Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 21. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 algaval istungil on arutusel Eesti seisukohad 24. – 25. maini toimuval linnade arengu ja territoriaalse ühtekuuluvusega tegelevate ministrite mitteametlikul kohtumisel, 21. – 22. maini toimuval konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel ning 24 .- 25. maini toimuval haridus-, noorte- ja kultuuriministrite kohtumisel.

Teisipäev, 22. mai

Kohtumine:

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Austria suursaadiku Angelika Saupe-Berchtoldiga.

Neljapäev, 24. mai

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimehed Kristiina Ojuland ja Jüri Ratas osalevad Jaapani keisri Akihito auks korraldataval lõunasöögil Kadrioru Kunstimuuseumis.

Reede, 25. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11 toimub kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega.

Välislähetused:

20. – 21. maini

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja liige Jaanus Marrandi osalevad Saksamaal Berliinis Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide rahvusparlamentide maaelukomisjonide konverentsil. Arutatakse põllumajandussektori potentsiaali ja maaelu arengu küsimusi.

20. – 22. maini

Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja liikmed Trivimi Velliste, Nelli Privalova ja Kalvi Kõva osalevad Lätis Riias Balti riikide parlamentide kaitsekomisjonide ühisistungil. Antakse ülevaade Eesti, Läti ja Leedu riigikaitse arengust, käsitletakse NATO ja Euroopa Liidu partnerlust, Balti riikide koostööd NATOs, õhuruumi kontrolliga seotud küsimusi .

20. – 23. maini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Itaalias Roomas toimuval satelliidijuhtimisprogrammi GALILEO alasel seminaril ning WEU Assamblee laiendatud presidentide istungil. Kõne all on ka Euroopa õhuruumiprogrammid ning tehnoloogia-alane koostöö.

20. – 25. maini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb 20. – 24. maini Ungaris Budapestis konverentsil „Sooline esindatus Euroopa Liidu laienemise kontekstis”. Konverentsi eestvedajaks on Ungari Teaduse ja Tehnoloogia Fond koostöös Ungari Välisministeeriumiga. Konverentsist võtavad osa poliitikud, teadlased, valitsusväliste organisatsioonide ning meedia esindajad. Peaettekanne käsitleb naiste osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamisel, samuti arutatakse soolise esindatuse küsimusi tööhõives laiemalt.

Ungarist suundub Ene Ergma Slovakkiasse Bratislavasse Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsile (24. – 25. maini). Kõne all on Euroopa tulevik, parlamentidevaheline koostöö, Euroopa teadlikkuse kasv, parlamentide osalus uute demokraatiate tekkimises ning Ukraina kui Euroopa Liidu idanaaber. Ene Ergmaga koos viibib Bratislavas ka Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

23. – 25. maini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Serbias Belgradis ENPA alatise komitee istungil, kus jooksvate küsimuste kõrval kuulatakse ka ülevaateid vastavate komisjonide raportitest, mis käsitlevad Euroopa Nõukogu 2008. aasta eelarvet, eakate inimeste olukorda Euroopas ja sotsiaalseid õigusi, süsinikdioksiidi osa kliimamuutuste põhjustamisel, soolist võrdõiguslikkust tsiviilõiguses jpm. 

23. – 25. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb Andorras OSCE PA majanduskonverentsil „Stabiilsuse ja koostöö tugevdamine rahvusvahelise kaubanduse kaudu”. Räägitakse rahvusvahelise kaubandusega seotud julgeoleku, üleilmastumise, piiriküsimuste, tööjõu ja sotsiaalsete aspektide ning keskkonnaga seotud probleemidest.

24. – 25. maini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liige Kalvi Kõva osalevad Leedus Panevežyses BA õigus- ja julgeolekukomisjoni ümarlaual „Balti riikide õhuruumi kaitse”.

24. – 29. maini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning liikmed Sven Mikser ja Kadri Must osalevad Portugalis Madeiral NATO kevadistungil ja komisjonide töös.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside