Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 3. töönädal

23. – 26. jaanuar

Esmaspäev, 23. jaanuar

Kell 15 algaval istungil vastab justiitsminister Rein Lang arupärimisele notarijärjekorra kohtade müügi kohta (nr 184). Järgnevalt saavad Riigikogu liikmed esineda vabas mikrofonis vabalt valitud teemadel.

Arupärimine asub aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaministri ülevaade 2006. aasta õigusloomekava kohta; keskkonnaülevaade 2005.

Kultuurikomisjonis – riikliku õppekava aruteluga seotud küsimused.

Maaelukomisjonis – arutusel taastuvenergia kasutamine Eestis.

Majanduskomisjonis – erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE); tolliseaduse §-ga 18 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE); riigivara tasuta võõrandamine.

Põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE); Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE). Riigikogu otsuse „Riigikohtu seisukoha taotlemine põhiseaduse § 111 põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega koostoimes tõlgendamise asjus” eelnõu (813 OE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (781 SE); ülevaade stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruandest seisuga 31.12.2005.

Riigikaitsekomisjonis – Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (818 OE).

Väliskomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1334/2000/EÜ eelnõu kohta, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Arutelu Riigikogu parlamendirühmade visiitide kavandamisest; kutsutud Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Peeter Kreitzberg ja välissuhete osakonna esindajad.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku, täitemenetluse seadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE).

Üritused:

Kell 10 – Eesti-Ukraina parlamendirühma liikmed kohtuvad kirjastuse "Cervona Kalyna" peatoimetaja ajaloodoktor Igor Hodakiga .

Kell 13 – Toompea lossi lõunatiiva III korrusel avatakse fotonäitus "Ukraina oranž revolutsioon, Kiiev/Tallinn 2005". Näituse avamisel osalevad ka Ukraina saatkonna ja Eesti Ukrainlaste Kongressi esindajad.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Muhumaa vallavanem Tiit Peeduga (Muhumaal).

Teisipäev, 24. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kuus eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Teiste hulgas tuleb arutusele Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – arutusel maaelu arengukava 2007-2013.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa põhiseaduse lepingu avalikkusele tutvustamise arutelu; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE).

Üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).

Kolmapäev, 25. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 9 eelnõu, millest neli tuleb teisele ja viis esimesele lugemisele. Teiste hulgas tuleb esimesele lugemisele Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioonide esitatud eelnõu Riigikogu otsuse “Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine” muutmine ( 790 OE).

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb teadusevalvatsiooni teemalisel loengul Eesti Teaduste Akadeemias

Neljapäev, 26. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme kolmandale lugemisele tulevat eelnõu. Nende hulgas on ka Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioonide algatatud Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE).

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE); õiguskantsleri kirja “Ülevaade Narva ja Kohtla-Järve arestimajade olukorrast” arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses kohtumaks KVÜÕA nõunike koja esindajate ja tutvumaks KVÜÕA-ga. Ühtlasi osaleb komisjon Tartu Ülikooli lasketiiru avamisel.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE).

Üritused:

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga kvaliteedikonverentsil (Salme Kultuurikeskuses). Kell 15 osaleb Ergma holokausti ohvrite mälestuspäeval Kloogal. Kell 16 on planeeritud kohtumine Kanada suursaadiku Claire A. Poulin`iga Riigikogu esimehe külalisteoas

Reede, 27. jaanuar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 30.-31. jaanuaril toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi esindajad.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 30.-31.1 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil; kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi esindaja.

Laupäev, 28. jaanuar

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Jõhvi Gümnaasiumis Eesti Haridusfoorumil 2005.

***

Välislähetused:

21. – 28. jaanuar

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson (22. – 27.1) ja liikmed Andres Herkel ning Sergei Ivanov (21. – 27.1), samuti asendusliige Katrin Saks (23. – 28.1) osalevad Strasbourgis ENPA 2006. aasta istungjärgu 1. osaistungi töös.

22. – 24. jaanuar

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja liige Marko Pomerants ning kultuurikomisjoni liige Katrin Saks (22.-23.1) osalevad Riias Soome – Balti arengu ning seksuaaltervishoiu ja -õiguste alasel ümarlaual.

22. – 27. jaanuar

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Toomas Alatalu osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Palestiina parlamendi valimistel.

22. – 29. jaanuar

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Washingtonis ja San Diegos NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee istungi töös.

24. – 25. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi tööstuse-, teaduse-, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esindajate ühiskoosolekul energiatõhususe teemadel.

26. – 27. jaanuar

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas, Ants Pauls, Väino Linde ja Vladimir Velmani osalevad Vilniuses ja Ignalinas Balti Assamblee keskkonnakomisjoni ning julgeolekukomisjoni töös.

27. – 31. jaanuar

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Lissabonis Euromedi PA majandus- ja rahandus, sotsiaal- ja hariduskomitee tööistungil.

Riigikogu pressitalitus

20. jaanuar 2006

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside