Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 6. töönädal 24. – 27. oktoobrini

Esmaspäev, 24. oktoober
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 6. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Keit Pentus ning õiguskantsler Indrek Teder. Arupärimised käsitlevad vastavalt õpetajate palku (nr 41), RMK koostööd finantsettevõttega Cofi (nr 42) ning inimõiguste tagamist (nr 39).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.15 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest; Eesti seisukohad 27. – 28. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher (konverentsisaalis); kell 14.15 ühisistung põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, tutvutakse ülevaatega Europoli tegevusest, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk;
keskkonnakomisjonis – riigikontrolli aruanded „Arvestus riigimetsast raiutud puidukoguste üleˮ ning „Keskkonnaministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ (ruum L 332);
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud eraõiguslike kõrgkoolide esindajad ning Riigikontrolli esindajad;
maaelukomisjonis – 2012. aasta riigieelarve siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu põllumajanduspoliitika peatükk;
majanduskomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“; kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE);
põhiseaduskomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu, kutsutud siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort; kell 14.15 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja õiguskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, tutvutakse ülevaatega Europoli tegevusest, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk;
rahanduskomisjonis – ülevaade 2012. aasta riigieelarve keskkonnaministeeriumi valitsemisalast; Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (74 SE); ülevaade 2012. aasta riigieelarve siseministeeriumi regionaalministri valitsemisalast; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011 – 2015 eelnõu;
riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“ kohta;
sotsiaalkomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu;
väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Jaapani kahepoolsetest suhetest; arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Mati Vaarmann;
õiguskomisjonis – 2012. aasta riigieelarve justiitsministeeriumi valitsemisala; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu; kell 14.15 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, tutvutakse ülevaatega Europoli tegevusest, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 Euroopa Komisjoni teatis „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus“; kokkuvõte Riigikogu liikmete, valitsuse liikmete ja maavanemate küsitlusest (ruum L332);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruanne „Järelaudit riigi tegevusest turvalise töökeskkonna tagamisel“, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb konkursi „Hea eeskuju 2011“ žüriis (Riigikogu teabekeskuses).
 
Teisipäev, 25. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Teine lugemine – 2 eelnõu: jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) ning kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE)
 
Esimene lugemine – 6 eelnõu: elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE), välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE), tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (67 SE), käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (69 SE) ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE).
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad ühise kalanduspoliitika reformipaketi kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja nende püügi mitmeaastane kava;
kultuurikomisjonis – kell 14 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; arvamus Eesti Euroopa Poliitika 2011 – 2015 eelnõu kohta; autoriõiguse ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamise teema olulisusest siseturu üldises kontekstis, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;
majanduskomisjonis – kell 14.30 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE);
põhiseaduskomisjonis – kell 14 ühisistung rahanduskomisjoniga kohtumenetluse riigilõivude teemal (ruum L 241), kutsutud justiitsminister Kristen Michal ja justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik; Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; arvamus psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE) põhiseaduspärasuse kohta;
rahanduskomisjonis – kell 14 ühisistung põhiseaduskomisjoniga kohtumenetluse riigilõivude teemal (ruum L 241); ülevaade 2012. aasta eelarve justiitsministeeriumi valitsemisalast; otsuse „Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE); 2011. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu; arvamus käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta;
riigikaitsekomisjoniskell 14.30 2012. aasta riigieelarve seaduse (99 SE) eelnõu kaitseministeeriumi valitsemisala;
sotsiaalkomisjonis – kell 14 kohtumine MTÜ Eesti Omastehooldus esindajatega (ruum L 333);
väliskomisjoniskell 13.30 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“; väliskomisjoni tellitud uuring „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitusi Eestile“, kutsutud Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Jyrki Käkönen, Tallinna Ülikooli tuleviku-uuringute ja strateegilise juhtimise professor Erik Terk ning Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi doktorant Tanel Mae;
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10 – Riigikogu maaelukomisjoni liikmed osalevad Riigikogu konverentsisaalis toimuval konverentsil „Aasta põllumees 2011“. Ettekandega ühise põllumajanduspoliitika tulevikust esineb põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Kuulutatakse ka välja aasta põllumees 2011.
 
Kell 10 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub e-Riigi Akadeemia initsiatiivil sotsiaalmeedia seminar „Avalik võim sotsiaalmeedias – kas sõber või kutsumata külaline?“ Ettekandega sotsiaalmeedia mõjust riigi poliitika kujundamisel esineb USA välisministri innovatsiooninõunik Alec Ross. Sõnavõttudega esinevad Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni spetsialist Martin Jaško, e-Riigi Akadeemia programmidirektor Kristina Reinsalu, kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp ja kommunikatsiooniekspert Daniel Vaarik. Valitsusasutuste sotsiaalmeedia kasutuse teemalisest paneeldiskussioonist võtab osa ka Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.
 
Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatega (Riigikogu esimehe kabinetis).
 
Kell 15Ene Ergma kohtub Hispaania suursaadiku Álvaro De La Riva Guzmán de Frutosega.
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osalebRiigikogu naisteühenduse koosolekul.
 
Kell 16Ene Ergma kohtub Brasiilia suursaadiku Vergniaud Elyseu Filho’ga.
 
Kolmapäev, 26. oktoober
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE) ja taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE).
 
Teine lugemine: vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE).
 
Esimene lugemine – 6 eelnõu: 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE), 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE), erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE), lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE) ning taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõukogu koosolekul.
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ungari suursaadiku Erik Hauptiga.
                       
Neljapäev, 27. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) ning kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE).
                       
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti inimarengu aruanne 2010/2011“ arutelu. Ettekannetega esinevad Eesti inimarengu aruande 2010/2011 (EIA) peatoimetaja Marju Lauristin, EIA toimetaja Mati Heidmets ning Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.
 
Teine lugemine: kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – kell 14 eakate tööhõive teemaline avalik ühisistung sotsiaalkomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, ettekannetega esinevad Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi spetsialist Tiina Linno, ajakirjanik ja meediajuht Tiina Kangro ning MTÜ Teine Võimalus juhataja Marika Žmenja;
väliskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Teabeametisse;
 
Kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa Saksi Liidumaa parlamendi delegatsiooniga.
 
Reede, 28. oktoober
 

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Eesti NATO Ühingu korraldatava noortefoorumi „Hea kodanik“ raames foorumist osavõtjatega Ida-Virumaalt, Läänemaalt ja Harjumaalt (Riigikogu konverentsisaalis).
 
Pühapäev, 30. oktoober
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Valli Lember-Bogatkina 90.juubeli tähistamise pidustustel Lauluväljaku ruumides.
 
*
 
Välislähetused
 
24. – 27. oktoobrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA raportöörina Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku korraldataval inimõiguste kaitse teemalisel ümarlaual.
 
26. – 28. oktoobrini
 
Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni aseesimees Heljo Pikhof ja liige Väino Linde osalevad Saksamaal Berliinis Euroopa Liidu liikmesriikide, Norra ja Šveitsi 7. luure- ja julgeolekuteenistuste järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil. Kõne all on parlamendi ja avalikkuse informeerimise mehhanismid luure- ja julgeolekuteenistuste tegevusest.
 
27. – 28. oktoobrini
 
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Soomes Helsingis raamatumessil ja kohtumisel Soome parlamendi aseesimehe Anssi Joutselahti ning Soome-Eesti parlamendirühma liikmetega.
 
27. – 29. oktoobrini
 
Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin osaleb Venemaal Peterburis Vene-Balti Meediakeskuse korraldataval konverentsil „Kaasmaalaste Balti foorum“.
 
27. oktoobrist – 4. novembrini
 
Riigikogu liikmed Peeter Kreitzberg, Kalev Kallo, Maret Maripuu ja Sven Sester on Eesti-Hiina parlamendirühma visiidil Hiinas. Toimuvad kohtumised Ülehiinalises Rahvaesindajate Kogus ja Hiina Välissuhete Instituudis.
                       
28. – 30. oktoobrini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Karel Rüütli osaleb Saksamaal Berliinis GLOBE Euroopa aastakonverentsil. Päevakorras on energiapoliitikaga seotud küsimused pärast Fukushima katastroofi, samuti Euroopa Liidu jätkusuutlikkusstrateegiad.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside