Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eestis on ametlikul visiidil Slovakkia parlamendi esimees, Pärnus toimub Riigikogu teabepäev, Balti Assamblee (BA) Riigikogu delegatsioon osaleb Vilniuses BA 22. istungjärgul.

24. – 25. november

Riigikogu esimees Ene Ergma võõrustab oma kolleegi, Rootsi parlamendi esimeest Björn von Sydowit. Kohtumiste raames on kavas vahetada mõtteid rahvusparlamentide ettevalmistustest laieneva Euroopa Liidu õigusloome jälgimisel, arutada parlamentide vahelist regionaalset koostööd ning kahepoolseid suhteid. Külastatakse Viljandit, kohtutakse Viljandi linnapea Malle Vahtraga ning tutvutakse Viljandi linna vaatamisväärsustega, seejärel külastatakse Tõravere observatooriumi. Õhtul kohtub Björn von Sydow professor Marju Lauristiniga. Kahepäevase visiidi käigus osaleb Björn von Sydow kui Balti Kaitsekolledži asutajaliige Balti Kaitsekolledži Nõukogu tegevuse lõputseremoonial.

24. – 25. november

Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed eesotsas komisjonide esimeeste Sven Mikseri ja Marko Mihkelsoniga on ringsõidul Tapal, Võrus, Pärnus ja Ämaris tutvumaks Eesti Kaitseväega

Esmaspäeval, 24. novembril kogunetakse kell 8.00 Kaitseministeeriumisse, kus kuulatakse Kaitseministeeriumi asekantsleri Sulev Kannikese sissejuhatavat sõnavõttu.

Kell 9.00 – lend Tapale, tutvumine Tapa väljaõppekeskuse ja suurtükiväegrupiga,

kell 12.30 – lend Võrru, tutvutakse Kuperjanovi väeosa ja Meegomäe Lahingukooliga,

kell 16.00 – lend Pärnusse, tutvumine Kaitseliiduga

Teisipäeval, 25. novembril lennatakse Ämarisse, kus tutvutakse õhuväe ning Õhuseire Keskusega. Õhuväe presentatsioonist Ämaris võtab osa ka Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 11.30 – Kaitseministeeriumi ametniku Harry Lahteini ettekanne Eesti riigikaitse planeerimisest

Teisipäev, 25. november

Riigikogu teabepäev Pärnus

Kell 12.00 algab Pärnu maavalitsuse hoone suures saalis (Akadeemia 2) Riigikogu teabepäev, mida juhib moderaatorina Riigikogu esimees Ene Ergma. Teabepäeva diskussiooni teemaks on ”Halduskorraldus ja haldusreformi hetkeseis ja tulevik”. Toimub kohtumine Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant esindajatega, kutsutud on esindajad kõigist maakondadest.

Teabepäevast võtavad osa Riigikogu liikmed Toomas Alatalu, Väino Linde, Jaanus Männik, Trivimi Velliste ja Aivar Õun.

Kolmapäev, 26. november

Noorteühing Avatud Vabariik korraldab kodanikupäeva puhul algusega kell 10.00 Toompea lossi Valges saalis foorumi, millest võtavad osa gümnaasiumi- ja üliõpilased vene õppekeelega koolidest üle Eesti. Esinema on kutsutud Eesti tuntud poliitikud nagu minister Paul-Eerik Rummo, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu, Riigikogu liikmed Andres Tarand, Vello Tafenau ja Katrin Saks. Foorumi teemaks on kodanike kaasamine riigielu arutellu parlamendivalimiste vahelisel ajal ning sotsiaalelu prioriteet Eesti tuleviku kujundamisel.

Foorum on osa programmist ”Noored ja kodanikuühiskond”. Noorteühingusse Avatud Vabariik kuulub kokku üle 700 noore.

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Tartu Laste Tugikeskust.

27. – 28. november

Eestis on ametlikul visiidil Slovakkia Rahvusnõukogu (parlamendi) esimees Pavol Hrušovskỳ koos teda saatva delegatsiooniga.

Neljapäev, 27. november:

Kll 13.00 – kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga.

Ene Ergma annab külalise auks ka piduliku lõunasöögi.

Kell 16.00 – kohtumine president Arnold Rüütliga Kadriorus

Kell 19.00 vaadatakse Estonia Rahvusooperis G. Verdi La Traviatat.

Reede, 28. novembril tutvutakse allinna vanalinnaga. Külalisele annab ametilõuna Riigikogu aseesimees Toomas Savi.

Kell 14.00 – kohtumine Riigikogu riigikaitse ja Euroopa asjade komisoni liikmetega.

Slovakkia parlamendi esimees lahkub Eestist reede pärastlõunal.

Reede, 28. november

Kell 15.00 algab Toompea lossis ruumis L 240 Riigikogu väliskomisjoni, riigikaitse komisjoni ja Euroopa asjade komisjoni liikmete kohtumine Eestisse visiidile saabuva Kanada valitsuse ja majandusorganisatsioonide esindajate 13-liikmelise delegatsiooniga eesotsas Kanada asevälis- ja rahvusvahelise kaubanduse ministri Paul Dubois´ga.

Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu ja Lastekaitse Liidu ühisprojekti ”101 Last Toompeale” raames toimub reedel, 28. novembril algusega kell 15.00 Riigikogu istungisaalis nn lasteparlamendi istung. Kokkutulnuid tervitab Riigikogu aseesimees Toomas Savi, sõnavõttudega esinevad lasteorganisatsioonide esindajad. Traditsiooniliselt toimub kõige lastesõbralikuma ühiskonnategelase valimine.

Laupäev, 29. november

Kell 10.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Pärnu Kontserdimajas naiste konverentsil ”Tasakaal”, mille korraldavad Koostööketi poolt Pärnu naiste eestkosteühendus Kodanikujulgus ja Kodanikukoolitus ning partnerorganisatsioonid Soomest ja Rootsist ja Venemaalt.

Pühapäev, 30. november

Kell 11.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega välis-eesti päeval Raekojas.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

24. – 25. NOVEMBER

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang, liikmed Jaanus Rahumägi, Liina Tõnisson ja Toomas Hendrik Ilves (24. nov.) ning Riigikogu liikmed Mart Opmann ja Peeter Tulviste osalevad Helsingis Põhja- ja Baltimaade Euroopa Liidu parlamentaarse järelevalve alasel ühisseminaril.

24. – 26. NOVEMBER

Euroopa nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Hollandis Maastrichtis ENPA alalise komitee istungil.

24. – 27. NOVEMBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

26. – 28. NOVEMBER

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang osaleb Itaalias Roomas COSAC (Euroopa Liidu ja EL-ga liituvate riikide parlamentide Euroopa asjade komisjonide esimeeste) kohtumisel.

26. – 28. NOVEMBER

Riigikogu väliskomisjoni liikmed eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga osalevad Brüsselis töövisiidil. Riigikogu delegatsiooni koosseisus sõidavad Brüsselisse veel väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa, liikmed Toomas Alatalu, Sergei Ivanov, Siim Kallas, Ela Tomson ja Janno Reiljan (27. – 28. nov.). Külastatakse NATO esindust, kus on arutusel kaitse planeerimise küsimused, ohuhinnangud ja riigikaitse strateegiad. NATO esindajad selgitavad liikmesriigi rolli NATOS ning sellega seonduvaid kohustusi ja garantiisid. Külastatakse ka Eesti esindust NATO juures. Reedel, 28. novembril toimuvad kohtumised Euroopa Parlamendis, arutusel on Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika hetkeseis ja viimased arengud kaitsekoostöö osas. Seejärel tutvutakse Eesti esindusega Euroopa Liidu juures.

26. – 29. NOVEMBER

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Vello Tafenau ning liikmed Andres Jalak, Raivo Järvi ja Jaanus Männik osalevad Hollandis Haagis kohtumisel Hollandi Kontrollikoja ja Hollandi parlamendi kontrollikomisjoni esindajatega. Riigikogu liikmetele antakse ülevaade auditeerimisprotsessist, aga ka Kontrollikoja suhetest parlamendi vastava komisjoniga.

27.-29. NOVEMBER

Riigikogu delegatsioon Eesti, Läti ja Leedu Parlamentidevahelises Assamblees (Balti Assamblees) eesotsas delegatsiooni juhi Andres Taimlaga osaleb assamblee 22. istungjärgul Vilniuses. Samaaegselt leiab Balti riikide peaministrite osavõtul aset ka 9. Balti Nõukogu.

Balti Assamblee keskendub oma aruteludel Balti riikide infovahetuse koordineerimisele Euroopa Liidu ja NATO laienemise protsessis. Teiste seas esineb sel teemal sõnavõtuga Riigikogu Euroopa Asjade komisjoni esimees Rein Lang. Samuti arutab BA energeetika ja transpordi infrastruktuuri arendamist, kus võtab sõna Riigikogu liige Ants Pauls, ning ühtse infotehnoloogiaruumi loomist.

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisus sõidavad Vilniusesse veel delegatsiooni juhi asetäitja Trivimi Velliste, liikmed Väino Linde, Värner Lootsmann, Siiri Oviir, Ants Pauls, Rein Randver, Indrek Raudne, Mailis Reps, Jüri Saar, Katrin Saks, Vladimir Velman ja Küllo Arjakas (28. – 29. nov.).

27. NOVEMBER – 1. DETSEMBER

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš esineb ettekandega Eesti julgeolekupoliitikast Saksamaal Baden-Württembergi Euroopa Keskuses (Europa Zentrum Baden-Württemberg) Stuttgartis.

28. – 29. NOVEMBER

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang osaleb Vilniuses Balti Assamblee 22. istungjärgul ja 9. Balti Nõukogul, kus esineb ka ettekandega.

29. NOVEMBER – 4. DETSEMBER

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Riigikogu delegatsiooni liige Robert Lepikson osaleb Pariisis WEU Assamblee 49. istungjärgu II istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside