Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 3. töönädal 24. – 27. jaanuarini 

Esmaspäev, 24. jaanuar
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga president Andres Lipstok, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised on Eesti euromüntide ennetähtaegse müügi (nr 540), sõltumatu ajakirjanduse survestamise (nr 546), maksupoliitiliste otsuste (nr 543) ja maksuameti tegevuse kohta (nr 549). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa liidu asjade komisjoniskell 13: Euroopa Komisjoni 2011. a tööprogramm. Kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Paavo Palk, Euroopa Komisjoni kaubanduspeadirektoraadi direktor Signe Ratso. Seisukoha andmised: Euroopa Komisjoni teatis „Ühtse turu akt – kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus (50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks)“ (COM(2010)608); Euroopa Komisjoni roheline raamat „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks“ (COM(2010)348); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks (COM(2010) 624).
 
kultuurikomisjonis – ruumis L333: riigikontrolli aruanded: “Erikoolide ja alaealiste komisjonide järelaudit” ja “Investeeringute jaotamine kultuuriministeeriumis”.
 
keskkonnakomisjonis – SA Eestimaa Looduse Fondi kirja arutelu; looduskaitseseaduse, ehitusseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (867 SE).
 
maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ suhtes. Arvamuse andmine ELAKile.
 
majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine: OÜ Elering tutvustus Eesti elektrivarustuskindluse väljakutsetest; ühistranspordiseaduse § 24 täiendamise seaduse eelnõu (868 SE). Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis.
 
põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks (916 SE); rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE); riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE); hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE); Riigikohtule täiendava arvamuse andmine Konekesko Eesti AS v Ain Kirsi tsiviilasja põhiseaduspärasuse kohta.
 
rahanduskomisjonis – arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu lühikeseks müügi määruse eelnõu ja börsiväliste tuletisinstrumentide määruse eelnõu kohta; Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni teatise „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ kohta; Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (911 SE).
 
sotsiaalkomisjonis – kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE); Euroopa Parlamendi finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni koostatud resolutsiooni arutelu.
 
väliskomisjonis – kohtumine välisministeeriumi kantsleri Alar Streimanniga; rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE); investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (913 SE). Kutsutud välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna rahvusvahelise koostöö büroo direktor Kairi Saar ja juriidilise osakonna rahvusvaheliste lepingute büroo vanemjurist Arnika Kalbus.
 
õiguskomisjonis – elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE). Kutsutud justiitsminister Rein Lang; võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse rakendamisega seonduv.
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; SDE esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; avalikustamisele kuuluvate uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine, komisjonile laekunud märgukirja läbivaatamine.
 
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ruumis L333: komisjoni raporti „Väärteotrahvide laekumisest“ arutelu. Kutsutud politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal Tarmo Miilits, justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonnajuhataja Priit Heinsoo, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Sulev Lääne ja riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu.
 
Kohtumised:
 
Kell  10 – ruumis L332: riigieelarve kontrolli komisjoni kohtumine Leedu parlamendi revisjonikomisjoni liikmetega.
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb eurole ülemineku jäädvustamiseks vermitud meenemüntide esitlusel Eesti Pangas.
 
Kell 12 – Ene Ergma osaleb Valijakompass 2011 avamisel Rahvusraamatukogus.
 
Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Toompeal Tallinna Inglise Kolledži abiturientidega.
 
Teisipäev, 25. jaanuar
 
Kell 10täiskogu istung.
 
Esimene lugemine – 4 eelnõu: nende hulgas on: Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE) ning pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE).
 
Kell 14 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE); looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (918 SE), keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõu (919 SE).
 
kultuurikomisjonis – arhiiviseaduse eelnõu (854 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (887 SE); keeleseaduse eelnõu (808 SE).
 
maaelukomisjonis – kavandatud: kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu.
 
riigikaitsekomisjonis – kell 14.30: riigisisene mereseire. Kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja siseminister Marko Pomerants.
 
sotsiaalkomisjonis – kell 13: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE).
 
väliskomisjonis – Riigikogu välissuhtlemise 2011. aasta eelarve; ülevaade Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo.
 
õiguskomisjonis –  15. minutit pärast täiskogu töö lõppemist: karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE).
 
Kohtumised:
 
Eestis on visiidil Läti Seimi esimees Solvita Āboltiņa ja teda saatev delegatsioon. Külalisel on kolmapäeval kell 9.30 kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga. Seejärel on ettenähtud kohtumised president Toomas Hendrik Ilvese, peaminister Andrus Ansipi, õiguskantsler Indrek Tederi ja Balti Assamblee presidendi Trivimi Vellistega. Külastatakse ka KUMU ja osaletakse Õpetajate majas toimuval seminaril, millega tähistatakse 90 aasta möödumist Eesti Vabariigi de jure tunnustamisest maailma riikide poolt 1921. aastal.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad konverentsil „Eesti Vabariik 100 – kohalik omavalitsus 2018. aastaks.“ Omavalitsusmajas.
 
Kell 16.15 – Ene Ergma jaJüri Ratas osalevad Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud Riigikogus esindatud erakondade fraktsioonide esindajate ühisarutelul Eesti Teaduste Akadeemia majas.
 
Kolmapäev, 26. jaanuar
 
Kell 13 – infotund. Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, siseminister Marko Pomerants ja välisminister Urmas Paet.
 
Kell 15 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE) ja ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE).
                       
Teine lugemine – 7 eelnõu: nende hulgas on: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE); rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE) ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE).
 
Esimene lugemine – 7 eelnõu: nende hulgas on: keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE); investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE); teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE) ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE).
 
Kell 10.15 – riigikaitsekomisjoni ühisistung Taani Folketingi (parlamendi) kaitsekomisjoniga: riigieelarve riigikaitse osa ja ISAF Afganistanis.  
 
Kohtumine:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Läti Seimi esimehe Solvita Āboltiņaga.
 
Kell 10.30 – Ene Ergma kohtub Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik Janno Järvega.
 
Neljapäev, 27. jaanuar
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 5 eelnõu: kavandatud on:kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE); halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (902 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku,            psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja  tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE); hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste           muutmise seaduse eelnõu (871 SE) ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).
                       
Seejärel on päevakorras olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tervishoiu olukord Eestis“ arutelu. Ettekanded teevad: sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu,  Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS juhatuse liige ja tervisepoliitika programmi direktor Ain Aaviksoo, Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi juhataja, tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: ülevaade ELi eelarveraamistiku alastest läbirääkimistest. Kutsutud rahandusministeeriumi EL vahendite ja regionaalpoliitika nõunik EV alalises esinduses EL juures Brüsselis Kadri Uustal, riigirahanduse ja strateegia osakonna juhataja Urmas Koidu. Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ (COM(2010)642).
 
õiguskomisjonis15. minutit pärast täiskogu töö lõppemist: korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE); arvamuse andmine Riigikohtule.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja vabaühenduste liit EMSL annavad üle kodanikuühiskonna aasta tegijate auhinnad.
 
Kell 15 – Ene Ergma kohtub Ukraina suursaadiku Viktor Kryzhanivskyiga.
 
Reede, 28. jaanuar
 
väliskomisjonis – kell 10: välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul teisipäeval, 8. veebruaril 2011 – valitsuse ettekanne. Kutsutud välisminister Urmas Paet.
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 11: Eesti seisukohad 31. jaanuaril 2011 toimuvatel Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjade (ÜN/VN) nõukogu istungitel. Kutsutud välisminister Urmas Paet.
 
ELAKis – seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu lühikeseks müügi määruse eelnõu ja börsiväliste tuletisinstrumentide määruse eelnõu (COM(2010) 482, 484). Kutsutud rahandusministeeriumi finantsturgude osakonna peaspetsialist Ardo-Heiki Ingar, finantsturgude osakonna peaspetsialist Lembit Olev.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab ELO Noorteparlamendi istungist osavõtjaid Riigikogu istungisaalis.
 
Kell 12.30 – ELAKi esimees Marko Mihkelson ning komisjoni liikmed Sven Mikser ja Taavi Rõivas kohtuvad Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Janusz Lewandowskiga.
 
Kell 13 – Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni PRESSIKONVERENTS (ruum L 241),   komisjoni raportöör Hannes Rumm tutvustab raportit „Väärteotrahvide laekumine“.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb õpiku “Tallinna lugu” tutvustamisel Tallinna õpetajatele, Pikk 68.
 
Kell 16 – Ene Ergma esineb ettekandega „Õpetajaraamatu“ esitlusel Tartu Erakoolis.
 
Kell 17 – Ene Ergma osaleb ajakirja Akadeemia aastaauhindade üleandmise puhul peetaval akadeemilisel seminaril Tartu Kirjanduse Maja.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Pärnumaal. Kell 11.45 on kohtumine Sindi sotsiaaltöökeskuses ja kell 13.15 Paikuse päevakeskuses.
 
Laupäev, 29. jaanuar
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Jõgeva Kultuurikeskuses maja 50. aastapäeva tähistamisel.
******
 
Välislähetused:
 
23. – 28. jaanuarini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel (23.- 27. jaanuar) ja asendusliikmed Indrek Saar (23.- 27. jaanuar) ning Aleksei Lotman osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2011. aasta osaistungi töös. Indrek Saar teeb raportöörina ülevaate Moldova parlamendivalimistest ja Aleksei Lotman Berni konventsiooni rakendamise kohta.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside