Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 6. töönädal

24. – 27. oktoober 2005

Esmaspäev, 24. oktoober

Kell 15 algaval istungil vastab majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar arupärimisele kaugkütte hinnatõusu kohta (nr 165). Keskkonnaminister Villu Reiljan vastab arupärimisele kaevanduslubade kohta Ida-Viru maakonnas (nr 169) ja arupärimisele riiklikest strateegiatest ja rannaäärsetest puhkealadest (nr 175). Justiitsminister Rein Lang vastab arupärimistele justiitsministri seisukohtade kohta majandusministri majatehingus (nr 167) ja Kalevi endise kommivabriku ruumide rendilepingute kohta (nr 180). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalik esineda vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse ““Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010" heakskiitmine” eelnõu (652 OE); keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE).

Kultuurikomisjonis – Euroopa Ülikooli-Instituudi asutamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (750 SE); Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi asutamislepinguga ühinemise seaduse eelnõu (751 SE).

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE); loomakaitseseaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE).

Majanduskomisjonis – reklaamiseaduse eelnõu (717 SE). Vedelkütusevaru hankimise ja hoidmisega seotud probleemide arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 5 väärteomenetluse seadustiku § 191 p 4 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (342 SE). Õiguskantsleri ettepanek nr 4 ravikindlustuse seaduse § 6 lg 2 lause 2 ja § 14 lg 1 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE); hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel õiguskantsleri ettepanek nr 4 ravikindlustuse seaduse § 6 lg 1 teise lause ja § 14 lg 1 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Serbias ja Montenegros, kutsutud välisministeeriumi esindajad. ENPA spiikrite konverentsi ettevalmistamine, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena 13. detsembril 2005. Arutelu Riigikogu poliitikakonverentsi korraldamisest.

Õiguskomisjonis arutusel õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku § 191 punkt 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud Tallinna ringkonna kohtu ja justiitsministeeriumi esindajad. Kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE).

Üritused:

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Iisraeli suursaadiku Shemi Tzur’iga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ungari suursaadiku István Mohácsi`ga.

Teisipäev, 25. oktoober

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 6 eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Esimeste päevakorrapunktidena käsitletakse õiguskantsler Allar Jõksi ettepanekuid (nr 4 ja 5), mis puudutavad ravikindlustuse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku paragrahvide kooskõlla viimist Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE).

Kultuurikomisjonis – 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE), arutelu saabunud kirjade ning ministritega kohtumiste põhjal.

Maaelukomisjonis – 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE).

Põhiseaduskomisjonis – põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE); Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).

Riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub president Arnold Rüütliga, arutusel kaitseväe korralduse seaduse eelnõu tööprojekt. Kell 14 algab ühisistung väliskomisjoniga, millel arutatakse sõjaliste missioonide strateegia ja planeerimisega seotud küsimusi, kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi ning välisminister Urmas Paet.

Sotsiaalkomisjonis – kollektiivlepingu seaduse § 6 täiendamise seaduse eelnõu (698 SE). 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE).

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Pärast seda arutusel valimiseelne olukord Aserbaidžaanis.

Üritused:

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub NATO ümberkujunduse ja arenduse ülemjuhataja (ASACT) admiral Mark Stanhope´ga.

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ukraina Diplomaatilise Akadeemia tudengitega, kes osalevad Eesti Diplomaatide Kooli koolitusel „ Training for the Students of Ukrainian Diplomatic Academy on Subjects related to EU and NATO Integration”.

Kolmapäev, 26. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 14 eelnõu, millest 3 tuleb kolmandale, 7 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Lisaks on istungi päevakorra 13. punktina kavas riigikontrolör Mihkel Oviiri ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2004. aastal. Kolmandale lugemisele tuleb muu hulgas valitsuse algatatud seaduse “2005. aasta lisaeelarve” eelnõu (736 SE). Teisele lugemisele tuleb Riigikogu otsuse “”Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010” heakskiitmine” eelnõu (652 OE), esimesel lugemisel menetletakse teiste hulgas valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2004. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise” eelnõu (727 OE).

Üritused:

Kell 9.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad OSCE rahvusvähemuste ülemkomissari Rolf Ekeusega.

Neljapäev, 27. oktoober

Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel kavas menetleda valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) ning raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE).

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine õiguskantsler Allar Jõksiga. Riigikogu otsuse “Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (688 OE). Ülevaade e-hääletamise käigust.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõit (27.10-28.10) Kuperjanovi pataljoni, Kaitseväe lahingukooli ja Nursipalu harjutusväljakule.

Väliskomisjonis – väljasõiduistung Tartusse. Tartu Ülikooli politoloogia osakonna korraldatav arutelu teemal Eesti-Hiina poliitika.

Reede, 28. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, kavas kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega. Lisaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu suhkrusektori reformi määruste eelnõude kohta, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo . Seisukoha andmine Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta. Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE).

Üritused:

Kell 13 – Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma istung.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Bulgaaria suursaadiku Venelin Tsachevsky’ga (L 253).

***

Välislähetused:

23. – 29. oktoober

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Belgradis NATO PA tuleviku julgeoleku ja kaitsealase suutlikkuse allkomitee töös. Aset leiavad kohtumised Serbia ja Montenegro parlamendi ja valitsuse esindajatega. 27. – 29. oktoober osaleb Mikser Roomas NATO PA julgeoleku seminaril “Kosovo: võimu hajutamine kui tulevikustaatust käsitlevate läbirääkimiste võtmeteema”.

23. – 28. oktoober

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla, juhi asetäitja Trivimi Velliste ja liige Väino Linde osalevad Reykjavikis Põhjamaade Nõukogu (PN) 57. istungjärgu töös, BA ja PN presiidiumite ühisistungil ning ümarlaual “Parlamentaarne koostöö Põhja-Euroopas”. Vaatluse all on põhjamaade koostöö kultuuri, võrdõiguslikkuse ja loodusressursside vallas. Samuti käsitletakse energiapoliitika ja heaoluühiskonnaga seotud teemasid.

23. – 29. oktoober

NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Viinis (23. – 26.10) ja Sarajevos (26. – 29.10) NATO PA poliitikakomitee ja NATO partnerluse allkomitee väljasõiduistungitel.

27. – 29. oktoober

Riigikogu esimees Ene Ergma ja kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osalevad Stockholmis Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia aastakoosolekul ja kohtumistel Rootsi Parlamendis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside