Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

 

Riigikogu V istungjärgu 6. töönädal 23. – 26.veebruarini

 

Esmaspäev, 23. veebruar
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning siseminister Jüri Pihl. Arupärimised käsitlevad vastavalt Narva-Jõesuu valimiskomisjoni otsust (nr 120), kuriteos kahtlustatava töötamist politseiametis (nr 124), teetehinguid Häädemeeste vallas (nr 127) ning äärmusrühmituste tegevust Eestis (nr 133). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 26. – 27. veebruarini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel kutsutud justiitsminister Rein Lang; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta;
keskkonnakomisjonis – veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE); riigivaraseaduse täiendamise seaduse algatamine; Euroopa Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus“; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes;
maaelukomisjonis – valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” kohta; valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu määrusele „Loomade kaitse surmamisel“;
põhiseaduskomisjoniskell 15.30 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE) ja (417 SE);
rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE); perioodi 2004 – 2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE);
kell 13.30 toimub rahanduskomisjoni ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga teemal  „Euroopa Kontrollikoja aastaaruande tutvustus“, osaleb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid (ruum L 333);
väliskomisjonis – ülevaade 19. – 20. veebruarini Krakowis toimunud NATO kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril;  
õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE); terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); asjaõigusseaduse § 143 muutmise seaduse eelnõu (401 SE);
riigieelarve kontrolli komisjonis – vt ühisistung rahanduskomisjoniga;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Püha Tooli suursaadiku nuntsius peapiiskop Peter Zurbriggeniga.
Kell 10.30Ene Ergma osaleb riigi teaduspreemiate, F.J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi ja kultuuripreemiate kätteandmise tseremoonial Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6).
 
Teisipäev, 24. veebruar
Eesti Vabariigi 91. aastapäev
 
Kell 7.33 algab Toompea lossi hoovis pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia. Kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, õnnistussõnad ütleb peapiiskop Andres Põder. Tseremoonial esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid (dirigendid Kuno Areng ja Jüri Rent) ja Politseiorkester (dirigent Hando Põldmäe).
Kell 8.15 tervitab Ene Ergma akadeemiliste organisatsioonide pidulikku rongkäiku Toompea lossi hoovis.
Kell 11 jälgib Riigikogu esimees Ene Ergma kaitsejõudude paraadi Narvas Peetri väljakul.
Kell 18 osalevad Riigikogu juhatuse liikmed pidulikul kontserdil ning Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese ja pr Evelin Ilvese vastuvõtul Jõhvi Kultuurimajas.
 
Kolmapäev, 25. veebruar
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning rahandusminister Ivari Padar.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 2 eelnõu: tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) ning maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE).
Teisele lugemisele on kavandatud 8 eelnõu: terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE); planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE) ja (417 SE); perioodi 2004 – 2006 struktuuritoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE) ja riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu: liiklusseaduse §-de 4 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (389 SE); planeerimisseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE); Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE); notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE); kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE) ning sadamaseaduse eelnõu (393 SE).
 
Neljapäev, 26. veebruar
 
Kell 10 algaval istungil toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekandega esinevad välisminister Urmas Paet ning Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser.
Kolmandale lugemisele on kavandatud 4 eelnõu: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE) ja (417 SE); tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE); perioodi 2004-2006 struktuuritoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE) ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13 Euroopa Komisjoni roheline raamat “Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks”; Nõukogu määruse eelnõu millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks;
kultuurikomisjonis kell 13 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule “Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks”;
majanduskomisjoniskell 13 maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE); ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta; Komisjoni roheline raamat “Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks”;
sotsiaalkomisjoniskell 14 kohtumine Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajatega; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatule ” Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks”;
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Tartumaa kuu raames toimub Tartu hoolekodus Tartumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalnõunike kohtumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Mai Treialiga.
 
Reede, 27. veebruar
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) ja väliskomisjoni ühisistungkell 10 Eesti seisukohad 1. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip; ELAK jätkab Eesti seisukohtade aruteluga 2. märtsil toimuval keskkonna nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
22. – 24. veebruarini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Belgias Brüsselis Euroopa rohelise pealinna (European Green Capital) tiitli väljakuulutamise üritusel.
 
24. – 26. veebruarini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Belgias Brüsselis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alatise komitee istungil ning esimesel põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil.
 
24. – 27. veebruarini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Suurbritannias Northwoodis (London) ja Portsmouthis WEU Assamblee kaitsekomitee piraatluse vastase võitluse raporti menetlemise raames toimuvatel kohtumistel EUNAVFOR/ATALANTA operatsiooni peakorteris.
 
25. – 27. veebruarini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Ukrainas Kiievis 3. Euroopa – Ukraina foorumil.
 
26. – 28. veebruarini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsil tulevad kõne alla teemad, mis keskenduvad Euroopa Liidu institutsionaalsele tulevikule ja Lissaboni lepingu sätete elluviimisele, Euroopa Liidu eesistumise parlamentaarsele mõõtmele ning Euroopa Liidu tulevikule kuni aastani 2030.
 
27. – 28. veebruarini
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Slovakkias Bratislavas Kodanike Liberaalse Partei LIGA asutaval kongressil.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside