Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 3. töönädal 24. – 27. septembrini

Esmaspäev, 24. september

Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra projekti leiab: https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 28. septembril toimuval konkurentsivõime ja -kasvu nõukogu kohtumisel (majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas), seisukoha andmine 4-le nõukogu määrusele, seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määrusele veinituru ühise korralduse kohta, Eesti seisukohad 26. – 27. septembrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel (põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi);

keskkonnakomisjonis – Riigimetsa Majandamise Keskuse külastamine;

kultuurikomisjonis – kohtumine õiguskantsler Allar Jõksiga, arutusel on õiguskantsleri 2006. aasta tegevuse ülevaates esile toodud haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi valitsemisala probleemid, arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa teadusruum: uued perspektiivid” kohta;

maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE I);

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE), meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokolli ning mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (109 SE), hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE), tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (28 SE);

riigikaitsekomisjonis – külastatakse Teabeametit;

sotsiaalkomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruanne “Eesti valmisolek hädaolukorraks”;

väliskomisjonis – kell 14 Balti riikide parlamentide väliskomisjonide ühisistung (ruum L241)

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – seisukoha kujundamine erakondade rahastamise kontrollimehhanismide tõhustamise teemal, Eestimaa Rahvaliidu esitatud täiendava aruande  läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta;

riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – kell 13.30 ülevaated auditiaruannetest „Keskkonnaseire korralduse tõhusus”, „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel”, „Kultuurimälestiste kaitse” ning „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus”, samuti arutatakse  riigikontrolli 2008. aasta tööplaani koostamiseks laekunud ettepanekuid;

Üritused:

Tallinnas toimub Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumine. Läti parlamendi väliskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Andris Berzins’iga saabub Eestisse esmaspäeva, 24. septembri hommikul ja Leedu parlamendi väliskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Justinas Karosas’ega saabub Eestisse pühapäeva, 23. septembri õhtul.

Esmaspäeva hommikul kell 10.15 võtab külalised vastu Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland,

kell 11 – kohtumine Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liivega,

kell 14 – Riigikogu väliskomisjoni esimehe Sven Mikseri juhtimisel algab Riigikogu hoones ruumis L 241 Balti riikide parlamentide väliskomisjonide ühisistung, kus on arutusel Balti riikide lähenemine Euroopa Liidu ühtsele energiapoliitikale, Nord Streami projekt: keskkonna- ja julgeolekuaspektid ning tuumajaamade tulevik Balti riikides.

Delegatsioonid lahkuvad Eestist teisipäeva, 25. septembri hommikul.

Kohtumised:

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Eestis visiidil viibiva Luksemburgi peaministri Jean-Claude Juncker’i ja teda saatva delegatsiooniga.

Külalised:

23. – 30. septembrini

Eestis on õppevisiidil Montenegro parlamendi 13-liikmeline delegatsioon eesotsas parlamendi välissuhete ja Euroopa integratsiooni komisjoni esimehe Miodrag Vuković’iga. Delegatsiooni kuuluvad inimõiguste komisjoni, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni, majandus-, rahandus- ja eelarvekomisjoni, tervishoiu-, töö- ja sotsiaalkomisjoni ning põhiseaduskomisjoni liikmed, aga ka parlamendi ametnikud. Visiidi käigus toimuvad mitmed kohtumised Riigikogu komisjonides, fraktsioonides ja Riigikogu Kantselei osakondades. Külalistega on andnud nõusoleku vestelda Riigikogu liikmed Keit Pentus, Eiki Nestor, Mart Laar, Valdur Lahtvee, Karel Rüütli, Mart Nutt, Marko Mihkelson, Jürgen Ligi, Andres Herkel,Hannes Astok ja Väino Linde. Jälgitakse ka Riigikogu istungeid ja infotundi. Samuti külastatakse Tartu Ülikooli, kus Eesti poliitilisest süsteemist räägivad ülikooli lektorid Viljar Veebel ja Mihkel Solvak, justiitsministeeriumi, Riigikantseleid. Toimuvad kohtumised õiguskantsler Allar Jõksi ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.

Teisipäev, 25. september

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 8 eelnõu, teiste hulgas koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõud (50 SE ja 52 SE), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE), aga ka parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks uurimiskomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (84 OE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE), Euroopa Komisjoni roheline raamat bioloogiliseks ohuks valmisoleku kohta;

kultuurikomisjonis – kohtumine Hiina Rahvavabariigi tibetoloogide delegatsiooniga, kes tutvustavad Tiibeti traditsioonilise kultuuri ja religiooni valdkondi ning arenguid (ruum L 241);

maaelukomisjonis – kohtumine Eestimaa Põllumeeste Keskliidu esindajatega (Kalevipoja saal);

majanduskomisjonis – ettekanne Euroopa Liidu otsustusprotsessist, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitletavate ühiseeskirjade kohta” eelnõu;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri 2006. aasta tegevuse ülevaate arutelu, EL põhiseaduse lepingu tuleviku arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse loomise projektimeeskonna juhi Peeter Lorentsiga, arutelu kaadrikaitseväelastest ohvitseride isikkoosseisu vähenemisest ja haridustasemest;

väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Bulgaaria Vabariigis (kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat), 28. – 29. septembrini toimuv Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlik kohtumine;

õiguskomisjonis – relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE).

Üritused:

kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb miinijahtija „Admiral Cowan” teenistusvalmidusse astumise üritusel;

kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas Toompea lossi L tiiva III korrusel harrastusfotograaf Mare Iknojani loodusfotode näituse. Näitus on kujundatud fotodest, mis on tehtud erinevatel aastaaegadel rikkaliku taimekollektsiooniga Tallinna Botaanikaaias.

Kolmapäev, 26. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, siseminister Jüri Pihl ning sotsiaalminister Maret Maripuu.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), esimesele lugemisele tuleb kokku 13 valitsuse algatatud eelnõu, muuhulgas ka keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE) ja perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE).

Kohtumised:

kell 9 – Riigikogu kultuurkomisjoni esimees Peeter Kreitzberg kohtub ÜRO rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sallimatuse teemaga tegeleva eriraportöör Doudou Diène’ga;

kell 10 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Eestis visiidil viibiva Hiina delegatsiooniga;

kell 12Kristiina Ojuland kohtub Valgevene opositsiooni liidri Anatoli Lebedkaga;

kell 12 – Riigikogu õiguskomisjon kohtub Eestis viibivate õigusküsimustega tegelevate Georgia parlamendiliikmetega.

Neljapäev, 27. september

Kell 10 algaval istungil esineb õiguskantsler Allar Jõks ülevaatega järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle.

Komisjonides:

põhiseaduskomisjonis – otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine ühiskonna lõimumise probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (38 OE);

riigikaitsekomisjonis – istung algab kell 13: Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (90 SE), Kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (92 SE), relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE), külastatakse kaitseväe väeosi;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 algab valges saalis avalik istung Euroopa südametervise käivitamisest Eestis: istungil tutvustatakse Euroopa südametervise hartat, südamehaiguste ja riskitegurite olukorda Eestis ning Eesti südamestrateegiat, teemakohaste sõnavõttudega esinevad sotsiaalminister Maret Maripuu, sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ja Eesti südame-veresoonkonna haiguste ennetamise projekti juht professor Margus Viigimaa,
Euroopa südametervise harta allkirjastati Euroopa Parlamendis 12. juunil 2007 (www.heartcharter.eu/), käesoleval aastal on plaanis Euroopa südametervise harta kinnitada-käivitada ka erinevates Euroopa riikides, Eestis toimub harta allkirjastamine 30. septembril;

väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Ukrainas enne 30. septembril 2007 toimuvaid erakorralisi parlamendivalimisi, Vabariigi Valitsuse otsus Nord Stream AG uurimisloa taotluse kohta.

Üritused:

kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega parvlaeval Galaxy toimuval rahvusvahelisel merenduskonverentsil „Läänemeri – muutuste keerises”.

Reede, 28. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 algaval istungil on arutusel Eesti seisukohad 1. – 2. oktoobrini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel (majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts), 1.-2. oktoobril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel (justiitsminister Rein Lang) ja 4. oktoobril toimuval soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel (sotsiaalminister Maret Maripuu), seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb ühiseeskirju rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu kohta, Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule EL bioloogiliseks ohuks valmisoleku kohta ja „Euroopa teadusruum: uued perspektiivid”, ühele Nõukogu direktiivile ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele, millega kehtestatakse tegevusprogramm kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu, samuti antakse ülevaade valitsustevahelisest konverentsist.

Kohtumised:

kell 13Ene Ergma kohtub Euroopa Linnade Liidu (UCEU) aastakonverentsist ja peaassambleest osavõtjatega. 

*       *      * 

Välislähetused:

23. – 26. septembrini

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Georgias Tbilisis ja Batumis NB8 (Põhja- ja Baltimaade koostöö) parlamentide esimeeste visiidil. Toimuvad kohtumised Georgia presidendi Mihheil Saakašvili, peaministri Zurab Nogaideli, parlamendi esimehe Nino Burjanadze, Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni riigiministri, asepeaministri George Baramidze, Kogu Georgia patriarhi Ilia II ja Adjara Autonoomse Vabariigi valitsusjuhi Levan Varšalomidzega. Batumis osaletakse majandusküsimusi käsitleval ümarlaual.

24. – 26. septembrini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Vladimir Velman osalevad Rootsis Göteborgis Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN) keskkonnakomisjonide ühisel energia efektiivsuse alasel seminaril ning BA ja PN õiguskomisjonide ühisel illegaalse migratsiooni alasel seminaril.

28. septembrist – 1. oktoobrini

Riigikogu liikmed Valdur Lahtvee, Silver Meikar ja Taavi Rõivas on OSCE Parlamentaarse Assamblee missiooni koosseisus vaatlejatena Ukraina parlamendivalimistel.

28. septembrist – 3. oktoobrini

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Toivo Tootsen ja Mart Nutt on Sloveenias Portorožis OSCE PA sügiskonverentsil, alatise komitee istungil ning Vahemere parlamentaarsel foorumil „Kagu-Euroopa julgeoleku alane koostöö: parlamendiliikmete roll”.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside