Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 9. töönädal 22. – 25. märtsini

Esmaspäev, 22. märts
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete kuuele arupärimistele peaminister Andrus Ansip ning neljale arupärimisele sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt valitsuse meetmeid töötute raske olukorra leevendamiseks (nr 365), olukorda tööturul (nr 371), täiendavate otsetoetuste seoseid tööhõivega (nr 373), OÜ Elering laenuskeemi (nr 374), programmi „Igale lapsele lasteaiakoht“ (nr 376), prügimajanduse rahastamist ja korruptsiooni (nr 383), hambaravi (nr 368), Keila haiglat (nr 369), ravimihindu (nr 377) ning sotsiaalmaksu laekumist ja kasutamist (nr 388). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni –  kell 14 avalik ühisistung koos väliskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti seisukohad 25. – 26. märtsini toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip, reaalajas saab istungit jälgida aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
keskkonnakomisjonis – pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE);
kultuurikomisjonis – riigikontrolli aruanne “Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetused kontsert- ja etendustegevusele; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – uued kvaliteedinõuded põllumassiivide registrile; maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE);
majanduskomisjonis – kuulatakse konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa ettekannet turuhälvetest;
põhiseaduskomisjoniskell 11 osalemine Eesti Inimarengu Aruande 2009 esitlusel Rahvusraamatukogus;
rahanduskomisjonis – Euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE); otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse eelnõu algatamine;
riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); algatatav relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu; kaitseväe korralduse seaduse rakendamine, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;
sotsiaalkomisjonis – riigikontrolli audit “Haiglavõrgu jätkusuutlikkus”; Logopeedide Ühingu pöördumine (ruum L 332);
väliskomisjonis – Eesti välispoliitika eesmärgid Euroopa Liidu Hispaania eesistumise perioodil – idapartnerlus;
õiguskomisjonis – päästeseaduse eelnõu (514 SE); tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE); abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 aprillis 2010 esitamisele kuuluvate iga-aastaste regulaarsete majanduslike huvide deklaratsioonide kogumisega seonduv;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Vabadussõja võidusamba teemaline arutelu, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshiga.
 
Kell 13 – väliskomisjoni esimees, NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) asepresident ja NATO uue strateegilise kontseptsiooni raportöör Sven Mikser kohtub NATO uue strateegilise kontseptsiooni ekspertrühma liikmete Marie Gervais-Vidricaire’i, Hans-Friedrich von Ploetzi ja Aivis Ronisega.
 
Kell 16.30 – NATO uue strateegilise kontseptsiooni ekspertrühma liikmetega kohtub riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.
 
Teisipäev, 23. märts
 
Kell 10 algaval istungil on teisele lugemisele kavandatud 3 eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), karistusseadustiku muutmise ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE) ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).
 
Esimesele lugemisele planeeritakse 4 eelnõu: rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE), Maakogu seaduse eelnõu (675 SE), veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE) ning riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – LEADER-meetme rakendamise hetkeseis ja perspektiivid;
majanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung Arengufondi, käsitletakse finantsteenuste ja tervishoiuteenuste ekspordivõimaluste seirete tulemusi ning Arengufondi 2010. aasta olulisimat seiretööd – kasvuvisiooni protsessi, selle eesmärke ja etappe;
põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse § 831 muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler;  erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu ( 681 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung, kohtumine Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Polt´iga.
sotsiaalkomisjonis – kell 13 sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (666 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (672 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 11 ja 52 muutmise seaduse eelnõu (674 SE);
väliskomisjonis kell 14 arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel;
õiguskomisjoniskell 14 tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE);
                       
Kolmapäev, 24. märts
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaministri ülesannetes haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Kell 14 algaval istungil on päevakorra projekti kohaselt kolmandale lugemisele kavandatud 3 eelnõu: Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).
 
Esimesele lugemisele on planeeritud 2 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE) ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (699 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Eesti Reservohvitseride Kogu juhatuse esimehe kaptenmajor reservis Toomas Peek´iga.
 
Neljapäev, 25. märts
 
Kell 10 algavad Riigikogu esimehe ja aseesimeeste korralised valimised.
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjoniskell 14 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE);
riigikaitsekomisjonis kell 12 kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE);
 
Üritused:
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Eesti-Vene sõnaraamatu I – V osa esitlusel Riigikogu kunstisaalis.

 

Reede, 26. märts
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 29. märtsil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 30. – 31. märtsini toimuval kultuuriministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes.
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb tänuhommikusöögil Mustvee Palvelas (Tähe 5, Mustvee).
 
Kell 11 – maaelukomisjoni liikmed osalevad LEADER tegevusgruppide (http://www.agri.ee/leader/) Foorumi seminar-koosolekul Jänedal Maamajanduse Infokeskuses.
 
Laupäev, 27. märts
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Jõgeva Kodukandi Ühenduse 10. aastapäeva tähistamisel Sadala Rahvamajas.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
21. – 23. märtsini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Valgevenes Minskis Balti Assamblee presiidiumi ja Põhjamaade Nõukogu parlamentaarsel seminaril. Arutusele tuleb Euroopa Liidu Läänemere strateegia ja Põhjamaade mudel. Seminarist võtavad osa Valgevene koalitsiooni ja opositsiooni poliitikud, samuti valitsusvälised organisatsioonid.
 
25. – 26. märtsini
 
Riigikogu liige Tõnis Kõiv osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liberaaldemokraatide Ühenduse kohtumisel.
 
25. – 26. märtsini
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liige Peep Aru osalevad Lätis Riias BA majanduskomitee ümarlaual „Majanduslik stabiliseerumine ja Balti riikide konkurentsivõime tõstmine” ning BA presiidiumi istungil.
 
25. märtsist – 3. aprillini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Ivi Eenmaaga osaleb Tai Kuningriigis Bangkokis IPU 122. assambleel. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad veel Jüri Tamm, Erki Nool ja Marika Tuus. Parlamentidevahelise Liidu assamblee peateemaks on „Parlament – hea valitsemise ja poliitilise leppimise keskne koht“. Riigikogu delegatsiooni nimel esineb teemakohase sõnavõtuga Ivi Eenmaa. Assambleel käsitletakse veel üleilmset võitlust organiseeritud kuritegevuse, narkokaubanduse, illegaalse relvaäri, inimkaubanduse ja terrorismiga.
Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad ka IPU kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös. Lisaks assamblee raames toimuvatele üritustele kohtuvad Eesti delegatsiooni liikmed kolleegidega Ungari, Soome ja Läti parlamentidest ning Eesti aukonsuliga Tai Kuningriigis Virachai Techavijit’ga.
Paralleelselt IPU assambleega toimub Bangkokis parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine, mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Täiendav informatsioon IPU internetileheküljel: http://www.ipu.org/conf-e/122agnd.htm
 
26. – 30. märtsini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liige Sven Mikser osalevad Ameerika Ühendriikides Memphises NATO PA alalise komitee istungil.

 

Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside