Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 2. töönädal 21. – 24. septembrini

Esmaspäev, 21. september
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Arupärimised käsitlevad vastavalt vanemahüvitise elektroonilise taotluse esitamise reklaami (nr 298), töötukassa reserve (nr 300) ning maapiirkondi väidetavalt diskrimineerivat ministri määrust (nr 306).
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 24. – 25. septembrini toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 23. – 24. septembrini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul haridusministrite kohtumisel;
keskkonnakomisjonis – riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE); uue liikme nimetamine RMK nõukogusse;
kultuurikomisjonis – riigikontrolli audit “Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise tulemuslikkus”; kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (532 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga;
majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Saaremaa Maavalitsuse poolt tõstatatud teemade arutelu ühisistungi ettevalmistamiseks;    
põhiseaduskomisjonis – kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE); julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse täiendamine otsuse eelnõu (569 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (571 OE); Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE);
rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE);
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE);  
väliskomisjonis – informatsioon eelseisvate Saksamaa üldvalimiste kohta (27. september 2009); NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (574 OE);
õiguskomisjonis – äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE); lepitusseaduse eelnõu (487 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 Eesti Reformierakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiskampaania tasutud kulude kohta; arvamus korruptsioonivastase seaduse eelnõu (539 SE) kohta;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigi 2009. aasta tulude laekumise hetkeseis ja 2010. aasta majandusprognoos, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa suursaadiku Martin Hanziga.
 
Kell 12Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Fabrizio Piaggesiga.
 
Kell 16.30Ene Ergma osaleb näituse „Edgar Valter 80. Vaikse vaatluse keeles” avamisel (Rahvusraamatukogu näitusesaalis).
 
Teisipäev, 22. september
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 4 eelnõu: tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (478 SE), tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (520 SE), looduskaitseseaduse muuutmise seaduse eelnõu (528 SE), riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (507 SE);
majanduskomisjonis – ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE);
rahanduskomisjonis – planeeritav kohtumine Saare maakonna esindajatega teemal „Kohalike omavalitsuste rahastamine“;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kus tutvutakse vigastatud kaitseväelaste taastusravivõimalustega;
sotsiaalkomisjoniskell 13  tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE); seenioridele sularaha väljavõtu tasu suurendamisest Swedbanki kontorites; hooletusse jäetud lapse juhtum Tallinnas; 
väliskomisjonis – informatsioon peaministri välissuhtlusest; ülevaade 28. septembrist – 2. oktoobrini Strasbourgis toimuvast Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee istungjärgust;
õiguskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (416 UA) uuesti arutamine; tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE); päästeseaduse eelnõu (514 SE);
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas juhatab Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses toimuvat konverentsi „Omandireformi okkaline rada”.
 
Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Otto Tiefi valitsuse päeva tähistamisel (Vabadussõja Võidusamba juures).
 
Kolmapäev, 23. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
Kell 14 algaval istungil on teisel lugemisel 6 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (532 SE), Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (317 UA) teistkordne menetlemine,  ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE).
Esimesele lugemisele tulevad käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE) ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE).
                         
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Rahvusvahelise Kosmoserakenduste seminari „Downstream Applications of Earth Observation, Satellite Navigation and Telecommunications” (Swissótellis).
 
Kell 11Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga.
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Eesti rahvuste päeva tähistamisel Vene Kultuurikeskuses.
 
Neljapäev, 24. september
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 3 eelnõu: Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (317 UA) teistkordne menetlemine, ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) ning kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE).
Esimesel lugemisel on NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (574 OE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – arutelu vara omandi küsimuses vaidlustuse lahendamise teemal; riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
väliskomisjonis – arengud Ameerika Ühendriikide raketikaitse valdkonnas;
 
Üritused:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab V Rahvusvahelise Merekonverentsi 2009 (Tallink SPA & Conference Hotel, Sadama 11a).
 
Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Ärkamisaja Filmifestivali.
 
Reede, 25. september
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 1. oktoobril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseministrite kohtumisel, kutsutud siseminister Marko Pomerants;
 
Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub riigikaitseõpetuse õpetajatega.
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega JCI Estonia (Eesti Noortekoja) innovatsiooniaastale pühendatud aastakonverentsil „Per aspera ad astra” (Radisson SAS hotellis). Kell 11 esineb Ergma kõnega ESCU Põhja- ja Baltimaade regionaalsel konverentsil „Tervislik vananemine” Riigikogu konverentsisaalis. Kell 14 osaleb Riigikogu esimees kohtumisel loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna võistlustel edukalt esinenud õpilastega (Haridus- ja Teadusministeeriumis Munga 18, Tartus). Kell 16 osaleb ta Teaduskeskuse AHHAA uuele hoonele nurgakivi panemise tseremoonial (Aura Veekeskuse kõrval).
 
Laupäev, 26. september
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab XII Suurt Paunvere Väljanäitust (Palamuse Rahvamajas).
 
Pühapäev, 27. september
 
Kell 16Ene Ergma osaleb Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 90. juubeliaasta kontsert-aktusel (Estonia Kontserdisaalis).
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
23. – 24. septembrini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Ivi Eenmaa osaleb Ungaris Budapestis Soome, Ungari ja Eesti IPU delegatsioonide kohtumisel. Arutusel on oktoobris Genfis toimuva 121. IPU Assambleega seotud küsimused.
 
24. septembril
 
Riigikogu liige Aleksei Lotman osaleb Soomes Helsingis seminari, kus käsitletakse  Hiina läänepoolsete alade tulevikuväljavaateid. Seminari korraldab Aasia-Euroopa Rahvafoorumi Soome komitee.
 
24. – 25. septembrini
 
Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb Soomes Helsingis Soome ühistegevuse 110. aastapäevale pühendatud pidulikul konverentsil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside