Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 3. töönädal 25. – 28. jaanuarini 

Esmaspäev, 25. jaanuar
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete kahele arupärimisele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Need puudutavad kalapüüki (nr 350) ja Suur-Pakrile tuumajaama rajamise kavatsust (nr 352). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13.30: Eesti seisukohad 28.-29. jaanuaril toimuval mitteametlikul töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu liikmesriikides rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu miinimumnõuete kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu (kvalifikatsioonidirektiivi ja menetlusdirektiivi eelnõud COM(2009)554,551).
keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).
kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega; kohtumine SA Tallinn 2011 esindajatega.
maaelukomisjonis – põllumajandusministri ülevaade ministeeriumi 2010.aasta tööplaanidest; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE).
majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE).
põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Vabadussõja Võidusamba rajamise asjaolude uurimiseks” eelnõu (668 OE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) ja (524 SE).
riigikaitsekomisjonis – mereväeohvitseride hariduse omandamisest. Kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe Peastaabi ja Eesti Mereakadeemia esindaja; kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE); riigikaitsekomisjoni algatatav kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine (Lapse õiguste tagamise strateegia 2004-2008 täitmise aruanne).
väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Tšehhi Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE).
õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamise küsimus (kiiruskaamerate rakendumise temaatika).
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitude valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamise jätkamine: Saare maakond, Tartu maakond; Reformierakonna 15. jaanuari 2010. aasta vastuskirja läbivaatamine; komisjonile laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.  
riigieelarve kontrolli erikomisjonis –  kell 13.30 ruumis L 333: Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel“ arutelu. Kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, asekantsler Allan Gromov, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel ning põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai.
 
Üritused, kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sissejuhatava sõnavõtuga Ukraina doktorantide seminaril Teaduste Akadeemia saalis, Kohtu 6.
Kell 11.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Luha Lasteaeda.
Kell 14.30 – Ene Ergma ja riigiarhivaar Priit Pirsko avavad Riigikogu II korruse fuajees Tartu Rahulepingu 90. aastapäevale pühendatud näituse. Riigiarhiivis koostatud näitus annab dokumentide ja fotode vahendusel ülevaate nii rahulepingu sõlmimisest kui ka selle sätete ellurakendamisest. Näituse koostasid Eeri Kessel ja Tiit Noormets ning kujundas Tiiu Laur.
 
Kell 18 – Ene Ergma kohtub Iraagi Vabariigi teadus- ja tehnoloogia ministri Fahm Fahm’ga.
 
Teisipäev, 26. jaanuar
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele viis eelnõu.
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (ruumis L332) – kell 14:
kokkuvõte Kopenhaageni kliimakohtumisest ja ülevaade kliimaküsimustega tegelevate üksuste tegevusest.
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega.
riigikaitsekomisjonis – Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine.
sotsiaalkomisjonis – kell 13: olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamine (tööpuuduse sotsiaalsed aspektid).
õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE); prügistamise temaatika.
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb arvamusliidrite lõunal hotell Reval Olümpia konverentsisaalis.
 
Kolmapäev, 27. jaanuar
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning siseminister Marko Pomerants.  Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel viis eelnõu: kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE). Teisel lugemisel on samuti viis ja esimesel lugemisel kolm eelnõu. Nende hulgas on ka elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) teise lugemise jätkamine.
 
Üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel fotograaf Lana Ślezići fotonäituse „Forsaken“(Hüljatud).
 
Neljapäev, 28. jaanuar
 
Kell 10 algavale istungile on kavandatud kolmandaks lugemiseks neli eelnõu.
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Tallinna Loomaaaeda. Arutelu teema: keskkonnaharidus ja rakendusuuringud.
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Riigikohtule arvamuse andmine Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse kohta.
 
Kohtumised:
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Poltiga.
 
Reede, 29. jaanuar
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni  ja rahanduskomisjoni ühisistungil konverentsisaalis kell 10: Arutelu teema – Eesti ettevalmistused eurole üleminekuks. Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi arenduse ja Euroopa Liidu ja välissuhete asekantsleri kt Tanel Ross, Eesti Panga president Andres Lipstok.
 
Üritused:
 
Kell 11- Riigikogu aseesimees Keit Pentus tervitab Riigikogu istungisaalis toimuvat ELO Noorteparlamenti. Tänavuse istungi teema on “Noorte kasvamine täisväärtuslikuks kodanikuks”.
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb haridus- ja teadusministeeriumi meetme „Teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ alameetme „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ hindamiskomisjoni briifingul SA Archimedes ruumides, Väike – Turu 8.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on Läänemaa ringreisil. Külastatakse kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid.
 
*       *       *
Välislähetused:
 
 
23. – 29. jaanuarini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel (23.-29.01), liikmed Silver Meikar (24.-28.01) ja Mailis Reps (23.-28.01), asendusliikmed Indrek Saar (24.- 28.01) ja Aleksei Lotman (24.-29.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2010. aasta istungjärgu töös.
 
23. – 30. jaanuarini
 
Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee töös.
 
25. jaanuaril
 
Rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad Kopenhaagenis Balti riikide ja Põhjamaade maailmapanga teemalisel parlamentaarsel foorumil.
 
26. – 27. jaanuarini
 
Sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi poolt korraldataval emakakaelavähi uuringuid käsitleval konverentsil.
 
27. – 28. jaanuarini
 
Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Brüsselis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee töös.
 
28. – 30. jaanuarini
 
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Toomas Varek, aseesimees Tõnis Kõiv ja liige Hannes Rumm osalevad Haagis konverentsil „Euroopa Liidu vahendite kasutamise vastutuse parandamine EL liikmesriikides“.
 
29. jaanuarist – 6. veebruarini
 
Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb Washingtonis 58. rahvuslikul palvus-hommikusöögil, millele on kutsutud enam kui 160 riigi esindajad.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside