Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 6. töönädal 22. – 25. oktoobrini

Esmaspäev, 22 .oktoober

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad peaminister Andrus Ansip ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Riigikogu liikmete arupärimistele vee- ja kanalisatsiooniprojektide täiendava rahastamise, hinna- ja aktsiisitõusude ning Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu kohta. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub ka vaba mikrofon.

6. töönädala päevakord:

https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 algaval istungil antakse ülevaade 18. – 19. oktoobrini toimunud mitteametlikust Euroopa Ülemkogust, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Gert Antsu;

keskkonnakomisjonis – keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE);

kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus (78 SE), võimalike muudatusettepanekute esialgne arutelu riigieelarve seaduse eelnõule (122 SE);

maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE);

majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused;

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses valitsusasutuste ühendamisega (125 SE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE);

riigikaitsekomisjonis – 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 8. detsembri 2005 (III) lisaprotokolli täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (129 SE), relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE);

sotsiaalkomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) sotsiaalministeeriumi valitsemisala, lasterikaste perede vajaduste ja toimetuleku uuringu tutvustus, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Bulgaaria parlamendirühma visiidist Bulgaariasse ning Eesti-Makedoonia parlamendirühma visiidist Makedooniasse (Hannes Astok), 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) välisministeeriumi valitsemisala ning 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE) välisministeeriumi valitsemisala, kutsutud välisminister Urmas Paet;

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) raames lapsendamisega seotud küsimuste arutelu;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 algaval istungil toimub kohtumine GRECO Eesti delegaadi Mari-Liis Liiviga, eesmärgiks informatsiooni saamine GRECO poolt läbiviidud hindamisaruannetest Eesti kohta, II ringi hindamisaruande soovituste täitmisest ja III hindamisvooru temaatikast,

GRECO (Group of States Against Corruption) on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus, kuhu kuulub 46 riiki eesmärgiga hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele sooovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 algab Valges saalis avalik istung teemal „Eesti valmisolek hädaolukorraks”, kutsutud on keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni, riigikaitsekomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni ning keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad, sõnavõtuga esineb riigikontrolör Mihkel Oviir.

Teisipäev, 23. oktoober

Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE).

põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), Euroopa Komisjoni teatis „Üldise lähenemisviisi kohaldamine rändele Euroopa Liidust idas ja kagus asuvate naaberpiirkondade puhul” ja teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelist ringlusrännet ja liikuvuspartnerlust, Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (132 OE);

rahanduskomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE), osaleb sotsiaalminister Maret Maripuu, „Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” otsuse eelnõu ning Riigikontrolli ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2006. aastal;

riigikaitsekomisjonis – kohtumine Soome Eduskunna riigikaitsekomisjoniga;

väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumisest 26. oktoobril 2007;

õiguskomisjonis – riigiprokuratuuri külastus.

Kohtumised:

Kell 13 – Eesti-Vene parlamendirühm eesotsas rühma esimehe Peeter Tulvistega kohtub Venemaa suursaadikuga Eestis Nikolai Uspenskiga.

Kolmapäev, 24. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ning regionaalminister Vallo Reimaa.

Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel 2 ja teisel lugemisel 8 eelnõu. Esimesele lugemisele tuleb 5 eelnõu, teiste hulgas ka 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) ja 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE).

Kohtumised:

Kell 12 – Riigikogu Euroopa asjade komisjon kohtub president Toomas Hendrik Ilvesega.

Üritused:

Kell 12.30 –Toompea lossi kunstisaalis (II korrus) avatakse Mara Koppeli tööde näitus.

Neljapäev, 25. oktoober

Kell 10 algaval istungil toimub valitsuse algatatud kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE) kolmas lugemine.

põhiseaduskomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale

riigikaitsekomisjonis – kell 12.00 toimub väljasõiduistung Jalaväe väljaõppekeskuse Viru Üksik-jalaväepataljoni ja Tapa Väljaõppekeskusesse.

Kohtumised:

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Aserbaidžaani tulevase suursaadikuga Eestis Tofiq Zulfugarov’iga, kes hakkab resideerima Riias.

Kell 16Kristiina Ojuland kohtub Moldova tulevase suursaadikuga Eestis Eduard Melnic’iga, kes hakkab resideerima Riias.

Üritused:

Kell 13 – Toompea lossi lõunatiiva III korrusel avatakse Priit Kapsta fotonäitus „Ruhnumaa ja ruhnlased”.

Reede, 26. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 30. oktoobril toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Äriühingute lihtsustatud majanduskeskkond äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise valdkonnas”, teatisele “Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vaheline korduvränne ja liikuvuspartnerlus” ning teatisele “Üldise lähenemisviisi kohaldamine rändele Euroopa Liidust idas ja kagus asuvate naaberpiirkondade puhul”.

*       *       *

Välislähetused:

20. – 27. oktoobrini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb NASA administratsiooni kutsel Ameerika Ühendriikides tutvumisvisiidil ja kohtumistel NASA Kennedy Kosmosekeskuses, mille käigus jälgitakse kosmosesüstiku Discovery üleslennutamist. Süstikumissiooni eesmärgiks on viia  rahvusvahelise  kosmosejaama pardale Itaalias ehitatud moodul. Ringkäigul Kennedy kosmosekeskuses kohtutakse administratsiooni liikmetega ning jälgitakse kosmosekeskuse erinevate üksuste tööd.

22. – 23. oktoobrini

Riigikogu majanduskomisjoni liige Margus Lepik osaleb Leedus Vilniuses konverentsil „Teeohutus: väljakutsed ja tegelikkus”, mille korraldavad Euroopa Komisjon, Leedu Seimi majanduskomisjon ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium.

23. – 26. oktoobrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Ene Kaups osaleb Šveitsis Genfis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) korraldataval seminaril „Migratsioon ja inimõigused”.

25. oktoober

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ning Vladimir Velman on Soome parlamendi väliskomisjoni kutsel töövisiidil Soomes Helsingis. Kohtumisel käsitletakse arenguid Venemaal, gaasijuhtme rajamist Läänemerre, olukorda Gruusias, olukorda Afganistanis, Eesti-Soome kahepoolseid suhteid. Kohtutakse Soome Välispoliitika Instituudi juhi Raimo Väyryneniga.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside