Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 3. töönädal

24.- 27. jaanuarini 2005

Esmaspäev, 24. jaanuar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 3. töönädala päevakord. Pärast istungit algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 27.-29. jaanuaril toimuval mitteametlikul ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud: siseministri asendaja, regionaalminister Jaan Õunapuu ja justiitsministeeriumi asekantsler Margus Kurm.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (556 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine ringhäälingunõukogu esimehe Andres Jõesaarega.

Maaelukomisjonis – arutusel keskkonnakompleksload loomakasvatuses.

Majanduskomisjonis – mõõteseaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE), õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE), vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE), teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE III), Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamiseks" eelnõu (522 OE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus kohtute tööpiirkondade ühendamiseks eelnõu (503 SE). Sotsiaalkomisjonile arvamuse andmine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE) osade sätete kooskõla kohta põhiseadusega. Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni muutmine”” eelnõu (549 OE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine”” eelnõu (550 OE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiilepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (559 SE), väärtpaberituru seaduse, finantsinspektsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE), stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne.

Riigikaitsekomisjonis – avatud taeva lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (527 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse, töölepinguseaduse ja avaliku teenistuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (509 SE), Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (521 OE).

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsioon) ning selle muutmisprotokollidega ühinemisega seaduse eelnõu (438 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad Kosovo rahandusministri Haki Shatri ja teda saatva delegatsiooniga.

Teisipäev, 25. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu, millest üks tuleb teisele ja kolm esimesele lugemisele. Esimesele lugemisele tuleb muu hulgas majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade nõuandekeskuste loomisest.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (530 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Üritused:

Kell 13 – Eesti Vene parlamendirühma liikmed kohtuvad EV suursaadikuga Moskvas Karin Jaaniga (L-241).

Kolmapäev, 26. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip, minister Paul-Eerik Rummo ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 12 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale ja 10 teisele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse, Isamaaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE, 459 SE ja 460 SE) ja valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE).

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg avab Toompea lossi kunstisaalis väljapaneku Uno Roosvalti töödest.

Neljapäev, 27. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte kolmandale lugemisele tulevat eelnõu.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE), ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal” eelnõu (533 OE). Riigikohtule arvamuse andmine politseiteenistuse seaduse § 211 lõike 11 kooskõla kohta põhiseaduse §-ga 11 ja §-ga 12 lg 1.

Sotsiaalkomisjonis – vereseaduse eelnõu (417 SE), sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (534 SE), töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (535 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE).

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Karin Jaani ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Margus Laidre.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE).

Üritused:

Kell 10.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad Slovakkia Vabariigi välisministri Eduard Kukaniga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Vladimir Velman osalevad holokaustipäeva mälestusüritusel ”2000 küünla süütamine” Kloogal, holokausti mälestusmärgi juures.

Kell 16.40 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tuneesia välisministeeriumi riigisekretäriga Euroopa Liidu asjade alal Mohamed Hatem Ben Salem´iga (L 253). Riigisekretäri saadavad Tuneesia suursaadik Ali Bousnina ning Eesti välisministeeriumi diplomaat Karin Maandi.

Reede, 28. jaanuar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 31.01- 1.02 toimuval ELi üld- ja välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland. Järgnevalt toimub Ukraina ja EL suhete tulevikuväljavaadete arutelu. Aset leiab ka kohtumine EL asjade komisjoni kohtumisest Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaidiga.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 31.01.-01.02.05 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland. Ministrit saadavad välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk ja 1. poliitikaosakonna 1.A büroo direktor Arti Hilpus.

Üritused:

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Tallinna Pedagoogikaülikoolis Eesti Haridusfoorumi ürituse teemal ”21. sajandi haridus – kas haridus kõigile?” Kell 14 osaleb Ergma Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Richard Villemsi inauguratsioonil Teaduste Akadeemias.

***

Välislähetused:

21.-28. jaanuar

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson (21.-26. jaanuar), liikmed Andres Herkel, Sergei Ivanov ning asendusliikmed Katrin Saks, Mart Opman ja Mailis Reps (22.-28. jaanuar) osalevad Strasbourgis ENPA 2005. aasta istungjärgu I osaistungi töös. Päevakorras on inimõiguste ja rahvusvahelise terrorismiga seonduvad teemad, samuti Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelised suhted.

22. – 26. jaanuar

Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa Moskva Ülikooli 250. aastapäeva üritustest.

23.- 31. jaanuar

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Sven Mikser, osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee töös Washingtonis.

24.- 26. jaanuar

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Brüsselis Euromedi Parlamentaarse Assamblee poliitika-, julgeoleku- ja inimõiguste komitee istungil ning väliskomisjoni liikmed Toomas Alatalu, Mihhail Lotman ja Ela Tomson Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ja Euroopa Liidu rahvusparlamentide väliskomisjonide kohtumisel.

26.- 27. jaanuar

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Pariisis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) töörühma koosolekul.

28.– 31. jaanuar

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Mark Soosaar osaleb Amsterdamis rahvusvahelisel konverentsil ”Linnaplaneering veeäärsetes linnades”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside