Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 3. töönädal 24. – 27. septembrini                 

Esmaspäev, 24. september

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 3. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Arupärimised käsitlevad korruptsioonikahtlust seoses ehitusloata ehitistega (nr 173) ning elamumaa maamaksust vabastamise kompenseerimist (nr 178). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 avalik ühisistung väliskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Euroopa Liidu tulevik, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi EL asjade direktor Juhan Lepassaar, rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik;             

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE);

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Riigikontrolli aruanne kõrgkooli tulemuslepingute täitmisest, kutsutud Riigikontrolli ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 332); õiguskantsleri ettepanekust lähtuvalt erakooliseaduse muutmise kavandamine; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (251 OE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE); 

maaelukomisjonis – olukord aianduses (ruum L 333);

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE);

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE); ülevaade Euroopa stabiliseerimismehhanismiga seonduvatest arengutest; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb valitsustevahelise kokkuleppe sõlmimist Maa seire Euroopa programmi (GMES) elluviimiseks ajavahemikul 2014–2020; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe keskpolügooni ja harjutusväljade arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 26. ja 27. septembril Küprosel Nicosias toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel; ülevaade olukorrast Süürias ja Iraanis ning hiljutistest protestidest Araabia maades, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik;

õiguskomisjonis – advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (273 SE); justiitsministri ülevaade õiguspoliitika arengusuundadest; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (250 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 arvamus korruptsioonivastase strateegia „Aus riik 2013 – 2017“ koostamise kohta; ülevaade Eesti-Soome ühisprojekti raames toimunud kohtumisest Jordaania korruptsioonivastase komisjoniga;  

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Muuga konteinerterminali 17. kai rajamine“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Eero Pärgmäe, ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Ain Kaljurand, AS Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil, AS Tallinna Sadama ehitusjuht Peeter Nõgu, AS Tallinna Sadama õigusosakonna juhataja Toomas Tralla ning Riigikontrolli esindajad (ruumis L 333), komisjoni istung on avalik;

Kohtumised ja üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Poola suursaadiku Grzegorz M. Poznanskiga.

Kell 12Ene Ergma osaleb postmargiseeria “Eesti Vabariigi riigipead 1918-2018” raames Jaan Teemantile pühendatud postmargi esitlusel Stenbocki majas (Riigivanemate saal).

Teisipäev, 25. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riiklik küsimus: põhiõiguste ja vabaduste riived Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri olukorra analüüs. Ettekannetega esinevad Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ning vandeadvokaat Leon Glikman.

Teine lugemine: Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine: Kiviõli Keemiatööstuse OÜ tootmistegevusega seotud välisõhu kaitse valdkonna õigusrikkumised (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 14 õpetajaharidus Tartu Ülikoolis (TÜ), kutsutud TÜ rektor Volli Kalm, sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan Jaanus Harro, TÜ Narva Kolledži direktor Katri Raik, TÜ Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste;

majanduskomisjonis – kell 14 kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministri nõuniku Erkki Raasukesega, arutusel on Estonian Airiga seotud teemad;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekud, täiendav arvamus Riigikohtule maksukorralduse seaduse § 1361 lg 4 vastavusest põhiseadusele;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Kaitseväe logistikakeskuses;

väliskomisjonis – kell 14 ülevaade Jaapani-Hiina konfliktist; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamiste kava; väliskomisjoni raport: Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025 ning väliskomisjoni arvamus: Eesti esindatus maailmas ja välisesinduste võrgustik;

Kohtumised ja üritused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Armeenia suursaadiku Ara Aivazianiga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levinega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Eesti-USA parlamendirühm kohtuvad USA saatkonna esindajatega USA presidendi valimiste teemal.

Kolmapäev, 26. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine: maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu:, avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE), välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE) ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

Üritused

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosolek, päevakorras on komisjoni veebipõhise infosüsteemi arenduse hankega seonduv, komisjoni 2012. aasta eelarve muudatusettepanekud ning 2013. aasta eelarve, Eesti Keskerakonna rahastamise järelevalve, Eesti Reformierakonna 2011. aasta aruandega ning Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna finantsseisuga seotud küsimused, Erakonna Eestimaa Rohelised valimisvõlad.

Neljapäev, 27. september

Kell 10 – täiskogu istung

Justiitsminister Kristen Michal esineb ettekandega õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta.

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 14 ülevaade majanduse olukorrast ja rahandusministeeriumi 2012. aasta suvisest majandusprognoosist;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli uute auditiaruannete tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli esindajad; kell 13 suundutakse kahepäevasele (27. – 28. sept) väljasõiduistungile Tartusse, arutusele tulevad Tallinn-Tartu maantee neljarealise tee ehituse otstarbekus, haridus- ja teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli (TÜ) investeeringud, kohtutakse Maanteeameti ja Nordeconi, TÜ juhtkonna (tulemuslepingud, tulevikuplaanid) ja kehakultuuriteaduskonna (tippspordi rahastamine) ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega (kõrgkoolide rahastamine, investeeringud);

väliskomisjonis – kell 13 Kaitseväe peastaabi ülevaade õppusest Kaukaasia 2012 ning olukorrast Süürias ja Iraanis;

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega Eesti Statistikaseltsi 20. sünnipäevale pühendatud statistikakonverentsil “Uued suundumused statistikas“ (Tartu Ülikooli aula).

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Endla lasteaeda selle 60. aastapäeva puhul.

Reede, 28. september

Kohtumised

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Jõgeva linna ekskursioonigrupiga Riigikogus.

*

Välislähetused

22. – 25. septembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb Küprosel Nikosias Euroopa Liidu parlamentide õigus- ja siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil. Arutusele tulevad Euroopa ühtse asüülisüsteemi loomise ja kolmandate riikide legaalsete elanike integreerimisega seotud küsimused ning Euroopa Liidu andmekaitse reform.

23. – 27. septembrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Saksamaal Berliinis, Ramsteinis ja Stuttgartis NATO PA tuleviku kaitsevõime ja üleatlandiliste suhete alamkomitee istungil.

23. – 27. septembrini

Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb Marokos Rabatis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomisjoni istungil. Arutusel on päikeseenergia kasutamise võimalused, linnade võimalused energia-, keskkonna ja veesektori arengus, aga ka „Teeme ära!“ kampaania jäätmeprobleemi kontekstis.

24. – 27. septembrini

Riigikogu Eesti-Türgi parlamendirühma liikmed Peeter Laurson, Mati Raidma ja Olga Sõtnik osalevad Türgi parlamendi kutsel Türgis Mardin-Şanliurfas kultuuridevahelise dialoogi foorumil. Arutusel on Euroopa Liidu ja Türgi vaheline dialoog, meedia roll kultuuridevahelises dialoogis, arvamuste paljususe ja sallivuse küsimused kultuurilise mitmekesisuse kontekstis.

26. – 29. septembrini

Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt osaleb Itaalias Roomas AWEPA juhatuse koosolekul ja seminaril „Aafrika loodusressursside kasutamine“.

26. – 30. septembrini

Riigikogu liikmed Marianne Mikko, Jevgeni Ossinovski (osaleb 28.-29. sept) ning Indrek Saar (osaleb 28.-29 sept) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 9. kongressil. Marianne Mikko võtab samas osa ka Euroopa sotsiaaldemokraatide naiskogu konverentsist.

27. – 28. septembrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Suurbritannias Londonis Londoni Majanduskooli (London School of Economics) korraldataval ümarlaual, kus muuhulgas tuleb arutusele Eesti säästuprogramm majanduskriisi tingimustes.

27. – 29. septembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA migratsiooni, põgenike ja ümberasustatute komitee raportöörina Šveitsis Genfis ÜRO laste õiguste komitee aastaistungil. Arutusele tulev teema käsitleb „kõikide laste õigusi rahvusvahelise migratsiooni kontekstis“.

28. septembrist – 4. oktoobrini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Juku-Kalle Raid ja asendusliige Liisa-Ly Pakosta osalevad OSCE PA vaatlejatena Gruusias Tbilisis parlamendi valimistel.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside