Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 6. töönädal

21. – 27. veebruarini 2005

Esmaspäev, 21. veebruar

Kell 15 algaval istungil vastab justiitsminister Ken-Marti Vaher arupärimisele terrorismi rahastamise tõkestamise konventsiooni täitmise kohta (nr 127). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel 24. veebruaril toimuv ELi justiits ja siseasjade nõukogu. Kutsutud siseministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Natalja Mjalitsina ja justiitsminister Ken-Marti Vaher , j ustiitsministeeriumi asekantsler Margus Kurm ning justiitsministri nõunik Katrin Leosk. S eisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas. Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Urmas Volens. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades eelnõu kohta. Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kaupo Paal. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele "Euroopa Põhiõiguste Agentuur – avalik konsultatsioonidokument". Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse juhataja Kristjan Siigur.

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel looduskahjude hüvitamisest põllumajandustootjatele.

Majanduskomisjonis – lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), eluruumide erastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE), planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Vabadussõja ülemaalise ausamba rajamine Tallinna Vabaduse väljakule" eelnõu (367 OE).

Rahanduskomisjonis – riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE). Arvamuse andmine valitsuse poolt 2005. aasta 11. veebruaril esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse Euroopa naabrus- ja partnerlusvahendi üldpõhimõtted, Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse liitumiseelse abi instrument, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse arengu- ja majanduskoostöö instrument ning Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse stabiilsusinstrument. Ülevaade 17. veebruaril 2005 toimunud Ecofini tulemustest, kutsutud rahandusminister Taavi Veskimägi.

Riigikaitsekomisjonis – arutusel kaitseministeeriumis 9. märtsil toimuv seminar "Euroopa Liidu Ühise Kaitse- ja Julgeolekupoliitika (ÜKJP) hetkeseis ja väljakutsed ”. Vilniuses toimuva Balti riikide parlamentide kaitsekomisjonide töökohtumise (29.-30. märts) arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Vene suhete hetkeseisust, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Margus Laidre ja sama osakonna 5. büroo direktor Jaan Hein .

Õiguskomisjonis – arutelu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmise praktikast ja arenguplaanidest.

Üritused:

Kell 16 – Toompea lossis allkirjastatakse koostöökokkulepe Riigikogu esindajate ja Rahvusvahelise Noorte Koostöökoja Eesti organisatsiooni vahel. Korraldajate sõnul on tegemist parteideülese projektiga, mille eesmärgiks on kaasata noori aktiivseid inimesi otsuseprotsessidesse. Parlamenti esindavad Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jüri Tamm (L-262).

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Jaan Krossi 85. sünnipäevale pühendatud austamisõhtul Eesti Draamateatris.

Teisipäev, 22. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 3 eelnõu, millest kaks tuleb teisele üks esimesele lugemisele. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud turismiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditi ”Maaelu Edendamise Sihtasutuse majandustegevus” kontrolliaruande arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE), Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 13 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (532 SE), avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE), erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE), piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE), ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE), liiklusseaduse § -de 17, 28, 29, 73 ja 74.39 muutmise seaduse eelnõu (541 SE).

Üritused:

Jätkub Vene Riigiduuma väliskomisjoni delegatsiooni visiit Eestisse (21.-23.2). Delegatsiooni juhib väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov. Kell 9 võtab külalised vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. Kekspäeval leiab aset väliskomisjoni kohtumine Eesti-Vene parlamendirühma liikmetega. Järgneb kohtumine Riigikogu väliskomisjoniga, mida juhib komisjoni esimees Marko Mihkelson. Kell 16 annavad väliskomisjonide esimehed ruumis L251 pressikonverentsi. Visiidi käigus on delegatsioonil planeeritud kohtumised ka välisministeeriumi kantsleri Priit Kolbre ja minister Paul-Eerik Rummoga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga Šoti Maja avamisel (Niguliste 2-25). Üritusest võtab osa Eestis visiidil viibiv Briti parlamendi liige ning Šoti Rahvusliku Partei esimees Alex Salmond.

Kell 14 – Toompea lossi Valges saalis leiab aset aasta tublimate MTÜ-de autasustamine, tervitussõnavõtuga astub üles Riigikogu esimees Ene Ergma. Ühtlasi avatakse Riigikogu fuajees Urmas Nemvaltsi karikatuuridenäitus teemal ”Hea kodanik”.

Kolmapäev, 23. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 15 eelnõu, millest viis tuleb kolmandale, neli teisele ja kuus esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb ka valitsuse algatatud riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (540 SE) ning valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (491 SE).

Neljapäev, 24. veebruar

Iseseisvuspäev

Kell 7.33 algab Eesti riigilipu heiskamise tseremoonia Toompea lossi hoovis. Avakõnega astub üles Riigikogu esimees Ene Ergma, osa võtavad peaminister Juhan Parts, valitsuse ja Riigikogu liikmed, diplomaatilise korpuse esindajad.

Kell 12.50 tervitab Riigikogu esimees Toompea lossi ees Eesti akadeemiliste organisatsioonide rongkäigust osavõtjaid. Kell 13 osaleb Ergma Eesti Teaduste Akadeemias riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiate ning F.J. Wiedemanni keeleauhinna kätteandmise tseremoonial.

Kell 18 algab rahvusooperis Estonia pidulik kontsert, millele järgneb Vabariigi Presidendi vastuvõtt. Vastuvõtule on kutsutud kõik Riigikogu liikmed.

Reede, 25. veebruar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti esindamine Euroopa Kohtus, Euroopa Kontrollikoja aastaaruannete menetlemine Riigikogus, Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamine.

Üritused:

Kell 13. 30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Rooma Klubi Konverentsi töös. Keskkonnaministeeriumis toimuval rahvusvahelisel konverentsil keskendutakse Euroopa Liidu laienemisega seotud küsimustele. Esinejate hulgas on ka Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel, Eesti Panga president Vahur Kraft, Euroopa Parlamendi liige Reino Paasilinna.

***

Välislähetused:

25. – 27. veebruar

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg osaleb Münchenis Parlamentide liidrite fondi Euroopa filiaali juhatuse koosolekul.

23.-27. veebruar

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik, delegatsiooni liikmed Jarno Laur ja Peeter Tulviste osalevad Viinis OSCE Parlamentaarse Assamblee Alalise Komitee istungi, assamblee talveistungi ja assamblee komiteede istungite töös.

19. – 24. veebruar

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš (19.-21.veebruar) ja liige Toomas Tein (20.- 21.veebruar) osalevad Brüsselis NATO PA poliitikakomitee ning kaitse- ja julgeoleku komiteede töös. Järgnevalt võtab Toomas Tein (21.-24.veebruar) Pariisis osa NATO PA majanduse ja julgeolekukomitee tööst.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside