Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 3. töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused.

22. – 25. septembrini 2003

Esmaspäeval, 22. septembril algab istung kell 15.00, toimub vaba mikrofon.

Teisipäeval, 23. septembril kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt esimesele lugemisele 1 otsuse- ja 2 seaduseelnõu.

Kolmapäeval, 24. septembril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, justiitsminister Ken-Marti Vaher ning keskkonnaminister Villu Reiljan. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 11 eelnõu, neist 1 eelnõu kolmas, 1 eelnõu teine ning 9 eelnõu esimene lugemine.

Neljapäeval, 25. septembril kell 10.00 algaval istungil annab õiguskantsler Allar Jõks ülevaate õigustloovate aktide kooskõlast Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega ning põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisest.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev:

Keskkonnakomisjonis – merenduse ja kalandusega seotud probleemide arutelu

Kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Urmas Paetiga

Majanduskomisjonis – lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE), tolliseadustiku muutmise seaduse eelnõu (99 SE), reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE)

Põhiseaduskomisjonis – riigikohtule arvamuse andmine halduskohtumenetluse seadustiku vastavuse kohta põhiseaduse §-le 15 koostoimes §-ga 14, ühisistung õiguskomisjoniga

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi seaduse ”Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta” ning riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE)

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti kolmandast sektoris, kolmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel (kutsutud Avatud Eesti Fondi sihtasutuse juhataja Mall Hellam, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp), ülevaade Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu projektist Riigikogule

Õiguskomisjonis – ühisistung põhiseaduskomisjoniga

Teisipäev:

Kultuurikomisjonis – riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE)

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandustootjate Keskliidu esindajatega

Majanduskomisjonis – liiklusseaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (100 SE)

Põhiseaduskomisjonis – vähemusrahvuste raamkonventsiooni täitmise aruande arutelu, riigikohtule arvamuse andmine karistusseadustiku § 215 lõikes 2 sätestatud karistuse alammäära kooskõla kohta põhiseadusega ja 2002. aasta riigieelarve seaduse § 2 kooskõla kohta põhiseadusega

Sotsiaalkomisjonis – töö- ja puhkeaja seaduse §-de 6 ja 23 muutmise seaduse eelnõu (76 SE)

Väliskomisjonis – kolmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel (Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm ja asedirektor Vahur Made), ülevaade Eesti-Vene parlamendirühma väljasõidust idapiirile (Sergei Ivanov)

Õiguskomisjonis – mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (113 SE), politseitegevuse senine areng ja tulevikusuunad

Neljapäev:

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuste seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE)

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ülevaate arutelu, välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine

Õiguskomisjonis – turvaseaduse eelnõu (12 SE)

* * *

Esmaspäev, 22. september

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Alar Jõksiga

Kell 13.00 – Riigikogu esimehe Ene Ergma töölõuna Suurbritannia suursaadikuga Eestis Sarah Squire´ga

Teisipäev, 23. september

Kell 9.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub ASi Pakterminal nõukogu esimehe Aadu Luukasega.

Laupäev, 27. september

Kell 12.00 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi avab Kekkoneni sügismatka Käärikul.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

22. – 25. SEPTEMBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on vaatlejana Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil.

22. – 26. SEPTEMBER

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Tein osaleb Vene Föderatsioonis Moskvas ja Peterburis NATO PA majandus- ja julgeolekukomitee Ida-Lääne vahelise majandus- ja julgeolekualase koostöö alamkomitee väljasõiduistungi. Toimub ümarlaud Riigiduuma päevakorras olevates pakilistes majandus- ja poliitilistes küsimustes, kuulatakse ülevaadet Vene Föderatsiooni majandussuhete kohta Euroopa ja Põhja-Ameerikaga, samuti tutvutakse Venemaal esindatud rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide tegevusega. Peterburis toimub ümarlaud NATO-Venemaa koostöö ja terrorismivastase võitluse küsimustes.

24. – 27. SEPTEMBER

Riigikogu esimees Ene Ergma viibib akadeemiliste ülesannete raames Brüsselis.

25. – 26. SEPTEMBER

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Margi Ein ja Värner Lootsman osalevad Leedus Panevežyses Balti Assamblee eelarve- ja kontrollkomisjoni istungil.

25. – 28. SEPTEMBER

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Enn Eesmaa osaleb Ungaris Budapestis IPU Soome-Ugri rühmade esimeeste kohtumisel. Päevakorras on IPU Assamblee ettevalmistamisega seonduv, ülevaade osavõtvate riikide poliitilisest olukorrast ja parlamentide tegevusest, ettevalmistusest Soome-Ugri rahvaste IV maailmakongressiks. Toimuvad kohtumised Ungari Parlamendi asespiikeri József Szájeri, IPU Ungari rühma, Ungari-Soome-Ugri parlamendirühma ja Ungari Välisministeeriumi kantsleri András Bársonyga.

25. SEPTEMBER – 2. OKTOOBER

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Marko Mihkelsoniga osaleb ENPA 2003. aasta istungjärgu IV osaistungil Strasbourgis. Delegatsiooni koosseisus sõidavad istungile Mart Opman, Katrin Saks, Andres Herkel ja Mailis Repš (25. sept. – 3. okt.).

Istungil tulevad arutusele ekstremistlike parteide ja liikumiste tegevus Euroopas, vähemusrahvuste õigused, Euroopa Nõukogu ja vabaühenduste suhted, soolise esindatuse tasakaal parlamentaarses assamblees, eutanaasia, migratsiooni- ja asüülipoliitika, tervishoiualased reformid Euroopas ning inimese tüvirakkude uuringutega seonduv.

Assambleel esinevad ettekannetega Rumeenia peaminister Adrian Nastase, Moldova president Vladimir Voronin, OECD peasekretär Donald Johnston ning Ungari peaminister Peter Medgyessy.

28. – 29. SEPTEMBER

Balti Assamblee eesti delegatsiooni liige Siiri Oviir osaleb Riias Balti Assamblee sotsiaalkomitee ja naistöörühma ühisel nõupidamisel, kohtutakse ka BA haridus-, teadus- ja kultuurikomitee esindajatega.

28. SEPTEMBER – 4. OKTOOBER

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma esimees Signe Kivi, aseesimehed Enn Eesmaa ning Tõnis Lukas osalevad Šveitsis Genfis IPU 109. assambleel.

Assamblee põhikomiteedes tulevad arutusele parlamentide roll mitmepoolsete organisatsioonide abistamisel rahu ja julgeoleku tagamiseks ning rahvusvaheliseks rahukoalitsiooni loomiseks, ülemaailmsed avalikud kaubad: uus võimalus parlamentidele ning uute info- ja sidetehnoloogiate panus heasse valitsemistavasse, parlamentaarse demokraatia tõhustamise ja globaliseerimise juhtimisse.

Assamblee tööd juhib IPU president Sergio Páez Verdugo (Tšiili). Toimuvad IPU nõukogu istung, naisparlamendiliikmete nõupidamine ning geopoliitilise ühenduse 12+ riikide kohtumine.

Eesti delegatsioon esitab omapoolsed ettepanekud arutusele tulevate raportite ja resolutsioonide eelnõudele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside