Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kavas arutada 14 eelnõu. Ülevaade üritustest, kohtumistest, välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 6. töönädal

Esmaspäeval, 23. veebruaril kell 15.00 algaval istungil on kavas vaba mikrofon, arupärimistele vastamist ei toimu.

Kolmapäeval, 25. veebruaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Tiit Tammsaar, siseminister Margus Leivo ja sotsiaalminister Marko Pomerants. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 14 eelnõu. Kolmandale lugemisele tuleb kolm eelnõu: Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (78 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse ning konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) ja Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE).

Neljapäeval, 26. veebruaril kell 10.00 algaval istungil on kavas arutada 3 eelnõu esimesel lugemisel.

Vt. päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 23. veebruar

Kultuurikomisjon – koolieelse lasteasutuse seaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), olulise tähtsusega riikliku küsimuse teema sõnastamine ja arutelu toimumise aja määramine.

Maaelukomisjon – Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE).

Väliskomisjonis – kolmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel – arengukoostöö.

Õiguskomisjonis – päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE).

Euroopa asjade komisjonis – ülevaade Põllumajandusministeeriumi haldusalas olevatest Euroopa Liidu õigusaktide eelnõudest. Kutsutud põllumajandusminister Tiit Tammsaar (ruumis L241).

Neljapäev, 26. veebruar

Kultuurikomisjon – noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE).

Majanduskomisjon – küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE).

Põhiseaduskomisjon – välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (263 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE), põhiseaduslikkuse järelvalve menetluses osalemine: Eesti Haigekassa seaduse § 4 lõike 2 vastavus põhiseaduse §-le 11 koostoimes §-ga 32, 1969.aasta rahvusvahelise konventsiooni tsiviilvastutusest naftareostusest põhjustatud kahjustuse korral artikli III lg 1 koosmõjus artikli lõigetega 6 ja 7 põhiseadusevastavuse arutelu vastavalt Riigikohtu esitatud palvele.

Sotsiaalkomisjon – Riigikohtu esimehe kirja arutelu.

Väliskomisjon – ülevaate visiidist Gruusiasse teeb Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Ülevaate NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tööst teeb ettekande delegatsiooni juht Sven Mikser.

Õiguskomisjonis – Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (222 SE), telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

* * *

Esmaspäev, 23. veebruar

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tšiili uue suursaadiku Ignacio Gonzalesiga.

Kell 14.00 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liige Toomas Alatalu kohtuvad Tšiili uue suursaadiku Ignacio Gonzalesiga.

Kell 13.45 – Riigikogu Eesti – Armeenia parlamendirühma liikmete kohtumine Armeenia suursaadiku Ashot Hovakimianiga.

Kell 14.30 – Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kohtumine Armeenia suursaadiku Ashot Hovakimianiga.

Kell 15.00 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg osaleb president Konstantin Pätsi juubelinäituse avamisel TPÜ raamatukogus.

Kell 18.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 86. aastapäevale pühendatud kontserdil Niguliste kirikus.

Kell 18.00 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi osaleb Tartus Eesti Vabariigi 86. aastapäeva kontsertaktusel.

Teisipäev, 24. veebruar

Iseseisvuspäev

Kell 7.35 esineb Riigikogu esimees Ene Ergma päevakohase kõnega lipuheiskamise tseremoonial Toompea lossi hoovis.

Kell 12.30 tervitab Riigikogu esimees Toompea lossi ees Eesti akadeemiliste organisatsioonide rongkäigust osavõtjaid.

Riigikogu esimees Ene Ergma ning aseesimehed Toomas Savi ja Peeter Kreitzberg osalevad Eesti Vabariigi 86. aastapäevale pühendatud üritustel.

Kolmapäev, 25. veebruar

Kell 11.00 – Riigikogu väliskomisjoni, Euroopa asjade komisjoni ja rahanduskomisjoni kohtumine Euroopa Komisjoni esindajatega Euroopa Liidu arengukoostöö küsimuses (ruum L262).

Eestisse saabub visiidile (25.02-27.02.) Ukraina Verhovna Rada (parlamendi) Euroopa integratsiooni komisjon eesotsas esimehe Boriss Tarasjukiga.

Neljapäev, 26. veebruar

Tartus Biomeedikumi hoones (Ravila 19) algab (26.02-27.02.) Balti Assamblee (BA) sotsiaalkomisjoni istung ning BA sotsiaalkomisjoni ning Põhjamaade Nõukogu heaolukomisjoni ümarlaud tervishoiu küsimustes. Üritusel on kaasatud erialaeksperdid Balti riikidest ja Põhjamaadest. Osalevad Riigikogu liikmed Katrin Saks ja Margi Ein.

Kell 18.00 – Balti Assamblee sotsiaalkomisjoni istung (Biomeedikumi hoones Tartu, Ravila 19).

Ukraina parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoni visiit:

9.15 – kohtumine valitsuse Euroopa asjade direktori Henrik Hololei ja EL sekretariaadi direktori Gert Antsuga

10.15 – ringkäik Riigikogu hoones

10.45 – kohtumine Eesti – Ukraina parlamendirühma liikmetega eesotsas Tiit Matsulevitšiga (ruum L241)

12.00 – kohtumine välisminister Kristiina Ojulandiga

13.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab lõuna külalisdelegatsiooni auks

15.00 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Ukraina parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoniga

16.00 – Riigikogu Euroopa asjade komisjon kohtub Ukraina parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoniga

19.30 – Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimehe Rein Langi pidulik õhtusöök külalisdelegatsiooni auks

Reede, 27. veebruar

Kell 9.00 – Tartus BA sotsiaalkomisjoni ning Põhjamaade Nõukogu heaolukomisjoni ümarlaud tervishoiu küsimustes. Üritusel on kaasatud erialaeksperdid Balti riikidest ja Põhjamaadest.

Kell 12.15 – pressikonverents (Biomeedikumi hoone, Tartu, Ravila 19).

Ukraina parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoni visiit:

9.30 – ringkäik Tallinna vanalinnas

11.00 – kohtumine Ukraina kultuurikeskuse esindajatega (Laboratooriumi 22).

14.00 – äralend Kiievisse.

* * *

23. – 27. veebruar

Eesti – Mongoolia parlamendirühma esimees Mark Soosaar on Mongoolias kohtumisel Mongoolia – Eesti sõprusrühma liikmetega ja osaleb konsultatsioonides Mongoolia loominguliste liitude kultuurialases seadusloomes.

25. veebruar – 3. märts

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg osaleb Buenos Aireses Riikide Seadusandlike Juhtide Fondi Euroopa Filiaali juhatuse koosolekul.

29. veebruar – 2. märts

Maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi osaleb Varssavis Poola Senati poolt korraldataval konverentsil ”Siseveekalanduse perspektiivid ühinevas Euroopas”.

29. veebruar – 4. märts

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Moldovas NATO Parlamentaarse Assamblee tsiviiljulgeoleku demokraatliku juhtimise allkomitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside