Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 9. töönädal

 

21. – 27. november 2005

Esmaspäev, 21. november

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 9. töönädala päevakord, mille projektis on 30 teemat. Pärast päevakorra kinnitamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 24. novembril toimuval rahanduse ja majanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE).

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE). Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006-2008. Võimalike muudatusettepanekute tegemine 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (741 SE).

Maaelukomisjonis – seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE).

Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE). Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE).

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE). Arutusel õiguskantsleri märgukiri maamaksuseaduse § 11 tõlgendamise kohta. Politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 500 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (765 OE). Skautpataljoni komplekteerimise küsimused, kutsutud kaitseministeeriumi ja skautpataljoni esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE).

Väliskomisjonis – Eesti konsulaar- ja viisapoliitika ning ettevalmistused Schengeni viisaruumiga ühinemiseks, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE), kutsutud siseminister Kalle Laanet.

Teisipäev, 22. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 6 eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Esimese päevakorrapunktina on kavas justiitsminister Rein Langi ettekanne “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” elluviimisest 2005. aastal.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE). Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava arutelu jätkamine.

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE). Arutusel maaelu arengu toetamine.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Tallinna Lennujaam.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi andmete säilitamise kohta, mida on töödeldud üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ, eelnõu arutelu. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse¹ eelnõu (726 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Riigikaitsekomisjonis – õhuväe ja piirivalveameti otsingu- ning päästevõimekuse küsimused, kutsutud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Väliskomisjonis – arutusel kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Itaalias ja Maltal, Madalmaade Kuningriigis ning Tšehhis. Kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – liiklusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE); kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE).

Kolmapäev, 23. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 20 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 9 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Kolmandal lugemisel on teiste hulgas ka valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE). Teisele lugemisele tuleb ka v alitsuse algatatud politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 500 SE ). Esimesele lugemisele tuleb teiste hulgas ka eelnõu Iraagi missiooni tähtaja pikendamiseks (776 SE).

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti mereväe 87. aastapäeva puhul mereväebaasile lipu annetamise tseremoonial.

Neljapäev, 24. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 3 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale ja kaks esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE).

Komisjonides:

Rahanduskomisjonis – 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE); alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse eelnõu (760 SE). Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu algatamine.

Õiguskomisjonis – arvamuste andmine ELAK-le.

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb IV Eesti kodanikuühiskonna konverentsil “Väike riik, suur ühiskond” (Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus).

Reede, 25. november Balti Assamblee 24. istungjärk ning 11. Balti Nõukogu

Kell 10 – Toompea lossis alustab tööd Balti Assamblee 24. istungjärk ning 11. Balti Nõukogu. Istungi avamisel esinevad tervituskõnega Vabariigi President Arnold Rüütel, Riigikogu esimees Ene Ergma, Leedu Seimi president Arturas Paulauskas, Põhjamaade Nõukogu president Rannveig Gudmundsdottir jt. Kell 11 algaval Balti Nõukogul astuvad sõnavõtuga üles peaminister Andrus Ansip ning välisminister Urmas Paet. Tähelepanu ajakirjanikud! Pärast nõukogu lõppu, kell 12.30 annavad Balti riikide välisministrid Riigikogu istungisaalis pressikonverentsi. BA täisistung algab kell 15 ning arutelu all on parlamentaarse koostöö tulevik Läänemere regioonis. Ettekandega esineb Välispoliitika Instituudi direktor prof Andres Kasekamp. Õhtul toimub BA kultuuriauhindade üleandmine Tallinna Raekojas.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 28.-29. novembril toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Arutusel Euroopa Parlamendi ja EL-i Nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad, järgnevalt arutusel Eesti seisukohad 1. ja 5. detsembril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta. Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad. Eesti seisukohad 1.-2. detsembril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõit Põlvamaale ja Tartusse, milles osalevad Leedu ja Läti sotsiaalkomisjonid. Tutvumine intellektipuudega noorte koduga SA Maarja küla. Tutvumine Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetooliga, arutelu teemal “Perearstindus ja tervishoiu rahastamine”.

Laupäev, 26. november Balti Assamblee 24. istungjärk ning 11. Balti Nõukogu

Kell 11 – algab plenaaristung, millel käsitletakse gaasijuhtme rajamist Läänemere põhja ja selle võimalikke mõjusid Läänemere äärsetele riikidele. Ettekanne on akadeemik Mihkel Veidermalt, sõna saab ka Poola Sejmi väliskomisjoni esimees Pawel Zalewski. Tähelepanu ajakirjanikud! Pärast lõppdokumendi allkirjastamist annab BA presiidium laupäeval kell 13.45 pressikonverentsi. Sel aastal on Eesti Balti Assamblee ja Balti Nõukogu eesistujamaa. Eesti delegatsiooni kuulub 12 Riigikogu liiget ning seda juhib Andres Taimla.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõit Jõgevamaale, milles osalevad Leedu ja Läti sotsiaalkomisjonid. Tutvumine MTÜ Jõgevamaa Omavalituste Aktiviseerimiskeskusega Voorel ja arutelu teemal “Aktiivsed tööturumeetmed”.

***

Välislähetused:

18. – 22. november

Maaelukomisjoni aseesimees Imre Sooäär (18. – 22.11) ja keskkonnakomisjoni liige Küllo Arjakas (19. – 22.11) osalevad Londonis Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi maaelu- ja keskkonnakomisjonide konverentsil.

19. – 28. november

Riigikogu EMPA Eesti delegatsiooni esindaja, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa (19. – 22.11) osaleb Maroko Kuningriigis Rabatis Euromedi PA erakorralisel istungjärgul, 22. – 27. novembrini osaleb Eesmaa Barcelonas 5. Euromedi spiikerite konverentsil ja 27. – 28. novembrini Londonis Euroopa Liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.

21. – 22. november

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht, Balti Assamblee president Andres Taimla osaleb Riias BA presiidiumi töökoosolekul.

22. – 23. november

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel ja asendusliige Katrin Saks osalevad Pariisis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös.

22. – 24. november

Sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi Kodanike õiguste, justiits-, ja siseküsimuste komisjoni kohtumisel.

24. – 26. november

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Bukarestis ENPA alalise komitee töös.

24. – 29. november

NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Kataris Dohas ja Hollandis Amsterdamis toimuval NATO PA Vahemeremaade töögrupi seminaril “Pärsia lahe regiooni julgeolek ja areng”.

24. – 29. november

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Venemaal Moskvas ja Itškeeria Tšetšeeni Vabariigis ENPA delegatsiooni koosseisus Tšetšeenia parlamendivalimiste vahetu informatsiooni kogumise missioonil.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini

Tagasiside