Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritusteste ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 9. töönädal

21.- 24. märts 2005

Esmaspäev, 21. märts

Kell 15 algaval istungil tuleb esimese päevakorrapunktina arutusele 51 Riigikogu liikme poolt esitatud nõue ”Umbusalduse avaldamine justiitsminister Ken-Marti Vaherile”.

Järgnevalt algab arupärimistele vastamine, millel õiguskantsler Allar Jõks annab hinnangu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 41 lõike 2 võimaliku rikkumise kohta Narva linnavolikogus (arupärimine nr 137). Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets kõneleb haridusreformist (nr 131), rahandusminister Taavi Veskimägi vastab arupärimisele tulumaksureformi rakendumise kohta (nr 133) ning keskkonnaminister Villu Reiljan räägib jäätmeseaduse rakendumisest (nr 138).

Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, millel arutatakse Eesti seisukohti 22.-23. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud: peaminister Juhan Parts ja valitsuse Euroopa Liidu asjade direktor Gert Antsu .

Keskkonnakomisjonis – keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (568).

Kultuurikomisjonis – Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006 – 2008. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), spordiseaduse eelnõu (514 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel põllumajanduskultuuride kasvatamise täiendava otsetoetuse muudatused 2005. aastal ning turuarendustoetusega seonduv.

Majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE).

Põhiseaduskomisjonis – pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise jätkamine, Riigikogu otsuse "Vabaduse memoriaali rajamine" eelnõu (361 OE), Riigikogu otsuse "Vabadussõja ülemaalise ausamba rajamine Tallinna Vabaduse väljakule" eelnõu (367 OE).

Rahanduskomisjonis – riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE). Arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste osalemise lõpetamine ja kasutamise tähtaja mitte pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis" eelnõu (571 OE).

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE). Arutusel hoolekandeasutuste reorganiseerimine ja rahastamise võimalused Euroopa Sotsiaalfondist.

Õiguskomisjonis – liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE). Arutelu Sisekaitseakadeemia arengusuundade ja tuleviku perspektiivi osas seoses Sisekaitseakadeemia järjest suureneva tähtsusega riigiametnike koolitamisel.

Teisipäev, 22. märts

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 5 eelnõu, millest üks tuleb teisele ja neli esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE). Esimesele lugemisele tuleb muu hulgas Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse seadustamiseks (562 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE), keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE).

Majanduskomisjonis – turismiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE). Arutusel riigivara tasuta võõrandamisega seonduv.

Põhiseaduskomisjonis – Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE), Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE), rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

Sotsiaalkomisjonis – surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE), palgaseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (570 SE).

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu finantsperspektiivi 2007-2013 välisabi instrumentide määruste eelnõud (naabrus- ja partnerlusinstrument; liitumiseelse abi instrument; arengu- ja majanduskoostöö instrument; stabiilsusinstrument). Kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Õiguskomisjonis – välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (526 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Poola suursaadiku Wojciech Wroblewskiga.

Kolmapäev, 23. märts

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Villu Reiljan, kultuuriminister Urmas Paet ja siseminister Margus Leivo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 17 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 8 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb teiste hulgas põhiseaduskomisjoni algatatud Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE).

Neljapäev, 24. märts

Kell 10 algaval istungil toimuvad korralised Riigikogu juhatuse valimised.

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (infotunni sätted). Õiguskantsleri 17. märtsi kirja "Riigikogu liikmete kuulumine kohaliku omavalitsuse volikogudesse" ja eelnõu 407 SE menetlemisel tekkinud tõrke arutelu.

Õiguskomisjonis – hasartmänguseaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), tunnistajakaitse seaduse (486 SE), väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

***

Välislähetused:

20.- 22. märts

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Strasbourgis ENPA poliitikakomitee Tšetšeenia olukorda käsitleva ümarlaua töös.

21. – 23. märts

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Trivimi Velliste ja liige Küllo Arjakas osalevad Peterburis 6. rahvusvahelisel Läänemere Päeva üritusel.

25. märts – 1. aprill

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Ukrainas NATO Sideametkonna poolt korraldataval ringreisil, millel uuritakse NATO ning Ukraina vahelisi suhteid ja koostöö võimalusi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside