Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 


Esmaspäev, 25. august
 

Kell 12 – Riigikogu maaelukomisjoni istung, arutusel on  Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” käsitlevate eelnõude paketi kohta.

Üritused:
 

Kell 14.50 – Riigikogu väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed osalevad Eesti välisesinduste juhtide konverentsil (välisministeeriumis).

Teisipäev, 26. august
 

Kell 9 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele “Paremad tööalased võimalused ja rohkem liikuvust: Euroopa partnerlus teadlaste jaoks” ning nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.

Kell 11 algab sotsiaalkomisjoni 2-päevane väljasõiduistung Laitses, arutusel on töölepingu seaduse eelnõu (299 SE), osalevad sotsiaalministeeriumi esindajad eesotsas sotsiaalminister Maret Maripuuga.  

Kell 10majanduskomisjoni erakorraline istung, päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti majandusareng ning ettevõtluskeskkonna arendamine” algatamine.

Kolmapäev, 27. august
 

Kell 9.30 – jätkub sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung Laitses, kus on arutusel töölepingu seaduse eelnõu.

Üritused:
 

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb olümpiasangarite austamispeol Tallinnas Raekoja platsil. 

Neljapäev, 28. august

Kohtumised:

Kell 10 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni tarbijakaitse voliniku Meglena Kunevaga (ELAK-i ruumides).

Reede, 29. august

Kell 10väliskomisjoni istung, kokkuvõte 19. augustil toimunud NATO välisministrite erakorralisest kohtumisest, kutsutud välisminister Urmas Paet; kõrgemad riigikaitsekursused 12. – 17. oktoobrini Roostal.

Kell 11 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) istung, arutusel on Eesti seisukohad 1. – 2. septembrini toimuval mitteametlikul transpordi nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;

Kell 11.15 algab ELAKi ja väliskomisjoni ühisistung, kus käsitletakse Eesti seisukohti 1. – 2. septembrini toimuval erakorralisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip;

Pärast ühisistungit jätkub ELAKi istung, kus on arutusel ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli eelnõude pakett; seisukoha andmine ning subsidiaarsusele vastavuse hinnangu andmine nõukogu direktiivi eelnõule võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamise kohta isikutele sõltumata usulisest veendumusest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, samuti seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Paremad tööalased võimalused ja rohkem liikuvust: Euroopa partnerlus teadlaste jaoks”.

Kohtumised:
 
Kell 9.15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Uus-Meremaa suursaadiku Penelope Jane Ridings’iga (ruum L 253).
 
Välislähetused:
 
24. – 28. augustini
 

Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb Kasahstanis Aktaus Leeds’i Ülikooli eestvedamisel toimuval „Kaspia mere bioloogilise mitmekesisuse“ töögrupi nõupidamisel.

25. – 30. augustini
 

Riigikogu Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt ning rühma aseesimees Silver Meikar (Meikar osaleb 27.–30. aug.) osalevad Keenias Nairobis AWEPA (European Parlamentarians for Africa) volikogu istungil ja parlamentaarsel foorumil „Säästlik areng ja efektiivne abi“.

26. – 28. augustini
 

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Lätis Jurmalas Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide esimeeste energiajulgeoleku alasel kohtumisel. Muu hulgas on arutusel ka olukord Gruusias, Euroopa Liidu naabruspoliitika, Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu koostöö ning Lissaboni leping. Kohtumisel osalevad ka Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

29. augustist – 3. septembrini
 

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liige Mart Jüssi osalevad Rootsis Visbys 17. Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil. Käsitletakse Läänemere äärsete riikide koostööd, kliimamuutuste ja energiaefektiivsusega seotud küsimusi, aga ka energiajulgeolekut.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 
 
 
 

 

Tagasiside