Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 6. töönädal 22. – 25. oktoobrini

Esmaspäev, 22. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 6. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad õiguskantsler Indrek Teder ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Vabariiki sisseveetava kütuse aktsiisiga maksustamist ja sellega seonduvalt tolliametnike tegevust (nr 193) ning regionaalministri ja omavalitsuste mõttekoja tegevust (nr 197). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 25. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv; Eesti seisukohad 25. – 26. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil; Eesti seisukohad 29. oktoobril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (transport), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil; arvamuse andmine Euroopa Komisjonile esitatava finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse kohta, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE);

kultuurikomisjonis – 2013. a riigieelarve eelnõu (278 SE) kultuuriministeeriumi haldusala, kutsutud kultuuriminister Rein Lang; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (251 OE);

majanduskomisjonis – kohtumine SA KredEx esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse EL 2011 kodanikualgatuse rakendamise seaduse eelnõu (276 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal, Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, justiitsministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevdirektor Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Urmas Kõlli ning MTÜ Eesti Interneti Kogukond esindaja Siim Tuisk;

rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) justiitsministeeriumi haldusala, osaleb justiitsminister Kristen Michal; ülevaade stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta seisuga 30.09.2012 ja teistest riigi reservidest; otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2012. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu algatamine; 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) kultuuriministeeriumi haldusala, osaleb kultuuriminister Rein Lang;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevusest, kutsutud Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (260 OE);

õiguskomisjonis – vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga, arutusel on mõjuvõimuga kauplemine ja lobireeglid (ruum L 332); 

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli ülevaade „Elektritootmise võimalikud valikud“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ando Leppiman, keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt, ASi Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik, ASi Elering juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Riigikontrolli esindajad (ruum L 333)

Kohtumised ja üritused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Muinasjutu lasteaeda 50. aastapäeva ja Lepistiku lasteaed-algkooli 40. aastapäeva puhul. Seoses saabuvate aastapäevadega õnnitleb Ratas nädala jooksul veel Tallinna Kajaka, Ümera ja Mesimummu lasteaedu.

Kell 17.30 – Riigikogu ja Prantsusmaa saatkonna sõpruskohtumine jalgpallis (Snelli staadion).

Teisipäev, 23. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu: 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (269 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE), otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas” eelnõu (285 OE) ning sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (245 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 2013. a riigieelarve eelnõu haridus- ja teadusministeeriumi haldusala, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

maaelukomisjonis – 2013. aasta riigieelarve siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala; kohtumine mahetootjatega;

majanduskomisjonis – kell 14 kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega ühistranspordi dotatsioonide teemal;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 ühisistung sotsiaalkomisjoniga, valitsuse tegevuskava esitamine soolise palgalõhe vähendamiseks, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik Sten Anspal; informatsioon Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise üle peetavatest konsultatsioonidest, kutsutud välisministeeriumi justiits- ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus; erakondade rahastamise aruandlust puudutavad võimalikud muudatused erakonnaseaduses; erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekud; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse § 57 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 põhiseaduspärasuse kohta (ruum L 333);

rahanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Eesti Pangas;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Kaitseväe peainspektoriteenistus, kutsutud Kaitseväe peainspektori kt, õigusvahemees major Ilmar Kikkas;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 ühisistung põhiseaduskomisjoniga, valitsuse tegevuskava esitamine soolise palgalõhe vähendamiseks (ruum L 333); sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (261 SE); riiklike peretoetuste seaduse, töölepingu seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE); vanemahüvitise seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE);

Üritused

Kell 17 – Riigikogu ja Hiiumaa sõpruskohtumine korvpallis (Kärdla Ühisgümnaasium).

Kolmapäev 24. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE), abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE).

Teine lugemine: välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) ning keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE).

Kohtumised

Kell 10.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe Avatud Noortekeskuse liikmetega (Riigikogu).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Saksamaa suursaadiku Christian-Matthias Schlaga´ga.

Neljapäev, 25. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (246 OE) ning ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 õppetoetuste ja õppelaenuseaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

majanduskomisjonis – kell 12 erakorraline istung (ruum L 333), toimub kohtumine majanduskomisjoni poole pöördunud huvigruppide esindajatega seoses meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (283 SE); kell 14 kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega (väljasõiduistung); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE); 

riigikaitsekomisjonis – kell 13 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE) kohta; riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi tegevus töötute toomisel tööturule“ tutvustamine;

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade 6. novembril toimuvatest Ameerika Ühendriikide presidendivalimistest;

Üritused

Kell 12 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosolek, arutusel on komisjoni veebipõhise infosüsteemi riigihanke tulemused; erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine Riigikogu põhiseaduskomisjonis; õiguslik hinnang Riigiprokuratuuri otsusele kriminaalmenetluse mittealustamise kohta Eesti Keskerakonna rahastamise küsimuses; hinnang Reformierakonna rahastamisskandaalile; ülevaated liikmemaksude ja annetuste aruannetest ning valimisvõlgade aruannetest jpm.

Kell 15 – riigieelarve kontrolli komisjoni ümarlaud teemal „Koolieelsetes lasteasutustes riigikeele omandamise võimaluste otstarbekus Narva lasteaia „Päikene“ näitel“ Riigikogu konverentsisaalis, kutsutud Narva lasteaed „Päikene“ direktor Heli Adamovitš, õpetajad Larissa Steoanova, Natalja Sutõrina, Olga Serova, Jekaterina Zuravljova ning Janina Loiko, samuti haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu ning Riigikontrolli esindajad.

Reede, 26. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis ja väliskomisjonis – kell 10 avalik ühisistung Riigikogu konverentsisaalis: Euroopa Liidu tuleviku IV arutelu „EL ühise põllumajanduspoliitika tulevik”, kutsutud põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika valdkonna asekantsler Illar Lemetti, Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Andres Oopkaup, Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi direktor Rando Värnik, Eestimaa Looduse Fondi põllumajandusekspert Aleksei Lotman ja MTÜ Noortalunike Ühenduse juhatuse liige Alar Oherd.

Üritused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Kumu sügiskonverentsil “Kunst ja reaalpoliitika” Eesti Kunstimuuseumis.

Kell 11 – Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb Eesti Põllumeeste Keskliidu konverentsil „Üksteist aastat Euroopa Liidus – kahekiiruseline põllumajandus – kus on solidaarsus“, kus ta esineb ka sõnavõtuga (Eesti Maaülikool).

 

Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituuti.

Laupäev, 27. oktoober

Kell 11 - Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Eesti külaliikumise Kodukant 15. aastapäeva konverentsil “Ühtetulemine”.

*

Välislähetused:

20. – 27. oktoobrini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv, liikmed Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu ning Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osalevad Kanadas Québecis IPU 127. assambleel ja selle raames toimuvatel paneeldiskussioonidel, komiteede istungitel ning ümarlaudadel. Assamblee läbiv teema on mitmekesisuse kaitse rahu kindlustamise nimel tänapäeva polariseerunud maailmas (Protect Diversity to Ensure Peace in Today’s Polarized World). Arutusele tulevad kodakondsuse-, identiteedi-, keele- ja kultuurilise erinevuse küsimused. Paneelides käsitletakse noorte osalust, konfliktidejärgse taastamisega seotud küsimusi, parlamentaarset immuniteeti, parlamentaarse diplomaatia, aga ka energiajulgeoleku küsimusi. Eraldi on tähelepanu all probleemid sootundlikes parlamentides. Assambleele oodatakse osalema ligi 1300 osalejat, sh 670 parlamendiliiget kokku 162st IPU liikmesparlamendist. Maria Alajõe osaleb IPU Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsiooni (IPU-ASGP) kohtumisel ning IPU-ASGP konverentsil „Parlamendi esindamine, suhtlus ning sotsiaalmeedia roll“.

21. – 23. oktoobrini

Riigikogu esimees Ene Ergma ja liige Mati Raidma osalevad Poolas Varssavis 14. Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil, kus keskendutakse avakosmose mõistliku kasutamise ja planeedi kestva arengu teemadele. Ettekanded käsitlevad Euroopa Liidu kosmosepoliitikat ning Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) suhteid Euroopa Liidu institutsioonidega, kosmoseuuringute globaalset juhtimist, arenguid kosmosetööstuses, tutvutakse Euroopa vastavateemaliste projektide ning Poola kosmosesektori strateegiatega.

21. – 24. oktoobrini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja  liige Sven Mikser (22. – 23. okt) osalevad Saksamaal Berliinis Körber-Stiftungi korraldataval 2. Berliini välispoliitika foorumil. Arutusele tulevad Hiina valikud, Euroopa tee poliitilisse liitu, Venemaa areng president Vladimir Putini juhtimisel, Türgi roll Lähis-Idas, Iraani tuumaprogramm jpm.

22. – 24. oktoobrini

Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb Luksemburgis Avaliku Teenistuse Liitude Euroopa Föderatsiooni (European Federation of Public Service Unions – EPSU) 37. tervishoiu- ja sotsiaalteenuste alalise komitee ning sotsiaalteenuste töögrupi istungitel.

24. – 25. oktoobrini

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb Rootsis Malmös Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee istungil.

25. – 26. oktoobrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja liikmed Andrei Korobeinik, Kajar Lember ning Priit Toobal osalevad Rootsis Stockholmis põhiseaduskomisjoni töövisiidil Rootsi parlamenti. Visiidi käigus kohtutakse Riksdagi konstitutsioonikomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni, parlamentaarse ombudsmani institutsiooniga, samuti tutvutakse Rootsi kohtusüsteemiga.

25. – 29. oktoobrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liige Mailis Reps osalevad ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Ukraina parlamendi valimistel.

25. – 29. oktoobrini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ja liige Jaak Allik osalevad OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Ukraina parlamendi valimistel.

25. – 30 oktoobrini

Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb Valimissüsteemide Rahvusvahelise Ekspertkeskuse (International expert Center for Electoral Systems- ICES) kutsel vaatlejana Ukraina parlamendivalimistel. 

26. – 28. oktoobrini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Rootsis Gotlandil Visbys Jarl Hjalmarsoni Fondi, Moderaatide Erakonna ning Robert Schumanni Fondi korraldataval idanaabruse negatiivsete trendide teemalisel ümarlaual.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside