohtumisel. Kutsutud välisministeeriumi asekantsler Kaja Tael.
2. Mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek ja selle menetlemise hetkeseis. Kutsutud rahandusministeeriumi riigi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk ning riigirahanduse ja strateegia osakonna juhataja kt Urmas Koidu.
3. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Interneti hasartmängude kohta siseturul“ (COM(2011)128). Kutsutud rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa ning ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna peaspetsialist Sören Meius.
4. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb Euroopa standardimist ja millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ (COM(2011)315). Kutsutud: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna kvaliteedi infrastruktuuri talituse ekspert Piret Schasmin.

Sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung
(kell 9) – Kiikla Lastekodu ja Rakvere Haigla.

Teisipäev, 26. juuli

Kell 14
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa Liitvabariigi lahkuva suursaadiku hr. Martin Hanziga.

Kell 17Ene Ergma osaleb suursaadik hr. Martin Hanzi vastuvõtul.

Neljapäev, 28. juuli
Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Viljandi Pärimusmuusika Festivali.

Reede, 29. juuli 

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv külastab Viljandi Pärimusmuusika Festivali.

Välislähetused


24. – 25. juuli

* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas osaleb Varsssavis EL liikmesriikide parlamentide majanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Kõne all on ühtse turu toimimine uue finantsperspektiivi raamistikus, ühtse turu peamised eesmärgid ja võimalikud tegevused ühtse turu tugevdamiseks käimasoleva majandus- ja finantskriisi tingimustes.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside