Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 9. töönädal 23. – 26. novembrini

Esmaspäev, 23. november
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip. Arupärimised käsitlevad AS Elering ostu (nr 329), kriminaalmenetluse sõltumatust Eestis (nr 330) ning valimiskampaania rahastamist (nr 336).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 26. – 27. novembrini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes;
keskkonnakomisjonis – kiriMTÜ Pakri Saarte Kogukonnalt ja Rootsi vähemusrahvuse Kultuurinõukogult Eestis;
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – ülevaade FAO tippkohtumise raames toimunud parlamentaarsest istungist ning maaelukomisjoni esindajate kohtumisest Itaalia toiduorganisatsioonide esindajatega; loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE); toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE);
majanduskomisjonis – elektribörsi käivitamisest ja toimimisest (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants; arvamus Euroopa Liidu nõukogu määruse ja otsuse kohta, millega võimaldatakse liikmesriikide õiguskaitseasutustele ligipääs sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemile;
rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE);   
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 UA); 23. novembril jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatustest; komisjonile laekunud kirjad;
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE);
väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal: tegevuskava „Made in Estonia“ rakendamine, institutsionaalne koostöö; Hiina visiidi ettevalmistamisega seonduvalt Eesti-Hiina majandussuhted, EXPO 2010; Eesti seisukohad 30. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu erakorralisel istungil (ruum L 332);
õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE); nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE)
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud erakondade valimiskampaania rahastamise aruanded;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolli auditiaruanded „Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise tulemuslikkus“; ning „Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades“ (ruum L 333);
 
Komisjonide täielikke päevakordi saab vaadata siin:
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab füüsikatunni Põltsamaa Ametikoolis.
 
Kell 13Ene Ergma avab konverentsi „Reaalained Eestis – minevik, olevik, tulevik” (Nõo Reaalgümnaasiumis).
 
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser esineb loenguga Balti Kaitsekolledži kõrgemal juhtimiskursusel kaitseministeeriumis.
 
Teisipäev, 24. november
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (629 OE), erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis kell 14 täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika pärast 2013. aastat: keskkonnasõbralik põllumajandus- ja maaelupoliitika;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611SE); kohtumine Viimsi valla ja Pärnu linna esindajatega;
riigikaitsekomisjoniskell 13.15 pandeemiline gripp, kutsutud professor Matti Maimets; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 UA), (ruum L 241);
väliskomisjoniskell 14 ülevaade Eesti-Hiina suhetest; väliskomisjoni seisukoht Balti Assamblee töö ümberkorraldamiseks;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) asjaõigusseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE); asjaõigusseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE);
 
Üritused:
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab üle Eesti Vabariigi kodakondsustunnistused (Riigikogu konverentsisaalis).   
 
Kell 19Ene Ergma esineb ettekandega „Tähtedest ühiskonnani” Jaan Tõnissoni Instituudi klubis (Kaitseliidu maja keldris).
 
Kolmapäev, 25. november
 
Kell 13 algab infotund. Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE).
Teisel lugemisel on 15 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE); Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE); politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE); kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE); kuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse teistkordne menetlemine (535 UA); välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE); kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE); tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE) ja (553 SE); Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE); loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE); Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE) ning toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE);
Esimesele lugemisele tuleb 5 eelnõu: piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE); kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE);
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb konverentsil „Eesti pärast eurot” Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5).
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu hoone vestibüülis Kihnu Kadripäeva.
Kauniks traditsiooniks kujunenud Kihnu Kultuuripäev Riigikogus langeb sel aastal kokku Kadripäevaga. Muusikalist külakosti pakub Kihnu Virve pereansambel. Kihnu Kultuuri Instituudil on müügiks kaasas uudisraamatuid kihnlaste elust-olust, kihnu käsitööesemeid ning Manija saare ahjudes küpsetatud ehtsat rukkileiba.
 
Neljapäev, 26. november
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 5 eelnõu: politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE); tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE) ja (553 SE) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE); 
Esimesel lugemisel on keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (628 OE) ning maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (630 SE).
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE);  maareformi seaduse § 233 muutmise seaduse eelnõu (630 SE);  
majanduskomisjoniskell 12 lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); parlamentaarne kuulamine: Eesti ettevalmistused Expo 2010 osas (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE); arvamus liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 7 lg 4 vastavuse kohta põhiseadusele;
rahanduskomisjoniskell 14 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 13 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on Eesti kaitseväe rahvusvaheliste missioonide tulevik, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja välisminister Urmas Paet (ruum L 241);
sotsiaalkomisjonis kell 12 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (620 OE);
väliskomisjoniskell 13 ühisistung riigikaitsekomisjoniga, arutusel on Eesti kaitseväe rahvusvaheliste missioonide tulevik, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja välisminister Urmas Paet (ruum L 241);
õiguskomisjonis – kell 11.30 korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE); kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE); 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitude valimiskampaania rahastamise aruanded;
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis kunstnik Viive Noore illustratsioonide näituse.
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu Konverentsisaalis Kodanikupäevale pühendatud noortefoorumi. Foorumi teemaks on noorte töötusega seotud probleemid. Vaatluse alla võetakse noorte valikud masu tingimustes. Arutelus käsitletakse majanduslikku olukorda, töötuse kasvu noorte seas, valikuid haridussüsteemis ja sotsiaalseid tagatisi. Arutelust võtavad osa Riigikogu liikmed majanduskomisjoni liikmed Jüri Tamm, Aivar Riisalu, sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv ning Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhtivspetsialist Krista Kink.
Noorteühing Avatud Vabariik korraldab Kodanikupäeva foorumi Riigikogus juba kaheksandat korda.
 
Kell 14.30Ene Ergma kohtub Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu juhtidega.
 
Kell 15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Namiibia suursaadiku Theresia Samaria’ga (ruum L 253).
 
Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Coca-Cola Plazas (Hobujaama 5) PÖFFi (Pimedate ööde filmifestival), mille raames annab Riigikogu esimees Eesti filmi “grand-old man’ile” Jaan Ruusile üle Elutööauhinna.
 
Reede, 27. november
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu ja EL nõukogu otsuse eelnõule, millega võimaldatakse liikmesriikide õiguskaitseasutustele ligipääs sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemile; Eesti seisukohad 30. novembrist -1. detsembrini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika pärast 2013. aastat keskkonnasõbralik põllumajandus- ja maaelupoliitika (diskussioonipaber), kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 30. novembrist kuni 1. detsembrini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang ning siseminister Marko Pomerants.
 
Üritused:
 
27. – 28. novembrini toimub Leedus Vilniuses Balti Assamblee 28. istungjärk ning 15. Balti Nõukogu istung.
Istungjärgul tehakse kokkuvõtteid lõppevast, Leedu eesistumise aastast ning räägitakse tulevikuplaanidest Läti eesistumise ajaks. Kavas on allkirjastada Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu ühisavaldus.
Istungjärgul tulevad arutusele Balti koostöö tulevikukavad ja prioriteedid kuni aastani 2020. Samuti käsitletakse Balti koostööd kriisitingimustes eesmärgiga tagada julgeolek, jätkusuutlikkus ja kasv.
Balti Assambleega samal ajal toimub ka kolme Balti parlamendi väliskomisjoni traditsiooniline kohtumine, kus ühe kõnealuse teemana tuleb kõneks ka parlamentaarse koostöö arengukava.
Balti Assamblee külalistena  võtavad istungjärgust osa Balti parlamentide esimehed. Istungjärgul on lubanud osaleda veel Gruusia parlamendi esimees David Bakradze, GUAMi parlamentaarse Assamblee delegatsioon ning Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Koostöönõukogu delegatsioonid.
Vilniuses toimuva istungjärgu raames antakse kätte ka Balti Assamblee tänavused kirjandus-, kunsti- ja teadusauhinnad.
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Balti Assambleel reedel, 27. novembril. Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juhib Trivimi Velliste (26. – 28. nov), delegatsiooni koosseisus võtavad Balti Assambleest osa veel delegatsiooni asejuht Mailis Reps ( 26. – 27. nov) ning liikmed Helle Kalda (26. – 27. nov), Sven Sester (26. – 28. nov), Mart Jüssi (26. – 28. nov) ning Margus Lepik (26. – 27. nov).
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on reedel, 27. novembril ringsõidul Viljandimaal.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
22. – 25. novembrini
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Austrias Viinis ÜRO Euroopa regiooni majanduskomitee korraldataval rahvusvahelisel konverentsil, kus käsitletakse energiasäästliku ehitusega seotud küsimusi.
 
23. – 26. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb Ukrainas Kiievis ENPA delegatsiooni koosseisus Ukraina presidendivalimiste eelmissioonil.
 
26. – 27. novembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Silver Meikar, Valdur Lahtvee ja Vladimir Velman osalevad Leedus Vilniuses Balti riikide parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Arutusel on Balti Assamblee võimalik reformimine, piiriliiklusega seotud küsimused, aga ka Venemaa kaasmaalaste poliitikat puudutavate mõningate dokumentide levitamine Balti riikides ning idapartnerlus ja suhted Venemaaga.
 
26. – 27. novembrini
 
Riigikogu liige Aleksei Lotman osaleb Lätis Riias Läänemere regiooni põllumajanduse ja keskkonna alasel konverentsil, kus käsitletakse maaelu arengu programme, sellealast rahvuslikku poliitikat ning teaduse ja tehnoloogia arengu küsimusi. Konverentsi raames toimub ka 26. Balti taluniku auhinna üleandmise tseremoonia.
 
27. november
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Leedus Vilniuses Balti Assamblee 28. istungjärgul.
 
27. – 29. novembrini
 
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaal 30. ISNY-Runde majandusfoorumil, kus käsitletakse majanduskriisist väljumise võimalikke strateegiaid.
 
27. – 29. novembrini
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Suurbritannias Oxfordis Oxfordi Ülikooli Rohelise Majanduse Instituudi korraldataval majanduskonverentsil, kus tulevad arutusele rohelise majanduse lahendused kliimaprobleemidele, majandus- ja keskkonnakriisile, aga ka vaesuse ennetamisega seonduv.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside