Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 12. töönädal 22. – 25. aprillini

Esmaspäev, 22. aprill

Kell 15 – täiskogu istung, kinnitatakse 12. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele justiitsminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad erakonna huvides toime pandud võimalikke süütegusid (nr 306), kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimist (nr 307 ja nr 308) ning hüpoteeklaene (nr 316). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 ülevaade ettevalmistustest Euroopa Liidu 2014 – 2020 perioodi EL vahendite kasutamisese kohta, kutsutud rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk; seisukoha andmine raamseisukohtadele;

keskkonnakomisjonis – ühisistung maaelukomisjoniga: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE); keskkonnakomisjonis: Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE); Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE); jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE), menetlusdokumendid (ruum L 241);

kultuurikomisjonis – muuseumiseaduse eelnõu (374 SE) – muuseumide infosüsteem, kutsutud Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja, MuIS-i konsultant Kaie Jeeser, Tartu Ülikooli Muuseumide direktor Mariann Raisma, Rahvusraamatukogu ning kultuuriministeeriumi esindajad; personaalse meditsiini juurutamisest Eestis 2014-2020, kutsutud Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu direktor professor Andres Metspalu;

maaelukomisjonis – ühisistung keskkonnakomisjoniga: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE);

majanduskomisjonis – kaubandusliku meresõidu seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE); kaubandusliku meresõidu seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta;

põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (395 SE); arvamus relvaseaduse põhiseaduspärasuse kohta; täpsustav arvamus ravimiseaduse § 421 lõigete 1-3 põhiseaduspärasuse kohta; kohtunike täiskogu pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole;

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE); kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega; arvamused Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni nõukogu direktiivi ettepaneku kohta, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamise vältimise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse raha ülekandmisel edastatava teabe kohta;

riigikaitsekomisjonis – Otepää looduspargi alale radarijaama rajamine; Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta; Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE);

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused Euroopa Sotsiaalhartaga võetud kohustuste täitmise kohta;

väliskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: NATO õhuturbemissioon Balti riikides pärast 2014. aastat; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: NATO Euroopa raketikilp; ülevaade Eesti ja India kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Indias Viljar Lubi; ülevaade 9. – 12. aprillini toimunud väliskomisjoni töövisiidist Vene Föderatsiooni;

õiguskomisjonis – arvamus individuaalkaebuse lubatavusest Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ning Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtted;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Kohalike teede hoiu korraldamine“ (2010) kordusarutelu; kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja Riigikontrolli esindajad istung on avalik, otseülekanne aadressil:  https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840, (ruum L 333).

Kohtumised ja üritused

Kell 9.30 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub teemahommik „Mis saab Euroopa Liidu 2014 – 2020 eelarvekavast?“. Märtsi täiskogul lükkas Euroopa Parlament pika ELi eelarvekava (nn MFF) aastateks 2014 – 2020 praegusel kujul tagasi. Kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriike esindava Nõukogu vahel algasid möödunud nädalal. Viimaseid arenguid avavad teemahommikul EP saadikud Kristiina Ojuland ja Ivari Padar. Riigikogu esindab Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Teemahommiku koos kohvilauaga korraldavad Riigikogu teabekeskus ja EP Infobüroo. Oma osalemissoovist palume teada anda [email protected] või telefonil 631 6930.

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Kell 13 – Riigikogu majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Flaami parlamendi majanduskomisjoni delegatsiooniga. Kõne alla tulevad ettevõtluse toetamist, innovatsiooni, e-valitsemist, mere- ja transpordipoliitikat, energiatõhusust ning tööturu lähtuvalt vajadusest hariduspoliitika kujundamist käsitlevad teemad.  

Kell 19 – Laine Randjärv astub dirigendina üles Tallinna Jaani koguduse segakoori kevadkontserdil Tallinna Raekojas.

Teisipäev, 23. aprill

Riigikogu 94. sünnipäev – lahtiste uste päev

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (415 OE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 avalik istung Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – õpilase arengu toetamine (tugiteenused, tugispetsialistid), kutsutud Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed Peeter-Eerik Ots ja Margit Timakov, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Linnade Liidu esindajad, Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse esinaine Heda Kala, Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse esimees Liili Pille, Eesti Eripedagoogide Liidu esindajad Vello Saliste ja Kaja Plado, TÜ Haridusteaduste Instituudi esindaja, Eesti Logopeedide Ühingu esindajad Siiri Kliss ja Raili Mäll, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse esimees Triin Kahre, Tallinna Ülikooli professor Aaro Toomela ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, istungi otseülekanne on aadressil: https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069

maaelukomisjonis – kell 14 avalik istung: erimärgistatud kütuse aktsiis; looduskaitsealade sihtkaitsevööndites tegevuspiirangute tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimine maaomanikele (ruum L 241);

majanduskomisjonis – kell 14 avalik istung: Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (420 OE) ning rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 avalik istung: osalusdemokraatia arendamine poliitika kujundamisel (kogemusi ja arenguid meilt ning maailmast, tehnoloogilised võimalused ja arengud, õiguslikud viisid, vormid ja nende võimalikud tagajärjed), sõnavõttudega Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp, põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise (ruum L 262);

rahanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung: kohtumine Pangaliidu esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – kell 12 väljasõiduistung, osalemine Toris veteranipäeva üritustel;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 avalik istung: geenikiibi kasutamise võimalused personaalses meditsiinis, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas, Haiglate Liidu, Perearstide Seltsi, Arengufondi, rahandusministeeriumi, E-tervise Sihtasutuse esindajad, ettekannetega esinevad Geenivaramu direktor Andres Metspalu ja Tartu Ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja Hele Everaus, otseülekannet on võimalik jälgida aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840, (ruumid L 332 ja L 333);

väliskomisjonis – kell 14 avalik istung: ülevaade Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevustest, kutsutud välisministeeriumi esindajad, Arengukoostöö Ümarlaua tegevbüroo juhataja Piret Hirv ning poliitikaekspert Evelin Andrespok;

Kell 11.45Riigikogu lahtiste uste päeva avamine

Muusikalise tervitusega esineb Politsei- ja Piirivalveameti vasekvintett, kell 12 tervitab külalisi Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Kell 13 – traditsiooniline valituse infotund Riigikogu istungisaalis, kus rahva küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning sotsiaalminister Taavi Rõivas. Infotundi juhatab Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Kella 14 – 16Riigikogu komisjonide avalikud istungid: huvilised saavad jälgida maaelukomisjoni, kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja väliskomisjoni istungeid.

NB! Komisjonide avalikel istungitel osalemiseks palume soovijatel registreeruda hiljemalt esmaspäeval, 22. aprillil aadressil [email protected] või telefonil 631 6622.

Kella 12 – 17 – ekskursioonid Toompea lossis ning võimalus ronida Pika Hermanni torni. Avatud on näitus „Parim pressifoto 2012“ ning kunstisaalis saab vaadata Kadri Kangilaski autorinäitust. Kell 16 kiidame Eesti toitu koos kokk Indrek Kivisaluga. Kell 17 annab Valges saalis kontserdi BONZO. Külalistele jagatakse Riigikogu tutvustavaid infomaterjale, vestibüülis müüakse suveniire, lastele on joonistustuba ja orienteerumismäng lossis.

Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) saab kella 11 – 12 vaadata nukufilmiprogrammi Elavad nukud (Eesti Nukufilm), kella 12 – 14 linastub filmiprogramm filmiarhiivi varamust Eesti Kroonika (EV 95). Kella 15 – 16.30 saab jälgida mälumängu „Kas tunned maad…“ (osalevad koolide ja Riigikogu liikmete võistkond). Mängu juhivad Eesti Mälumänguliidu juhatuse liikmed Indrek Salis ja Aare Olander.

Järjekorras 15. lahtiste uste päev on pühendatud Eesti parlamendi 94. sünnipäevale. 23. aprillil 1919 kogunes oma esimesele istungile Riigikogu eelkäija Asutav Kogu. Täielik programm on Riigikogu kodulehel: https://www.riigikogu.ee/?rep_id=15165784

Muud üritused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb ettekandega sekretäride päeval (Hotell Euroopa).

Kell 19.45 – Laine Randjärv osaleb Jüriöö ülestõusu 670. aastapäeva pidulikul tähistamisel Jüriöö pargis.

Kolmapäev, 24. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (384 SE), Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE), investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE) ning jahiseaduse eelnõu (351 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE), mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE), maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE).

Üritused

Kell 9.30 – Riigikaitsekomisjon korraldab ümarlaua, kus tuleb arutusele Afganistanis hukkunud kaitseväelaste mälestusmärgi edasine asukoht pärast Eesti osalemise lõpetamist ISAF-i sõjalisel missioonil, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad (ruum L 241):

Neljapäev, 25. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE) ning jahiseaduse eelnõu (351 SE).

Esimene lugemine: Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – rahastamine, kutsutud Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, rahandusministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 333);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 komisjoni uuenduste arengutest;

Üritused

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Õismäe Vene Lütseumi õpilastega Riigikogus.

Kell 17Laine Randjärv osaleb “Kohtumised Tarkovskiga 2013” avaüritusel (Vene Teater).

Reede, 26. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõule, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni uuendamiseks ja sätestab Euroopa Liidu konventsiooniga liitumise tingimused; seisukoha andmine Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketile.

Laupäev, 27. aprill

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv külastab Eesti Näituste Messikeskuses toimuvat messi „Aiandus 2013“. Orienteeruvalt kell 14 võtab Riigikogu aseesimees floristi juhendamisel osa emadepäeva teemaliste kimpude valmistamisest.

Välislähetused

20. – 26. aprillini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Mailis Reps, Margus Hanson ja asendusliige Ester Tuiksoo osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2013. aasta istungjärgu kevadistungil. Esmaspäeval, 22. aprillil algava assamblee päevakorra projekti kohaselt tulevad täiskogus arutusele mitmed laste vägivaldset kohtlemist puudutavad küsimused: laste seksiturism, laste seksuaalne kuritarvitamine ja mustlaspäritolu laste diskrimineerimine. Käsitlemist leiavad ka religioossete kogukondade suhtes toime pandud vägivallaga seotud küsimused, rahvusparlamentides arutatavad kultuuri- ja haridusteemad, Euroopa noorte põhiõigused ja haridusalased väljakutsed, migratsiooni ja asüülitaotlejatega seotud probleemid Euroopa Liidu idapiiril, rahvatervise ning keskkonna riskid ja kasu nanotehnoloogiate kasutamisel, tehnoloogia- ja teaduseetika, aga ka inimõigused laiemalt. Assambleel esinevad pöördumistega Šveitsi välisminister Didier Burkhalter ning Tuneesia president Moncef Marzouki. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee eesistujana esineb ettekandega Andorra välisminister Gilbert Saboya Sunye.

21. – 24. aprillini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsi kolme arutelusessiooni jooksul käsitletakse Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentide rolli demokraatia ja inimõiguste süvendamisel kolmandates riikides, Euroopa Liidu kui kodanikuühiskonna arengut ning rahvusparlamentide võimalusi sotsiaalse sidususe toetamisel kasinusperioodil.

21. – 24. aprillini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Norras Harstadis VI Barentsi regiooni parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Barentsi koostöö 20. aastapäevale ning Balti Assamblee presiidiumi istungil. Konverentsil tulevad arutusele Barentsi regiooni poliitilise koostöö tugevdamine, majanduse ja tööstuse kestliku arengu standardid, aga ka koostöö teadus- ja haridusvaldkonnas.

22. – 23. aprillini

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi (EP) arengukoostöö teemalisel EP ja rahvusparlamentide esindajate ühisistungil.

24. aprillist – 4. maini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikides McCaini Instituudi Sedona foorumil, kus ta esineb Phoenixi äri- ja poliitikaeliidile loenguga „Eesti: NATO ja Euroopa Liidu liige“. Toimuvad kohtumised Kongressis ja Washingtoni Eesti Seltsis, samuti kohtub Mihkelson Eesti aukonsuliga Arizonas.

25. – 28. aprillini

Riigikogu liige Rein Randver võtab Saksamaal Kielis osa Friedrich Eberti Fondi korraldatavast rahvusvahelisest Läänemere regiooni poliitika ja sotsiaalvaldkonna alase koostöö programmist.

25. – 28. aprillini

Riigikogu turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esimees Imre Sooäär osaleb Venemaal Moskvas maailma rahvusköökide foorumil Omnivore.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside