Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 2. töönädal 21. – 24. jaanuarini

Esmaspäev, 21. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 2. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamist käsitlevat direktiivi; kohtumine Regioonide Komitee liikmetega, kutsutud Regioonide Komitee liige, Pärnu Linnavolikogu liige Väino Hallikmägi ning Regioonide Komitee asendusliige, Keila Vallavolikogu esimees Kadri Tillemann;

kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), toimub arutelu huvigruppidega (ruum L 332); olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kokkuvõte; Rahvusooperi seaduse muutmise võimalik algatamine;

majanduskomisjonis – Arengufondi energia- ja rohemajanduse tegevuste tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kl 11.15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (276 SE); Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (337 OE); arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ning lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta; arutelu teemal Riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega äriühingute nõukogudesse;  

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE); ülevaade Euroopa Liidu 2014–2020 finantsraamistikust; ülevaade poolaastaga seonduvatest Euroopa teemadest (Euroopa Komisjoni igaaastane majanduskasvu analüüs ja riigieelarvete suunised);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväelaste palgakorraldus, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu ning kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Margus Pae;

sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine; Gruusia parlamendi delegatsiooniga kohtumise ettevalmistamine;

väliskomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid;

õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse, riigilõivu seaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE); võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 valitsuse 2013. aasta 3. jaanuari korraldusega nr 1 heakskiidetud korruptsioonivastase strateegia „Aus riik 2013 – 2020“ koostamise ettepanekust; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ning majanduslike huvide deklaratsioone esitavate ametiisikute koosseisus toimunud muudatused;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 komisjoni tegevuse uued arengud, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263);

Kohtumised ja üritused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1).

Kell 13 – Ene Ergma osaleb tudengisatelliidi ESTCube-1 esitlusel (Tallinna Teletorn).

Teisipäev, 22. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (ruum L 332); jahiseaduse eelnõu (351 SE); RMK nõukogu liikme kandidaatide esitamine;

kultuurikomisjonis – kell 13.30 Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsuse eelnõu; kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), (ruum L 333);

maaelukomisjonis – kell 13.30 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduseeelnõu (329 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE);  Riigikogu liikme immuniteedimenetluse eelnõu projekti arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseministeeriumi ja Kaitseväe hankefunktsioonide ühendamisest, kutsutud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 avalik istung Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on erivajadustega inimeste tööturule kaasamisega seotud teemad;

Üritused

Kell 16 – Eesti turismi- ja kohaliku toidu toetusgrupi koosolek (ruum L 241). Arutusele tuleb turismiseaduse muutmise plaan seoses Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu vastavasisulise pöördumisega ning Eesti toidukultuuri arengukava võimalik algatamine ja turismiarengukava täiendamine. 

Kolmapäev, 23. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskoguistung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE) ning planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE).

Teine lugemine: Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (323 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE), Rahvusvahelise tollitariifide väljakuulutamise liidu asutamiskonventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (324 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (341 SE), Looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE) ning jahiseadus (351 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 11 – Riigikogu sotsiaalkomisjon korraldab koostöös koalitsiooniga „Ettevõtted HIV vastu“ Riigikogu liikmete HIV-teemalise koolituse ning kiirtestimise, mille eesmärgiks on Riigikogu liikmete ja kantselei töötajate teadlikkuse tõstmine ning tähelepanu pööramine teema olulisusele ühiskonnas (ruumid L 332 ning L 333).

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Sankt-Peterburgi Riikliku Akadeemia Maali-, Skulptuuri- ja Arhitektuuriinstituudi rektori Semjon Mihhailovskiga.

Kell 12.30Laine Randjärv avab Toompea lossi Lõunatiiva III korrusel Vene Kunstnike Ühenduse Eestis näituse “Vaba käega tõmmatud Mihhailovskoje”.

Eestis on visiidil Gruusia parlamendi delegatsioon. Kolmapäeval, 23. jaanuaril kohtutakse sotsiaalministeeriumi esindajatega, külastatakse Haigekassat ning tutvutakse sotsiaalkindlustusameti tööga. Neljapäeval, 24. jaanuaril on kavas tutvuda Eesti e-Tervise Sihtasutusega, kohtutakse Riigikogu sotsiaalkomisjoniga ning külastatakse Põhja-Eesti Regionaalhaiglat.

Neljapäev, 24. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE).

Komisjonides

riigikaitsekomisjonis – kell 11 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE); Euroopa Liidu väljaõppemissioon Malis, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 kohtumine Gruusia parlamendi delegatsiooniga;

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade Eesti ja Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiinas Toomas Lukk;

Kohtumised ja üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga Eesti Maaülikooli rektori Mait Klaasseni inaugureerimistseremoonial (Kreutzwaldi 1a, Tartu).

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Kullerkupu lasteaeda, seoses lasteaia 50. aastapäevaga.

Kell 15.15 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Suurbritannia ühisoperatsioonide ülema kindralleitnant David Capewell´iga;

Reede, 25. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjoni – kell 10 Eesti seisukohad 28. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõudele meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

Kohtumised ja üritused

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Armeenia asevälisministri Zohrad Mnatsakanianiga.

Kell 16Laine Randjärv osaleb akadeemik Mihhail Bronšteini juubeli tähistamise üritusel (Eesti Teaduste Akadeemia).

Kell 17 – riigikaitsekomisjoni ning Eesti Armeenia parlamendirühma esimees Mati Raidma kohtub Armeenia asevälisministri Zohrad Mnatsakanianiga.

*

Välislähetused

19. – 25. jaanuarini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Margus Hanson ja Indrek Saar osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2013. aasta istungjärgu I istungil. Talveistungi päevakorra projekti kohaselt tulevad arutusele olukord Kosovos, Gruusia-Venemaa konflikti järgne humanitaarolukord kahjustada saanud piirkondades, Aserbaidžaani liikmekohustuste täitmine, inimkaubanduse vastase Euroopa konventsiooniga seotud küsimused, meediavabaduse olukord Euroopas, monitooringujärgne dialoog Bulgaariaga, sooline võrdõiguslikkus ja jagatud vastutus isiklikus ja tööelus, aga ka võõrtöölistega seotud probleemid. Külalisena esineb assambleel pöördumisega Gruusia president Mihheil Saakašvili ning ettekandega Euroopa laienemis- ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle. Andres Herkel esineb sõnavõtuga Gruusia-Venemaa konflikti teemalisel debatil, samuti meediavabaduse teemal.

20. – 25. jaanuarini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liige Sven Mikser osalevad Kataris Dohas ja Bahreinis Manamas NATO PA kaitsekomitee üle-Atlandilise kaitse- ja julgeolekualase koostöö alamkomitee väljasõiduistungil.

23. – 26. jaanuarini

Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb 23. – 24. jaanuarini Belgias Brüsselis Vahemere Liidu PA poliitika-, julgeoleku- ja inimõiguste komitee istungil ning 24. – 26. jaanuarini Itaalias Roomas majandus-, rahandus- ja sotsiaalkomitee istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside