Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 9. töönädal 24. – 27. märtsini

Esmaspäev, 24. märts

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Eesti Panga president Andres Lipstok, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Riigikogu liikmete arupärimistele. Arupärimised käsitlevad vastavalt eelarve tasakaalu, Koidula raudteepiirijaama, koolilõuna maksumust ning koolivägivalla probleeme.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda siit:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13 ühisistung väliskomisjoniga Eesti seisukohad 28. – 29. märtsini toimuval mitteametlikul välisministrite (Gymnich); kokkuvõte Euroopa Ülemkogust, kutsutud peaminister Andrus Ansip ning Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu;

ELAK arutab ka seisukoha andmist kindlustus- ja finantsteenuste paketile: nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse kindlustus- ja finantsteenuste käsitlust direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse direktiivi 2006/112/EÜ kindlustus ja finantsteenuseid käsitleva osa rakenduseeskirjad;

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE);

kultuurikomisjonis – kutseseaduse eelnõu (213 SE), huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) ning koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE);

maaelukomisjonis – Tori hobuse kui ohustatud tõu säilitamise probleemid;

majanduskomisjonis – liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõule (217 SE) ning  surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõule (220 SE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine;

põhiseaduskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE), välismaalaste seaduse paragrahvi 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu eelarvereformi protsessi hetkeseisust ja Eesti seisukohtadest;

riigikaitsekomisjonis  – kell 11.30 arutatakse osalemist 2. – 3. aprillini Vilniuses toimuval Balti riikide parlamentide ja Poola parlamendi riigikaitsekomisjonide ühisistungil. Kell 12 jätkatakse riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistungiga ruumis L241, arutusel on kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE);

väliskomisjonis – Euroopa Liidu välisteenistus; Balti Assamblee 2009. aasta eelarve, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste; Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (187 SE); kell 13 ühisistung ELAKiga – vt ELAKi päevakorda;

õiguskomisjonis – äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade auditiaruannetest „Kohtla-Järve linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006. aastal” ning „Tervise Arengu Instituudi majandustegevus”;

Kohtumised:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hispaania suursaadiku Eduardo Ibáñez López-Dóriga.

Teisipäev, 25. märts

Kell 10 – täiskogu istung.

Komisjonides:

maaelukomisjonis – kell 15.30 ühisistung Läti Saeima põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoniga;

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (196 SE)

õiguskomisjonis – riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE); karistusseadustiku muutmise eelnõu algatamine (§-d 199, 202 ja 218), kell 15:00 kohtumine õiguskantsler Indrek Teder`iga;

Kohtumised:

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Indoneesia saatkonna asjuri Bambang Suharto ja saatkonna esimese sekretäri Ardian Wicaksonoga.

Üritused:

Kell 16Ene Ergma osaleb märtsiküüditamise leinatseremoonial Linda kuju juures.

Kolmapäev, 26. märts

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Laine Jänes ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele     tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), teisel lugemisel on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (187 SE) ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) ning esimesele lugemisele tulevad looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) ning elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Neljapäev, 27. märts

Kell 10 algavad Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimised.

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 12 väljasõiduistung ASi Narva Elektrijaamad;

maaelukomisjonis – kell 14 osaletakse Tallinna Tehnikaülikooli korraldataval GMO-teemalisel teabepäeval;

väliskomisjonis –  Eesti seisukohad 2. – 4. aprillini toimuval NATO tippkohtumisel Bukarestis, kutsutud peaminister Andrus Ansip

Kohtumised:

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Eestis viibiva NATO mereväeüksuse SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1) ülema kontraadmirali Juan Rodriguez’i ja teda saatvate fregatikomandöridega (ruum L 240). Eestisse saabutakse kahe fregatiga (üks Hispaaniast ja teine Portugalist).

Üritused:

Kell 18.15 – Ene Ergma osaleb KUMUs näituse „Soome kunsti kuldaeg“ avamisel.

Reede, 28. märts

Komisjonis:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega; Eesti seisukohad 4. – 5. aprillini toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa nõukogu määruse eelnõule, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks;

Üritused:

Kell 10 – Riigikogu teabepäev Põlvamaal

Päev algab kell 10 Kiidjärve külakeskuses. Külastatakse ka lastetoamööblitootmist AS SUVEM, kus arutletakse sealse piirkonna tootmisvõimaluste üle; Põlva Ühisgümnaasiumi, Mesikäpa spordihalli ja Lootosparki. Teabepäeva keskseks teemaks on „Põlvamaa eduka arengu eeldused”. Teabepäeval osalevad kõikide fraktsioonide esindajad ja Põlvamaa omavalitsusjuhid – volikogude esimehed ja vallavanemad, maavalitsuse esindajad ning keskkonnateenistuse töötajad. Regionaalsetest teemadest on rõhuasetus ka keskkonnaproblemaatikal. 

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Viljandi Pärimusmuusika keskuse avamisel.

Laupäev, 29. märts

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tartus H. Treffneri Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste  Liidu (EÕEL) aastakoosolekul, kus ta võtab vastu tänukirja Riigikogu juhatuse hea koostöö eest EÕLiga.

*        *        *

Välislähetused:

21. – 29. märtsini

Riigikogu Liige Toomas Trapido on Šotimaal Findhornis positiivse energia alasel konverentsil. Arutusel on nafta tarbimise jõudmine maksimaalsesse tippu, seosed kliimamuutusega ning sellega kaasnevad probleemid.

23. – 25. märtsini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja liige Silver Meikar osalevad Ukrainas Kiievis Eesti NATO Ühingu korraldataval ümarlaual „Ukraina Euro-Atlantilise integratsiooni perspektiivid: Eesti kogemus“ Ukraina parlamendis (Verhovna Rada).

26. – 29. märtsini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof, liikmed Ott Lumi (27. – 29.03) ja Taavi Rõivas (27. – 29.03), põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp (27. – 29.03), kultuurikomisjoni liige Maret Merisaar ning majanduskomisjoni liige Hannes Astok (27. – 29.03) osalevad Iirimaal Dublinis EPRI (European Parliamentarians Research Initiative) 10 konverentsil. Muuhulgas on arutusel ka võimalused avalikkuse huvi suurendamiseks poliitika vastu ning parlamendivalimistel hääletamisest osavõtu aktiviseerimiseks kasutades kaasaaegseid infotehnoloogilisi võimalusi.

28. – 30. märtsini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi osaleb Hollandis Haagis NATO PA alalise komitee istungil.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside