Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

XI Riigikogu viimane töönädal 21. – 23. veebruarini

Esmaspäev, 21. veebruar
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse IX istungjärgu 6. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 24. – 25. veebruarini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud siseminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil;
keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine looduskaitseseaduse § 10 lg 1 põhiseaduspärasuse kohta;
põhiseaduskomisjonis – rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE); arvamus Euroopa Komisjoni teatiste „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused“ ning “Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2011–2015: IKT-lahendused aruka, jätkusuutliku ja innovaatilise valitsemise edendamiseks” kohta; arvamuse andmine looduskaitseseaduse § 10 lg 1 põhiseaduspärasuse, halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lõike 1 põhiseadusele vastavuse ning relvaseaduse § 36 lg 1 kohta;
väliskomisjonis –     Eesti seisukohad 21. veebruaril toimuval Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul kohtumisel ning Eesti seisukohad 24. – 25. veebruarini toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel; Riigikogu XI koosseisu väliskomisjoni soovitused järgmisele väliskomisjonile;
õiguskomisjonis – avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE); korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE); otsuse eelnõu „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“ (920 OE)
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud aktusel Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis.
 
Kell 11.30Ene Ergma kohtub Pärnu Pimedate Ühingu liikmetega.
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus külastab koos peaminister Andrus Ansipiga Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingut.
 
Teisipäev, 22. veebruar
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 6 eelnõu: veeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE), Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE), elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE), keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE), jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest eelnõu (892 SE) ning vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE).
 
Teine lugemine – 6 eelnõu: korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE), avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE), kalmistuseaduse eelnõu (888 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks eelnõu (916 SE), saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE) ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE).
                       
Esimene lugemine – 3 eelnõu: käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (878 SE), hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE) ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (889 SE).
 
Ülevaade kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2018 2010. aasta täitmise aruandest. Ettekandega esineb justiitsminister Rein Lang.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Nõo Põhikooli õpilastega.
 
Kell 15 – Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituut esitleb Toompea lossis Rahvusraamatukogu parlamendi lugemissaalis Rein Toomla uut raamatut “Eesti erakonnad 2000-2010”.
 
Kolmapäev, 23. veebruar
 
Kell 13 – infotund.
 
Kell 14 täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 14 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks eelnõu (916 SE), korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE), avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE), välismaalaste seaduse, lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE), investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE), saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE), keeleseaduse eelnõu (808 SE), teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE), majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE), kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE), muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse     muutmise seaduse eelnõu (864 SE) ning kalmistuseaduse eelnõu (888 SE).
 
Justiitsminister Rein Lang esineb poliitilise avaldusega.  
 
Esimene lugemine: õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 heakskiitmise otsuse eelnõu (920 OE)
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma esineb ettekandega  Eestisse akrediteeritud kaitseatašeedele Nordic Hotel Forumis.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Päikesejänku lasteaia lastega Riigikogus.
 
Neljapäev, 24. veebruar
 
Eesti Vabariigi 93. aastapäev
 
Kell 7.33 – pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Toompea lossi hoovis. Kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, õnnistussõnad ütleb peapiiskop Andres Põder. Tseremoonial esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid Indrek Vijardi juhatusel ja Politsei- ja piirivalveorkester dirigent Arvi Miido juhatusel.
 
Kell 8.30Ene Ergma tervitab akadeemiliste organisatsioonide pidulikku rongkäiku Toompea lossi hoovis, kell 9 osaleb ta pärgade asetamise tseremoonial Vabadussõja võidusamba jalamil, kell 9.45 jumalateenistusel Toomkirikus ning kell 11 jälgib kaitseväe paraadi Vabaduse väljakul.
 
Kell 13Ene Ergma osaleb riigi teaduspreemiate, F. J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi- ja kultuuripreemiate kätteandmisel Teaduste Akadeemias.
 
Kell 18Ene Ergma osaleb pidulikul kontserdil ja Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese ning pr Evelin Ilvese vastuvõtul Estonia teatri- ja kontserdimajas.
 
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva üritustest võtavad osa ka Riigikogu aseesimehed Keit Pentus ja Jüri Ratas ning teised Riigikogu liikmed.
 
Reede, 25. veebruar
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Kehra Gümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Äksi alevikus kohalike elanikega.
 
*
 
Välislähetused:
 
21. – 23. veebruarini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Norras Tromsøs II Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil, mille korraldab Norra parlament.
 
23. – 26. veebruarini
 
Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb Austrias Viinis OSCE PA talveistungil.
 
18. veebruar 2011
 
Riigikogu pressitalitus
Margit Liivoja
pressisekretär, tel 631 6353
Tagasiside