Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 12. töönädal 

Esmaspäev, 21. aprill 

Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel on vaba mikrofon. 

Vt päevakorda

Komisjonide istungid algavad kell 11: 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb mänguasjade ohutust; Läänemere strateegia. Kutsutud välisministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad.

keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Ühise keskkonnateabesüsteemi (SEIS) väljakujundamine”; pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Kunstiakadeemia rektori professor Signe Kiviga; kohtumine Eesti Projektbüroode Liidu esindajatega.

maaelukomisjonis – ülevaade uuringu „EL põllumajanduspoliitika arengusuundadest Eesti põllumajandustootja pilgu läbi” tulemustest, taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

majanduskomisjonis – Riigikohtu pöördumine arvamuse saamiseks riigihanke seaduse § 38 lõige 1p4 põhiseaduspärasuse kohta, riigivara võõrandamisega seotud küsimus.

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu algatamisest; hoiu–laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohtade ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda.

riigikaitsekomisjonis – surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE); kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Gruusias. Kutsutud Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Andres Herkel, välisministeeriumi esindajad; ülevaade Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud WEU Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts.

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14: GRECO III hindamisvisiidi käigus antud soovitustest Eestile.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30: ülevaade auditiaruande „Saku valla majandustegevus 2006. aastal” kohta; ülevaade auditiaruande „Võru linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006.aastal” kohta. 

Kohtumised ja üritused: 

Kell 13Ene Ergma osaleb Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu poolt valitud aasta tegijate autasustamisüritusel Valges saalis. 

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Aserbaidžaani pealinna Bakuu Surahhani rajooni täitevvõimu juhi Ilgar Abbasoviga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Eldar Efendijev. (Ruum R218).  

Kell 15 kohtub väliskomisjoni esimees Sven Mikser Rumeenia asevälisministri Iulian Buga’ga. 

Teisipäev, 22. aprill 

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), esimesel lugemisel on Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine“ muutmine“ eelnõu (227 OE) ja elamuseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE). 

Komisjonides: 

kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusministeeriumis ettevalmistatavast õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõust; arutelud: põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade koostamise hetkeseisust; õppekirjandusest, õpikute kirjastamisest.

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega.

majanduskomisjonis – Kohtumine Jõgevamaa esindajatega.

rahanduskomisjonis – ülevaade struktuuritoetuste kasutamisest. Osalevad:  rahandusminister Ivari Padar ja välisfinantseerimise osakonna juhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes Monika Senkel.

riigikaitsekomisjonis – avalik istung koos väliskomisjoniga: Informatsioon NATO tippkohtumisest Bukarestis 2.-4. aprill 2008.

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruanne “Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule; ülevaade Euroopa Komisjoni 16.-17.aprillil korraldatud sotsiaalse tegelikkuse arutelust.

väliskomisjonis – avalik ühisistung koos riigikaitsekomisjoniga: Teema: NATO tippkohtumine Bukarestis 2.-4. aprillil 2008. Kutsutud peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja välisministeeriumi asekantsler poliitikaküsimustes Harri Tiido.

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (238 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (239 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Aruanne FRONTEXi tegevusele antud hinnangu ja tema tulevase arengu kohta”, „Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) loomise analüüs” ja „Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine”.  

Üritused: 

Kell 11 Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Keila Gümnaasiumi konverentsil „Tarkus tarviline vara”. 

Kell 14.30Ene Ergma  avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Sirje Eelma  ja klaasikunstnik Rait Präätsa  näituse ÜHES MAJAS.

Kolmapäev, 23. aprill 

RIIGIKOGU LAHTISTE USTE PÄEV: Parlamendi 89. sünnipäev 

Kell   9.45                 Politsei orkester alustab tervituskontserti lossi ees

Kell 10.05                 Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab külalisi

Kell 10.10-10.20      Orkester jätkab sisehoovis

Kell 10-17                 Ekskursioonid lossis, pääs Pika Hermanni torni

Kell 11-12                 Valitsuse infotund Riigikogu istungisaalis. Kohalolijate küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning siseminister Jüri Pihl.

Kell 12-13                 Õiguskomisjoni avalik istung „Avalikust korrast Eestis ja politsei tegevusest: viimase aja suundumused” (ruum L262).

Kell 13.00-15.00      Võimalus jälgida täiskogu istungit külalisterõdult

Kell 15.00-16.30      Keskkonnakomisjoni avalik istung Valges saalis teemal „Läänemere piirkonna strateegia”. 

Võimalus tutvuda ka teenetemärkide näituse ja Jõgevamaad tutvustava näitusega; kunstisaalis on avatud Sirje Eelmaa ja Rait Präätsa graafika- ja klaasinäitus; kohvikus saab vaadata filmi “Meie parlament – Riigikogu” ja parlamenditeemalist animafilmi sarjast „Lotte 90”; danskeris jagatakse praktilisi näpunäiteid Riigikogu veebilehe kasutamiseks; avatud on e-saal, kus matkemängu abil saab ise seadusloomes kaasa lüüa; külalistele jagatakse Riigikogu tutvustavaid infomaterjale ja vestibüülis müüakse suveniire. 

Riigikogu töö: 

Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kultuuriminister Laine Jänes, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele viis eelnõu, mille hulgas on liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE). 

Kella 12 – 13 õiguskomisjoni avalik istung ruumis 262:

Avalikust korrast Eestis ja politsei tegevusest: viimase aja suundumused. Kutsutud: politseipeadirektori asetäitja Erki Nelis ja Põhja Politseiprefektuuri teenistusosakonna politseidirektor Toomas Malva

Kella 15-16.30 keskkonnakomisjoni avalik istung Valges saalis: Teema „Läänemere piirkonna strateegia”. Esinevad keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants, ELAKi esimees Marko Mihkelson, välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna büroo direktor Viljar Lubi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anti Moppel, siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja Krista Kampus, siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Merje Meerits, Eesti Mereinstituudi asedirektor Georg Martin ja keskkonnaministeeriumi veeosakonna mereosakonna büroo juhataja kt Silver Vahtra.  

Ümarlaud: 

Kell 9.30-11.00 toimub Hiina-teemaline ümarlaud väliskomisjoni, Tiibeti toetusrühma ja Eesti-Hiina parlamendirühma liikmete osavõtul. Kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga ja välisministeeriumi esindajad. (L 262). 

Kohtumised: 

Kell 12 kohtub väliskomisjoni esimees Sven Mikser Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Julius Bobinger’iga. 

Kell 16 kohtuvad väliskomisjoni ja ELAKi liikmed Soome välisminister Aleksander Stubb’iga. 

Jüriöö aastapäeval: 

Kell 20 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Jüriöö pargis Jüriöö ülestõusu 665. aastapäeva tähistamisel. 

Neljapäev, 24. aprill 

Kell 10 algavale istungile on kavandatud kolmandale lugemisele pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), teisele lugemisele kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) ja esimesele lugemisele 4 eelnõu, mille hulgas on ka Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (210 SE). 

Komisjonides: 

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE); kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), Lissaboni lepingu ratifitseerimise arutelu õigusekspertide osavõtul.

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Pangas. Teema: Eesti majanduse hetkeolukord ja prognoos.

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE).

väliskomisjon – ülevaade olukorrast Kosovos; ülevaade Eesti-Kosovo parlamendirühma visiidist Kosovosse. Kutsutud Riigikogu Eesti-Kosovo parlamendirühma esimees Hannes Astok ja välisministeeriumi esindajad;     ülevaade Euroopa Parlamendi algatatud Läänemere piirkonna strateegiast. Kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar. 

Reede, 25. aprill 

ELAKi  ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10: Eesti seisukohad 28.-29. aprillil 2008 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmised: Euroopa Komisjoni teatis „Ühise keskkonnateabesüsteemi väljakujundamine”; Piiripakett: Euroopa Komisjoni teatised “Aruanne FRONTEXi tegevusele antud hinnangu ja tema tulevase arengu kohta”, “Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) loomise analüüs” ja “Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine”; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele. Ülevaade välisvahendite rakendamisest.  

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja komisjoni liige Kalvi Kõva tutvuvad Tapa Väljaõppekeskuse suurtükiväegrupi lahinglaskmise harjutusega ja osalevad kaitseväe harjutusväljade ja kaitseväe keskpolügooni tuleviku arutelul. 

Üritused: 

Kell 16  Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Rahvusringhäälingu majas (Gonsiori 21) üritusel „Sõnavabadus, vastutus, eetika”.

Kell 17 algab Toompea lossi hoovis Ultima Thule tasuta kontsert, millega tähistame üheskoos parlamendi sünnipäeva ja Eesti Vabariigi juubeliaastat. 

Pühapäev, 27. aprill 

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma on Rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal Vanemuise suures majas. 

*       *       *

Välislähetused: 

20. – 22. aprillini 

Majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Moskvas majandusalasel kohtumisel „Rahvusvaheline investeerimisalane tippnõupidamine 2008“. Arutatakse Venemaa majandusega seotud aktuaalseid küsimusi. Kohtumise raames peab Urmas Klaas avatseremoonial tervituskõne ning osaleb ümarlaudade töös. 

20. – 22. aprillini 

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Jaanus Rahumägi osaleb Kiievis Ukraina parlamendi, Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskuse ja NATO kontaktbüroo õpikojas.

21. – 24. aprillini 

Kultuurikomisjoni liige Aadu Must osaleb Stockholmis Eesti Majas toimuval arutelul Stockholmi Eesti Päevalehe hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest.

21. – 22. aprillini 

Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ja liige Mai Treial ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osalevad Kopenhaagenis Põhja- ja Baltimaade sotsiaalkomisjonide seminaril „Tööjõu vaba liikumine“.        

21. – 23. aprillini 

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde, aseesimees Evelyn Sepp ning liikmed Ene Kaups, Hannes Rumm, Igor Gräzin (21.04.-22.04) ja Mart Nutt osalevad Brüsselis ja Luksemburgis põhiseaduskomisjoni töövisiidil Euroopa Parlamenti, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Euroopa Kohtusse. 

22. – 23. aprillini 

Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Hanno Pevkur, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige Kalvi Kõva osalevad siseministrit saatva delegatsiooni koosseisus visiidil Suurbritanniasse. Tutvutakse broneeringuinfo süsteemiga (PNR/Passenger Name Record). 

23. – 26. aprillini 

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA valimisvaatluse eelmissioonil Gruusias. 

24. – 25. aprillini 

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Riias Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu kolmepoolsel konverentsil „Võitlus inimkaubanduse vastu“. 

24. – 25. aprillini

Riigikogu liige Mart Laar osaleb Riias toimuval Balti majanduskonverentsil.

26. aprillil

Riigikogu liige Mart Laar osaleb Oslos Norra Konservatiivide Partei konverentsil.

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside