Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pühapäev, 23. juuni

Võidupüha

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamise üritustel Haapsalus: sündmused algavad kell 9 pärgade asetamisega Vabadussõja ausamba jalamile Lossi platsil, kell 9.45 – võidupüha jumalateenistus Haapsalu Toomkirikus, kell 11 algab Kaitseliidu paraad raudteejaama esisel platsil.

Kolmapäev, 26. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11.30 Euroopa Komisjoni poolt esitatud riigipõhiste soovituste ülevaade, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm; Eesti seisukohad 27. – 28. juunini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip; seisukoha andmine Rohelisele raamatule „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030“; informatsioon ja seisukohad Iirimaa finantsabi programmi kümnenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta.

Neljapäev, 27. juuni

Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni koosseisus kell 13 Kõrtsialuse küla Ida-Virumaal ning kell 16 Venevere külade piirkonda Lääne-Virumaal.

*

Välislähetused

22. – 28. juunini

Prantsusmaal Strasbourgis algab Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) 2013. aasta istungjärgu III osaistung, millest võtavad osa ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liikmed Mailis Reps, Ester Tuiksoo, Margus Hanson ja Indrek Saar. Istungi päevakorra projekti kohaselt käsitlevad arutusele tulevad teemad olukorda Lähis-Idas, monitooringuprotseduuri avamist Ungaris, partnerlussuhteid Maroko parlamendiga, korruptsiooni kui ohtu õigusriigile, võrdseid juurdepääsuvõimalusi tervishoiuteenustele, pealesunnitud steriliseerimiste ja kastreerimiste probleemi,  monitooringujärgset dialoogi Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga, diskrimineerimist seksuaalse orientatsiooni ja soolise identiteedi põhjal, poliitilise ja kriminaalse vastutuse lahushoidmist jpm. Kiireloomulise küsimusena võivad arutusele tulla rahutused Rootsis ja sellega seoses Euroopa immigratsioonipoliitika. Istungi jooksul valitakse ka uued liikmed Euroopa Inimõiguste Kohtusse, pöördumisega esineb Euroopa Parlamendi president Martin Schultz. Eesti delegatsiooni liikmetest on oma sõnavõtusoovidest andnud teada Mailis Reps, kes lahkab Ungari monitooringu avamist ning Margus Hanson, kes räägib Makedoonia monitooringu järgsest dialoogist.

22. – 30. juunini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige, riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Ameerika Ühendriikides Austinis (Texas) NATO PA üle-Atlandiliste majandussuhete alamkomitee ning energia- ja keskkonnajulgeoleku alamkomitee istungil ning sõjaliste õhujõudude tuleviku ja õhuruumi kaitsele orienteeritud ettevõtete teemalisel ümarlaual.

23. – 25. juunini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas, aseesimees Marianne Mikko ning liikmed Liisa-Ly Pakosta, Urve Tiidus ja Yana Toom osalevad Iirimaal Dublinis 49. COSACi plenaaristungil. Euroopa integratsiooni tuleviku teemaliste ettekannetega esinevad Euroopa Komisjoni asepresident, õigusvolinik Viviane Reding ning Euroopa Komisjoni endine president Jacques Delors, pöördumisega astub üles Iirimaa peaminister Enda Kenny. Paneeldiskussioonides käsitletakse Euroopa Liidu parlamentaarsete praktikate ja arengusuundadega seotud küsimusi. Samuti on kavas arutleda Euroopa noorte tuleviku ning laienemise ja naabruspoliitika teemadel.

24. – 26. juunini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Saksamaal Darmstadtis EUMETSATi (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) nõukogu 78. koosolekul, kus ta esineb pöördumisega. Koosolekul tuleb arutusele koostöökokkulepe CMAga (China Meteorological Administration).

25. – 27. juunini

Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb Rumeenias Bukarestis 2 aastat väldanud projekti „Parlamendiliikmed inimkaubanduse vastases võitluses“ lõppkonverentsil, kus tehakse kokkuvõtted projekti eesmärkidest ja saavutustest rahvusparlamentide panustamisel inimkaubanduse vastases võitluses. Arutusel on ka parlamendiliikmete vastutus järelevalveprotsessis valitsusasutuste tegevuse üle.

25. – 29. juunini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja liige Sven Sester osalevad Gruusias Batumis ja Thbilisis GUAMi Parlamentaarse Assamblee teemaseminaril „GUAM ja Baltimaad – partnerid regiooni turvaliseks ja edukaks arenguks“. Lähemalt käsitletakse koostööd organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, energiaküsimusi, Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni, aga ka panustamist turismivaldkonda.

26. juunist – 4. juulini

Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma aseesimees Imre Sooäär osaleb USAs San Franciscos toimuval Lääneranniku Eesti Päevade ja ESTO ühendatud festivalil.

27. juunist – 4. juulini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Juku-Kalle Raid, Olga Sõtnik ja Liisa-Ly Pakosta osalevad Türgis Istanbulis OSCE Parlamentaarse Assamblee 22. istungjärgul, mille peateemaks on „Helsingi +40“ ehk ettevalmistatav organisatsiooni 40. aastapäeva Helsingi lõppakt.

29. juunist – 1. juulini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Horvaatias Zagrebis Horvaatia Euroopa Liiduga liitumise tähistamise pidulikel üritustel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside