Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 9. töönädal 22. – 25. novembrini

Esmaspäev, 22. november
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimisele hinnastabiilsuse kriteeriumi täitmise kohta (nr 521) rahandusminister Jürgen Ligi. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 26. novembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; olukord Euroopa Liidu eurotsoonis, kutsutud rahandusministeeriumi  asekantsler Tanel Ross;
keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE); kalapüügiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (828 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (862 SE);
kultuurikomisjonis – arhiiviseaduse eelnõu (854 SE); Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE);
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE);Eesti põhiseisukohad Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta eelnõu osas;
majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusele, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika programm ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta; kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta eelnõu osas; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste  seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE);  
rahanduskomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE);
riigikaitsekomisjonis – doonorlusega seotud küsimused, kutsutud Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla (SA PERH) verekeskuse ja kaitseväe esindajad;
sotsiaalkomisjonis – puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu tutvustus; arvamus ravikindlustuse seaduse § 57 lõike 6 kohta (ruum L 333);
väliskomisjonis – ülevaade ja arutelu Eesti-Vene suhetest, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Vene Föderatsioonis Simmu Tiik; kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Usbekistani Vabariigis, kutsutud suursaadikukandidaat; väliskomisjoni Lähis-Ida visiidi ettevalmistamine: ülevaade olukorrast regioonis; konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE);
õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõud (862 SE) ja (794 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; Viljandi linna valimisliidu Kodune Viljandi poolt esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendav aruanne;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite kasutamine 2010. aastal keskkonnaministeeriumis, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhatuse liige Andrus Kimber (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moldova suursaadikuga Eestis Victor Guzuniga.
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Laagna gümnaasiumi õpilastega Riigikogus. Teisipäeval kohtub Ratas Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste ning neljapäeval Arte Gümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 15Jüri Ratas osaleb Tallinna visioonikonverentsil (laululava ruumides).
 
Kell 15.30 – Riigikogu tulevikuküsimustega tegeleva toetusrühma koosolek (ruum L 241).
 
Teisipäev, 23. november
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Teise lugemise jätkumine: 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE).
                       
Kolmas lugemine: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE).
                       
Teine lugemine – 4 eelnõu: maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE); ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE).
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: riikliku matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (786 SE); hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE).
                       
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – kell 14 ühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on  metsanduse arengukava aastani 2020 projekt (ruum L 332);
kultuurikomisjonis – kell 13 meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE);
maaelukomisjoniskell 14 ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on metsanduse arengukava aastani 2020 projekt (ruum L 332); muudatusettepanek 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (822 SE);
põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 Eesti kodanike kojutuleku seaduse eelnõu (821 SE); arvamus riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE) kohta; arvamus halduskohtumenetluse seadustiku § 74¹, § 29 lg 3, § 30 lg 2 p 2 koostoimes maksukorralduse seaduse § 136¹ põhiseaduspärasuse kohta;
rahanduskomisjonis – kell 14 arvamuse andmine Eesti põhiseisukohtadele Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta; notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE); käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (816 SE); otsuse „ Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu ( 869 SE);
riigikaitsekomisjonis – kell 13.25 väljasõiduistung Seli Tervisekeskusesse;
sotsiaalkomisjonis – kell 14 tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
väliskomisjonis – kell 14 ülevaade 19. – 20. novembrini Lissabonis toimunud NATO tippkohtumisest;
õiguskomisjonis – korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE) ja korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE);
 
Üritused:
 
Kell 19 – Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Toila valla meeskonnaga Toila valla spordi- ja kultuurikeskuses. Sõpruskohtumisest võtab osa ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.
 
Kolmapäev, 24. november
 
Kell 13 - infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi ning siseminister Marko Pomerants.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE); abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE).
 
Teine lugemine – 8 eelnõu: kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE); erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE); algatatud konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE); finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE).
 
Teise lugemise jätkamine: meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE).
 
Esimene lugemine – 10 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE); metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE); riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE) ning 6 otsuse eelnõu kaitseväe kasutamise kohta Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel: tähtaja pikendamine rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas (852 OE), tähtaja pikendamine rahutagamismissioonil Kosovos (851 OE), kaitseväe kasutamine Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus (850 OE), tähtaja pikendamine Iraagis (849 OE), tähtaja pikendamine konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (848 OE) ja tähtaja pikendamine rahutagamismissioonil Afganistanis (847 OE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 8.50 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kodanikupäeva raames Tallinna Tehnikagümnaasiumis.
 
Riigikogu Eesti-Vene parlamendirühma kutsel saabub Eestisse visiidile Vene Riigiduuma Eesti sõprusrühma delegatsioon eesotsas SRÜ asjade ja kaasmaalaste suhete komisjoni aseesimehe Tatjana Moskalkovaga. Kolmapäeval, 24. novembril kell 14.15 on kavas kohtumine Riigikogu Eesti-Vene parlamendirühmaga, kell 15 võtab Riigiduuma delegatsiooni vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. NB! Kell 15.30 on ajakirjanikel võimalus duuma delegatsioonile küsimusi esitada. Kell 15.45 kohtutakse Riigikogu väliskomisjoniga. Pärastlõunal on veel kavas kohtumine välisministeeriumi ametnikega.
Neljapäeval, 25. novembril viibib delegatsioon Tartus, kus kohtutakse Tartu Ülikooli rektori Alar Karise, linnavolikogu esimehe Aadu Musta ning linnapea Urmas Kruusega, tutvutakse Tartu Ülikooli ja kunstimuuseumiga.
Reedel, 26. novembril külastatakse Narvat, kus kohtutakse linnapea Tarmo Tammiste, piirivalvekapten Jaanus Lumiste ning Narva Kolledži direktori Katri Raigiga. Riigiduuma delegatsioon lahkub Eestist laupäeval, 27. novembril.
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste kätteandmise tseremoonial Riigikogu konverentsisaalis.
 
Kell 19Ene Ergma esineb tervituskõnega Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali avamisel Nokia Kontserdimajas.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Harjumaal, kus ta kell 8 annab ühiskonnaõpetuse tunni Kose Gümnaasiumis, kell 9.15 kohtub Kõue vallavalitsuse esindajatega ning kell 9.55 annab ühiskonnaõpetuse tunni Ardu Koolis.
 
Neljapäev, 25. november
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 7 eelnõu: ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku,            tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE); riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE); erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE) ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu      (802 SE).
 
Esimene lugemine: jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE); kalapüügiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (828 SE); keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE);
kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE);
majanduskomisjonis – hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusele, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutavale avalikule teenusele juurdepääsu võimaldamist;
põhiseaduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE); arvamus ravikindlustuse seaduse § 57 lg 6 osas, milles välistatakse vähemalt 65-aastase kindlustatud isiku õiguse saada haigushüvitist kokku rohkem kui 90 kalendripäeva aastas; arvamus halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lg 1 osas, milles kohustatakse ka ajutiselt maksejõuetut äriühingut tõendama oma maksejõuetust pankrotiotsuse või kohtumäärusega, millega pankrotimenetlus on lõpetatud raugemise tõttu, kui võlgnikult ei jätku vara pankrotikulude katteks; arvamus karistusseadustiku § 87² põhiseadusele vastavuse kohta;
riigikaitsekomisjoniskell 13 seisukoht valitsusele esitatava riigikaitse strateegia kohta, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid;  Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta;
väliskomisjonis – kell 13 väljasõiduistung: kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;
õiguskomisjonis – kell 14 sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE);
 
Üritused:
 
Kell 8.20 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb kodanikupäeva aktusel ja annab ühiskonnaõpetuse tunni Vasalemma põhikoolis.
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa „Eesti kunsti ajaloo” V köite esitlusest (Tallinna Kunstihoones).
 
Reede, 26. november
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 9.30 Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 29. – 30. novembrini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusele, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika programm; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmoseasjade nõukogu koosolekul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.
 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab kodanikupäevaaktuse EBS Gümnaasiumis.
 
Kell 13Keit Pentus kohtub Uus-Meremaa välisministri Murray McCully’ga.
 
Kell 13 – Noorteühingu Avatud Vabariik traditsiooniline kodanikupäeva noortefoorum Riigikogu konverentsikeskuses. Foorumi seekordseteks teemadeks on kõrghariduse kättesaadavus Eestis, õppemaksu küsimused, õppelaenud ja emakeelne ülikool. Üritusel osalevad üliõpilased ja gümnaasiumi vanemate klasside õpilased Tallinna koolidest.
 
Kell 15Ene Ergma osaleb Ülenurme Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja laiendamise I etapi avamisel.
 
*
 
Välislähetused:
 
22. – 24. novembrini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb Hispaanias Madridis WEU Assamblee tehnoloogia- ja õhuruumikomitee väljasõiduistungil Euroopa Satelliidikeskuses.
 
24. – 25. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige, ENPA keskkonna, põllumajanduse ja kohalike asjade komitee esimees Aleksei Lotman osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA keskkonnakomitee istungil ja tuumaenergia konverentsil. Komitee istungil tulevad arutusele geneetiliselt muundatud organismide, Berni konventsiooni elluviimise, veeressursside, kliimamuutuse ja uppunud laevavrakkidega seotud küsimused. Konverentsil käsitletakse tuumaenergia olukorda Euroopas ja maailmas, mõju kliimamuutusele, tuumaenergiat ja majandusküsimusi, haridust ja koolitusvõimalusi tuumavaldkonnas, aga ka tuumajäätmete käitlemisega seonduvat.
 
25. – 27. novembrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Belgias Brüsselis Balti Assamblee ja Beneluxi parlamendi ühisel jätkusuutliku linnaehituse ja kultuuripärandi säilitamise teemalisel ümarlaual.
 

25. – 30. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (26. – 29. nov) ja liige Indrek Saar osalevad Moldovas Chişinăus ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Moldova parlamendi ennetähtaegsetel valimistel.
 
26. – 28. novembrini
 
Riigikogu Eesti-Saksa parlamendirühma esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaal 31. Isny-Runde majandusfoorumil. Arutusel on maailmamajanduse ja finantskriisiga seotud küsimused.
 
26. novembrist – 14. detsembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osaleb Mehhikos Cancunis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsil (COP 16).
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside